Borgmester Anders Gerner Frost (foto) har modtaget et åbent brev fra en af kommunens frivillige rådgivere, der skoser borgmesteren og resten af byrådet for at have sparet borgerrådgiveren væk. Foto: David Abildgaard.

DEBAT: Kære borgmester, jeg er så skuffet over at Byrådet har nedlagt Borgerrådgiverens stilling. Du har ikke fattet, hvor stor betydning – også for den kommunale økonomi – hans indsats har haft, og hvor stor den negative virkning vil være, når der ingen borgerrådgiver er.

Som frivillig rådgiver ved Frivilligcenter Helsinge har jeg mange gange fået bistand af Borgerrådgiveren – ikke blot til gavn for klagende borgere, men nok så meget til gavn for forvaltningernes arbejde fremover. Og det har de øvrige rådgivere også.

At tro, at nu er alt godt, og at borgerrådgiverens indsats er blevet overflødig, er mere end naivt.

Med de idelige opgaveomlægninger, organisationsforandringer, udskiftninger af personale på alle niveauer er en borgerrådgiver meget nødvendig.

Jeg gætter på, at de tilbageblevne medarbejdere i de forskellige forvaltninger kommer til at bruge meget mere tid på at forholde sig til klager fra borgere, der føler sig dårligt behandlet, ikke kan forstå svar, de har fået. Og uvaner og uhensigtsmæssigheder i opgavevaretagelsen vil heller ikke mere blive påpeget og fulgt op, når der ikke mere er en borgerrådgiver. Det kan koste arbejdstid, der kunne have været anvendt med større nytte til andre formål.

Klager over sagsbehandlingen går jo til Byrådet i den sidste ende, selv om man som klager anstændigvis først forsøger sig med klage til nærmeste overordnede. Mon du er interesseret i at blive oversvømmet med klager over sagsbehandlingen, som du selv skal tage dig af?

Og mon dit øverste, decimerede, embedsværk også får tid til at tage sig af det, du formentlig er nødt til at overgive til dem til videre behandling?

Venlig hilsen

Kirsten Gamst-Nielsen
Frivillig rådgiver ved Frivilligcenter Helsinge

Giv din mening til kende: