Gribskov Kommune søger domsmænd og nævninge

GRIBSKOV: Gribskov Kommune søger i alt 148 borgere, der kunne tænke sig at blive domsmand eller nævninge. De skal hjælpe rettens juridiske dommer med at dømme i straffesager. Se her hvordan du søger.

Gribskov Kommune søger 148 borgere, der kunne tænke sig at blive lægdommer. En lægdommer kaldes også en nævning eller domsmand, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Om man er nævning eller domsmand afhænger af, hvilken type straffesag, der er tale om.

Du kan også blive lægdommer. Lægdommerne bliver udpeget for fire år ad gangen, og næste periode er for årene 2020-2024. Man forpligter sig til at være lægdommer i hele perioden.

Kan du blive lægdommer?
Ifølge retsplejeloven skal de personer, der udtages:

  • være uberygtede
  • have valgret til Folketinget
  • må ikke fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten
  • må ikke lide af åndelig eller legemlig svaghed, der gør dem ude af stand til at    varetage en nævnings og domsmands pligter
  • have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • må ikke være ministre, advokater, advokatfuldmægtige eller ansat i staten, ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, fængselsvæsenet mv.
  • må ikke være sognefogeder eller gejstlige i anerkendt trossamfund, herunder i folkekirken

Én til to gange om året
Det kan være meget forskelligt, hvor ofte og hvor mange dage man bliver indkaldt som lægdommer. I gennemsnit er det en til to gange om året af 1-4 dages varighed. Men det kan også være oftere eller længerevarende sager.

Man skal søge inden 31. januar
Man skal søge inden 31. januar, hvis man ønsker at komme i betragtning. Det gør man ved at udfylde og indsende en blanket med de relevante oplysninger.  

Det er ikke Gribskov Kommune, der beslutter, hvem der bliver lægdommer. Gribskov Kommune skal derimod indstille 148 kandidater, som skal ligne befolkningen hvad angår køn, alder og etnisk oprindelse.

I sidste ende bliver det Østre Landsret, der udpeger de endelige domsmænd udvalgt af kommunerne. Man får besked fra Østre Landsret, hvis man er blevet udpeget.

Der er særligt brug for borgere mellem 18 og 40 år. Derfor opfordrer kommunen særligt denne gruppe til at gribe muligheden for at få et spændende indblik i, hvordan retten fungerer.

Fakta
Ansøgningsblanketteten er på kommunens hjemmeside under ”Domsmænd og nævninge”.
Læs mere om at være lægdommer på www.domstol.dk

Giv din mening til kende: