Åbent brev til Byrådet: Naturen trænger til mere plads

Foto: Privat.
DEBAT: Jeg anbefaler hermed Byrådet i Gribskov til at engagere sig i initiativet om at blive “Danmarks vildeste kommune”. Det er en konkurrence om at blive den vildeste naturkommune frem til 2022.

Miljøminister Lea Wermelin har igangsat initiativet ved at sende meddelelse og opfordring til samtlige danske kommuner om at være med til at skabe flere vilde ideer til fordel for insekter, fugle, blomster etc. som danner grundlag for en mere mangfoldig flora og fauna.

I Gribskov kommune er der mange (grønne) tætklippede græsarealer, grøftekanter, rundkørsler, parkområder, sommerhushaver, industri- og institutionsområder m.v. der med stor fordel for behovet om øget biodiversitet i naturen ville kunne bidrage ved blot at omlægge dele af områderne til “vilde” områder på frivillig basis.

Gribskov kommune er allerede bivenlig og tilmeldt Giftfri Have. Det ville være naturligt at følge denne indsats op med en deltagelse i konkurrencen om Danmarks vildeste kommune.

I Gribskov kommune kunne nogle konkrete projektforslag være:

1. Ændret forvaltning af udvalgte vejkant-strækninger – ikke med udsåninger – men ved at slå på det rigtige tidspunkt af året og fjerne det afslåede.

2. Græsted Folkepark (og/eller andre kommunale arealer) – i samarbejde med de lokale borgere at skabe levesteder for dyr og planter – og også omdanne store slåede græspartier til vilde blomster områder.

3. Gå i dialog med sommerhusejerne og grundejerforeningerne langs kysten – om hvordan man naturligt – ikke udsåninger – genskaber partier af kystoverdrev med vilde blomster i sommerhushaven.

Jeg håber, at udvalget UBL (udvalget Udvikling, By og Land, red.) på mødet d. 23.02.2021 vil anbefale Byrådet at tage imod opfordringen og vil tilmelde kommunen konkurrencen senest den 24. marts 2021.

Jeg er sikker på, at mange borgere vil støtte op om initiativet, og at det vil adstedkomme god PR for kommunen.

Tine Wandall
Vild Have mentor i Gribskov Kommune

1 KOMMENTAR

  1. Herligt. Mere biodiversitet og flere sommerfugle. Jeg har 75 tørstetræer til gratis udlevering i Tisvildeleje. Det naturligt hjemmehørende tørstetræ er værtsplante for citronsommerfugl og skovblåfugl. Blomsterne på tørst tiltrækker mange små bier / humlebier (jeg ved ikke, hvad de hedder), og der er bær til fuglene. Det bliver ikke særligt stort. Hvem vil ha´et træ? 1 træ pr. person. Det bliver på Birkepladsen i Tisvildeleje inden for de næste par uger. Vi ses. Skriv dit navn her i tråden.

Leave a Reply