Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

10 spørgsmål til politikerne: Hvad med vores naturværdier?

DEBAT: Naturen er et af kommunens vigtigste aktiver. Det er især naturen, som tiltrækker borgere, sommergæster og turister. De kvaliteter skal vi hæge om, og fortsat styrke, til glæde for alle og til gavn for kommunens økonomi.

Kommunen er på grund af sin natur og landskaber udlagt som rekreativt område i fingerplanen. Det forhold, at der er udpeget, og fra mange interessenters side arbejdet for etablering af en Nationalpark her – er ligeledes et signal om de betydelige naturkvaliteter, der findes i Gribskov kommune.

Det er vigtigt, at der i den sammenhæng prioriteres med fokus på at udvikle og styrke naturen frem for at udnytte planlovslempelser til grænsen.

Kommunen står netop overfor at skulle udarbejde ny kommuneplan, hvilket giver en enestående mulighed for at indtænke naturens potentialer.

I kommuneplanen er det muligt at fastlægge, hvad vi vil med de forskellige dele af vores natur: Skove, strand, søer, og de storslåede og forskelligartede landskaber istiden og sandflugten har efterladt til os i kommunen.

Derfor er det vigtigt, at byrådskandidater og partier udtrykker, hvad vi kan regne med – i forhold til at prioritere Naturen som aktiv i forhold til andre interesser.

10 spørgsmål til kandidaternes holdninger til natur og miljø:

  1. Hvordan vil I arbejde for naturen i den kommende kommuneplan?
  2. Hvordan forestiller I jer, at kommunen kan gavne naturen i den kommende nationalpark?
  3. Hvordan forholder I jer til byggeri på kommunens kyststrækninger – med de nye muligheder, som den nye planlov tilbyder?
  4. Hvordan vil I arbejde for at sikre landskabets opdeling i by-, industri- og landområder?
  5. Vil I tilslutte jer begrebet i sidste kommuneplan om ’Særligt værdifulde landbrugsarealer’, som begrundet med udvikling og investeringer skal kunne tilsidesætte andre hensyn?
  6. Hvordan vil I sikre, at kommuneplanen skaber plads til den lidt tungere industri og til virksomheder, der ønsker at udvide sine eksisterende aktiviteter – på en måde, som ikke konflikter med landskabs-, natur- og miljøinteresser?
  7. Vil I arbejde for yderligere nedbringelse af CO2-udledningen i den kommende kommuneplan – og i givet fald hvordan?
  8. Hvordan vil I sikre fortsat rent drikkevand? Går I ind for at begrænse sprøjtning og gødskning?
  9. Hvad synes I, at kommunen skal gøre for at fremme økologisk og naturvenligt landbrug?
  10. Vil I arbejde for at undgå dispensationer i forhold til lokalplaner, kommuneplanen og regionplanen?

På vegne af bestyrelsen DN Gribskov:

Gudmund Nielsen, Camilla Pedersen og Leif Andersen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Seneste nyheder:

Tip os!