Borgermøde om ny lokalplan for Gilleleje Skole

Tekst: Vivian Andersen
GILLELEJE: Tirsdag den 22. september er der borgermøde angående ombygningen af den gamle skole i Gilleleje. Bygningerne på Rostgårdsvej er blevet solgt, og køberen ønsker at indrette boliger i den tidligere skole.

Det er den nye ejers hensigt at bevare alle de eksisterende bygninger, og at der ikke bygges yderligere.

Den nye ejer ønsker at udskifte vinduerne i de ældste bygninger med småsprossede vinduer. Derudover er ønsket, at der laves udgangsdøre til opholdsarealerne ved de enkelte boliger, at der laves ekstra indgangsdøre, og at der opsættes altaner på de nyeste bygninger.

Endelig ønsker den nye ejer af bygningerne på Rostgårdsvej, at nedlægge den offentlige vej mellem bygningerne, og i stedet udlægge en offentlig sti.

Til borgermødet vil der blive taget de nødvendige forholdsregler i forhold til Covid 19. For at afstandskravet kan overholdes, vil der være et begrænset deltager-antal pr. møde.

TID: Tirsdag den 22. september, kl. 17-18
STED: Rostgårdsvej 5, 3250 Gilleleje
ENTRE:Gratis, men begrænset deltager-antal pr. møde. Her kan du Køb/bestil billet

 

 

Leave a Reply