ÅBENT BREV: Forældre går i forsvar for naturbørnehave

Gribskov Naturbørnehave, åbent brev
En gruppe forældre fra Gribskov Naturbørnehave har skrevet et åbent brev i forsvar for børnehaven.

GILLELEJE: En gruppe forældre har forfattet et åbent brev til avisen i håb om at få mulighed for at give deres vurdering af Gribskov Naturbørnehave, som for nyligt er kommet under kritik for at have udmeldt to små børn som konsekvens af stridigheder med forældrene.

Gruppen af forældre ønsker ikke at kommentere på de interne stridigheder mellem en anden gruppe forældre og institutionens ledelse, men føler at børnehavens pædagogiske sigte og kvaliteten i det daglige arbejde fortjener et forsvar.

– Vi er rigtig glade for børnehaven, og vi vil bare gerne vise folk, at det er et godt sted at have sine børn, forklarer en af medunderskriverne Kathrine Kjær til Netavisen Gribskov og understreger, at gruppen ikke ønsker at forholde sig til kritikken, men gerne vil forsvare den private børnehave, som de frygter kan lide skade af den megen nylige mediefokus.

Det åbne brev følger herunder i sin helhed:


Udskældt børnehave er et virkelig dejligt sted

ÅBENT BREV: Majoriteten af forældre i Gribskov Naturbørnehave og Vuggestue føler sig heldige hver gang de afleverer deres børn i det de kalder ”Verdens bedste børnehave”. Her er de fuldkommen trygge ved, hver morgen, at overlade børnene til de ansatte. Taget i betragtning af hvad man hører om børnehaver rundt om i landet, føler forældrene hermed at den seneste tids omtale om institutionen er uretfærdig og danner et overdrevet negativt billede af deres gode institution.

Side 2 af det åbne brev er underskrevet en gruppe forældre og indsendt til redaktionen via mail. Klik for større foto. Foto: Privat.

Gribskov Naturbørnehave og Vuggestue er et sted med fokus på natur, traditioner omkring fællesspisning og tydeliggørelse af hvor fødevarerne kommer fra. Ingen børn fra børnehaven tror at mælk bare kommer fra supermarkedet. Her er økologisk madordning for alle børn, som produceres i samspil med børnene i eget køkken. Her bliver anvendt grøntsager, som børnene selv har dyrket og hver sommer har institutionen egne grise, som børnene er med til at passe frem til slagtning om efteråret. Kødet bruges til diverse lækre retter, til pålæg og til den traditionelle julefrokost som er et af årets højdepunkter for børn og ansatte. Til årets sommerfest får også forældrene lov at smage.

Der afholdes hvert år en lygtefest i skoven for børn, ansatte og forældre. Børnene har op til festen malet og pyntet hver deres egen lygte, som smukt lyser skoven op. Og sammen med de ansatte har børnene øvet sange, som synges i samlet flok, for forældrene rundt om det gamle “lygtetræ”. Derefter nydes kage, kaffe og kakao i hyggeligt samvær i naturen. Ved juletid byder en af institutionens traditioner på opvisning af krybbespil i den lokale kirke. Børnene stråler af glæde og stolthed når de står oppe ved Mårums kirkealter og synger for deres familier. Og inden sommerferien afholdes overnatning for de kommende skolebørn, hvilket er en begivenhed de glæder sig til i måneder op til. Alt i alt er året fyldt med begivenheder der samler børn og voksne til institutionens helt særegne traditioner.

Foruden det exceptionelle jord-til-bord koncept, byder institutionen på en række spændende aktiviteter. Børnene er selvskrevet ude i mange af dagens timer, hvor de på legepladsen både har grønsager, høns, geder, grise og kaniner at passe. De samles om bålet og laver alt fra forsøg med kul til lækker mad over bål. Fire gange om ugen tager en børnehavegruppe på tur, til skoven, hvor naturens aller bedste legeplads er tilgængelig. Her laves alting til en leg samtidig med at naturens mange fænomener bliver forklaret i børnehøjde af kompetente og engagerede ansatte. Børnene lærer bl.a. om dyrelivet og vigtigheden af at passe på naturen.

Gribskov Naturbørnehave og Vuggestue er et sted hvor pædagoger, medhjælpere og vikarer tager sig god tid til børnene og tydeligt nyder deres arbejde. Glæden i øjnene hos en voksen der har opfundet en ny sjov og lærerig aktivitet eller leg er bestemt ikke et særsyn her. Som forældre mærker man tydeligt hvordan personale og den daglige ledelse fungerer i tæt samarbejde, og at lederen kender både personale, børn og forældre indgående. De ansatte er hjertevarme, imødekommende og yderst professionelle. Vi forældre har altid følt den særlige ånd der hviler over Gribskov Naturbørnehave og Vuggestue. Og vi vil gerne understrege at den nuværende ledelsesstruktur med både institutionsbestyrelse og forældrebestyrelse (tostrenget bestyrelsesmodel) fungerer efter hensigten. Det er en fordel idet det sikrer kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, så langsigtede planer kan følges og ikke ændres hver gang en børnegruppe rykker i skole og en ny forældrebestyrelse dannes. Vi håber, at det helt igennem dejlige personale samt vores gode nye leder (Maria) holder sammen i denne lidt stormfulde tid, og vil blive i institutionen i mange år endnu. Ikke kun for vores kære børns skyld, men også for os som forældres, der ikke ønsker udskiftning pga. få, men højtråbende, forældre.


Med venlig hilsen


Forældre i Gribskov Naturbørnehave & Vuggestue
(se vedlagte foto for underskrivere af det åbne brev, red.)

Skriv din kommentar her: