21-årig bilist snuppet med narko i blodet – og bilen

(Tekst/Arkivfoto: Allan Andersen)

GILLELEJE: En 21-årig mand med ukendt adresse blev klokken 02.00, natten til mandag, standset på Gilleleje Hovedgade. Her viste det sig at politiet havde fået stoppet en narkobilist.

Narkopåvirkningen blev klar via en narkometertest med patruljen udstyr – det såkaldte narkometer – og måleudstyret viste at den 21-årige mand var påvirket af både kokain og hash, og der blev ydermere fundet en mindre mængde hash i hans bil.

Manden blev sigtet for begge forhold på stedet og taget med på skadestuen for at få taget en blodprøve, som skal påvirke hans nøjagtige påvirkelsesgrad.

Regler gælder også for cykel og hest
Færdselsloven § 54 er den som bruges i forbindelse med trafikanter som er påvirket af narkotika, men hvad mange ikke tænker over at at den samme paragraf også dækker over færdsel på cykel, i hestevogn eller på hesteryg.

Færdselsloven § 54:
Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder1)bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept, jf. dog nr. 2 og 4,

2)tetrahydrocannabinol (THC) i et sådant omfang, at indholdet i blodet overstiger 0,001 mg THC pr. kilogram blod, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept,
3)stoffer, der er omfattet af nr. 1, og som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten, eller
4)tetrahydrocannabinol (THC), som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.
Stk. 2. 
Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.
Stk. 3. 
Cykel, hestekøretøj eller hest må ikke føres eller forsøges ført af nogen, der af de grunde, der er nævnt i stk. 2, eller som følge af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.
Stk. 4. 
Det er forbudt at overlade føringen af et køretøj eller en hest til en person, der af de i stk. 2 nævnte grunde eller på grund af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.
Stk. 5. 
Har en person på en restauration eller andet serveringssted, hvortil der er offentlig adgang, indtaget spiritus, og værten eller dennes medhjælper ved eller har grund til at antage, at den pågældende er fører af køretøj eller hest og på grund af spiritusindtagelse ikke er i stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde, skal værten eller medhjælperen, eventuelt ved tilkaldelse af politiet, søge at hindre den pågældende i at føre køretøjet eller hesten.

Skriv din kommentar her: