ÅBENT BREV: Lilleskole forlanger bedre trafiksikkerhed

Foto: Gribskov Lillleskole

GRIBSKOV: Gribskov Lilleskole har sendt et åbent brev til udvalget for Udvikling, By og Land i et forsøg på at få større fokus på den manglende trafiksikkerhed på Ny Mårumvej. Vejen er for farlig, mener skolens ledelse, som 2. juni måtte politianmelde en fører af en turistbus, som var nær ved at køre en skoleklasse ned. Det åbne brev kan læses herunder i sin helhed.

ÅBENT BREV: I forlængelse af den seneste dialog med Jan H. Levring den 9. januar 2019 ønsker jeg på Gribskov Lilleskoles vegne at følge op på vores ønske om mere trafiksikkerhed på Ny Mårumvej i området omkring Duemose st. og ’Skilteskoven’.

Ønsket er om muligt endnu større efter en meget alvorlig hændelse på strækningen i maj måned, hvor en stor turistbus var uhyggelig tæt på at køre en af vores skoleklasser ned (politianmeldt den 2. juni 2020).

Der er flere udfordringer:

  • Dårlige oversigtsforhold for bløde trafikanter, der skal krydse vejen ved ’Skilteskoven’ (skolevej).
  • (for) høj hastighed på strækningen (15% kører så meget for stærkt, at det vil udløse klip).
  • I kombination med, at de mange store tunge lastbiler fra Wewers udgør stor utryghed for bløde trafikanter, fordi de med høj hastighed og smal vej, laver ’lufttryk’, når man er i vejkanten.

I vores tidligere dialog, har Brian Lyck Jørgensen på vegne af udvalget udtrykt, at ’​Vi må foretage en økonomisk prioritering, hvor målsætningen er reduktion af antal uheld og tilskadekomst. Det er derfor primært kryds og strækninger der er belastet af uheld, og særligt ulykker med personskade og død, som vægtes.

Jeg kan forstå, at I oplever vejen som utryg. Men Ny Mårumvej figurerer ikke i vores ulykkesstatistik som en sort plet eller særligt uheldsbelastet strækning, og er derfor ikke medtaget i vores Trafiksikkerhedsplan.’ ​(mail fra Brian Lyck, 4. oktober 2017).

Efterfølgende er der foretaget trafikmåling, der viser, at 15% af trafikanterne kører så stærkt, at det vil ’udløse et klip’ (​’Trafiktællingen er gennemført og viser at gennemsnits hastigheden er 62,5 km/t og at 85% at køretøjerne kører mindre end 72,4 km/t. Der bliver derved kørt lidt for stærkt, uden at det er alvorligt alarmerende.’ ​(mail fra Jan H. Levring, 9. januar 2019).

Brian Lyck Jørgensen beskriver i sin mail, at det ikke vurderes realistisk at lukke  strækningen for tung trafik, da den fungerer som hovedfærdselsåre i kommunen. Med det i betragtning, vil det netop være rimeligt at trafiksanere strækningen herunder at lave fx krydsningsfelt og midterhelle ved Duemose St. og ’Skilteskoven’. Som tidligere drøftet, vil jeg endnu engang henlede opmærksomheden på at det særligt i hele sommerhalvåret er meget svært at skabe udsyn pga. vegetation i vejkanterne.

Oversigtsforholdene er katastrofale ved ’Skilteskoven’. Problemet er særligt udtalt, når to større køretøjer passerer hinanden.

Jeg vil i denne forbindelse bede Gribskov kommune om resultat af den lovede trafiktælling på strækningen. Hvor mange biler kører på strækningen dagligt?

I mailen fra Jan H. Levring, januar 2019, blev jeg oplyst, at der ville blive opsat nye A22 skilte. Disse er sat op, men meget vanskelige at se. Vores ønske er at der opsættes interaktive skilte, der på tydeligere vis, advarer om skolebørn mm på strækningen. I samme mail skriver Jan, at ​’I forhold til jeres ønske om yderligere tiltag, såsom røde markeringer i krydsningspunkter mv., vil det blive forelagt udvikling, by og land og indgå i en samlet prioritering af trafiksikkerhedstiltag på kommunens veje.’

Hvad er tilbagemeldingen herpå?

Herunder er et par billeder, som illustrerer strækningen:

Det er skoleledelsens opfattelse, at der bør ske en optimering af trafiksikkerheden på denne strækning, der regulerer hastighed og oversigtsforhold ift. at skolebørn, ryttere mm trygt kan færdes. Ny Mårumvej er eneste vejforbindelse mellem Kagerup og Mårum mf. – også for de bløde trafikanter! Strækningen bør nu prioriteres.

Denne henvendelse er også sendt til Mårum Kagerup Lokalråd og andre lokale interesseorganisationer samt til lokalaviserne. Formålet er at få dem til at skabe opmærksomhed om problemerne på strækningen, så trafikanterne bliver klar over problemet.

Jeg imødeser jeres tilbagemelding.

På vegne af bestyrelsen på Gribskov Lilleskole,

Pernille Jellinggaard, bestyrelsesformand.

Leave a Reply