[18. maj] Lær at slå med le og hjælp en sjælden orkidé

At slå med le er både mere skånsomt for planterne og godt for kroppen. 18. maj kan du selv lære kunsten. Tekst: David Abildgaard/pressemeddelelse. Foto: Presse.

VALBY: For fjerde år i træk kan frivillige naturentusiaster få vejledning i at slå med le og være med til at hjælpe bestanden af vilde orkideer på Valby Tingsted i Helsinge. Det foregår kl 10-14 lørdag den 18. maj.

Danmarks Naturfredningsforening Gribskov, som står bag arrangementet, har optalt et stigende antal orkideer i de seneste tre år. Ved det gamle gadekær i Valby fandt man i år 2000 eksemplarer af den danske orkide ‘Priklæbet Gøgeurt’. Den er ellers kun kendt fra Nordjylland og enkelte andre lokaliteter nord for København, hvor den vokser på våde
og gerne kalkrige engområder. Den er fredet, som alle danske orkideer, og akut truet af tilgroning og mangel på levesteder.

– Vi har fået dobbelt så mange orkideer over de seneste tre år, hvor vi har lavet en systematisk optælling, og vi registrerede over 1000 skud i 2018. Vi er rigtig spændte på, om bestanden fortsat er vokset i år, fortæller Elisabeth Wulffeld fra DN Gribskov, som står for optællingen under arrangementet, i en udsendt pressemeddelelse.

Det traditionelle håndværk at slå med le har i Danmark været tæt på at uddø, men i takt med en stigende frivillig naturplejeindsats er leen igen blevet et populært redskab. Høslæt er en effektiv og skånsom metode til at holde overdrev, heder og enge lysåbne.

– Engen ved Valby er et godt sted for nybegyndere at slå med le, og børn ned til 10-12 års alderen kan sagtens være med. Det er sjov motion, hyggelig samvær og støjfri naturpleje, siger Elisabeth Wulffeld.

DN Gribskov sørger for redskaber og kyndig vejledning, uanset om man er nybegynder eller blot skal have finpudset teknikken. Frokost er inkluderet for alle, der tilmelder sig på forhånd. Tilmelding er mulig via foreningens facebook eller på email gribskov@dn.dk.

Høslæt?
Det gør en forskel at slå engens høje græsser, der ellers overskygger og kvæler alt andet. Ved at slå engen, gives der plads til en mere artsrig vegetation. Når vi skaber lys og luft, vil mere sjældne og sårbare planter efterhånden komme op af jorden. Det kræver dog vedvarende pleje, som kvæg og husdyr tidligere stod for ved afgræsning af heder, overdrev og enge. Flere sjældne planterarter er i dag derfor afhængige af den frivillige
naturpleje med le.

Priklæbet Gøgeurt.

Priklæbet Gøgeurt?
Priklæbet Gøgeurt er en kraftig orkidé med blege, rødviolette blomster. Den bliver op til 75 cm høj og blomstrer i juni og juli. Orkideen findes i den nordlige del af Jylland og på Nordsjælland og vokser på enge og i kær, hvor jorden er våd og gerne rig på kalk. Priklæbet Gøgeurt er fredet.

Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Dens få voksesteder i Danmark er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Den største trussel mod Prikløbet gøgeurt er tilgroning.

TID: Lørdag d. 18. maj kl. 10-14.
STED: P-pladsen v. Valby Forsamlingshus. Aggebovej 6, 3200 Helsinge
ENTRE: Gratis, alle velkomne.

Giv din mening til kende: