Åbent brev til Gribskov Byråd: Bevar Smidstrup Strand

DEBAT: Den velfungerende balance mellem by og land, som Gribskov Kommune ellers er den store fortaler for, er i gang med at blive undermineret af enkeltpersoner og virksomheders behov for hurtig gevinst.

Skrevet af: Borgergruppen Bevar Smidstrup Strand

Ændringerne er ved at ske, fordi kommunens administration – uden hensyn til nuværende beboeres rettigheder – vil ændre i lokalplanen for centerområdet omkring Smidstrup Strandvej. Hvis dette kan ske på én matrikel, kan det ske i hele centerområdet. Mener byrådet i Gribskov, at administrative ændringer skal kunne ødelægge Smidstrup Strand?

Smidstrup Strand er kendetegnet ved at være et autentisk kystnært sommerhusområde, med blandet bebyggelse bestående af sommerhuse og få helårshuse, mindre erhvervsdrivende, smalle gennemgående landeveje, grusveje samt masser af grønt og luft mellem bygninger. Tilsammen danner området en grøn, rekreativ og berigende oplevelse for såvel faste beboere, sommerhusgæster og besøgende til blandt andet stranden. Her har vi fundet balancen mellem by og land, som er både eftertragtet og berigende for en grøn kommune som Gribskov og i øvrigt helt i tråd med kommunes nuværende planlov og områdets lokalplan.

Ny lokalplan ødelægger området
Denne velfungerende balance er kommunens byråd nu ved at ødelægge! Ved at lade kommunens administration gennemføre en ændring af lokalplanen for området (lokalplan 340.1 for centerområdet i Smidstrup) kan området med et pennestrøg blive forvandlet fra hyggeligt og autentisk sommerhusområde til et boligområde med fleretages byggeri med en væsentlig forøgelse af bebyggelsesprocenten – fra de nuværende gennemsnitlige 12,3 procent til næsten 40 procent – og en nedskalering af minimums-grundstørrelse fra 700 m2 til 187 m2.

Der er de visuelle og biodiversitetsmæssige aspekter i projektet, som skriger til himlen ved ødelæggelse af området. Mindre grønt, mere asfalt og synligt og generende etagebyggeri. Der er de trafikale aspekter, som med en forøgelse af antallet af beboelsesenheder kan afstedkomme op til 32 ekstra biler, der skal have parkeringspladser, og som alt andet lige vil øge trafikken i området væsentligt.

Vi bør alle være bekymrede over denne udvikling
Vi er en gruppe af bekymrede borgere, som kan se, at et rekreativt område ikke bare er ved at skifte karakter, men også at disse ændringer sker helt uden om den demokratiske proces og går stik imod vores nuværende planlov, der netop skal sikre, at vi fastholder vores sommerhusområders identitet og rekreative karakter.

Med en gearing af områdets bebyggelsesgrad på næsten 400% plus tilladelse til toplansbebyggelse, vil der ikke gå mange år førend området mere vil ligne triste landeveje a la Køge Landevej. For kan det ske én gang, kan det modstandsløst ske igen og igen. Hurtig profit har det med at eskalere. Er det virkelig det, vi vil have i vores ellers så grønne sommerhusområde?

Der er ingen skam i at sige, at vi elsker vores grønne oase. Vi kan allerede nu se – rundt om hjørnet ned ad Helsingevej – at ændringerne af området starter med rækkehusbyggeri. Her har asfalt og højt byggeri afløst det grønne. Hvor mange flere af den slags byggerier vil der komme efterfølgende?

Vil Gribskov Byråd gå imod den kommunale administration?
Kære byrådsmedlem om lidt er der kommunevalg. Vi vil gerne kende din holdning til ændringer af lokalplaner og kommunens grønne og bæredygtige image, førend vi sætter vores kryds. Vi er en borgergruppe med en bred vifte af politiske holdninger, men vi har en fælles interesse i at bevare vores grønne områder.

Derfor spørger vi jer alle i byrådet: Ønsker I at ændre vores lokalplaner til fordel for hurtig profit på bekostning af grønne og rekreative områder? Og hvordan har I på sigt tænkt jer, at ændringer af kommunens lokalplaner ikke sker som administrative beslutninger?

Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Borgergruppen Bevar Smidstrup Strand
Kan følges på Facebook: Bevar Smidstrup Strand

3 Comments

Morten Engelhardt
10. november 2021 at 15:05

YES bevar Smidstrup strand og tak til Jer der har taget initiativet til Bevar Smidstrup strand.
Jeg har boet hér i snart 25 år og undrer mig over at: det er nemmere at sælge eller købe eller leje et hus end at købe en liter mælk.
Hvad blev der af Smidstrup forsamlingshus – eller konditoriet eller restauranten eller alle købmændene – området mellem Tinkerup og Udsholt hedder Smidstrup og hér bliver strandvejen plastret ind i ejendomsmæglere og sommerhusudlejere…

Torben Kibsgaard Hansen
31. oktober 2021 at 14:03

Overgearet vækst i centrum af sommerhusområde !

Kommunen udviser stor kreativitet, når de forsøger at behandle centerområdet i Smidstrup, som om at det ikke er en del af et sommerhusområde.
Centerområdet er omgivet af sommerhuse til alle sider, bortset fra et lille stykke langs med Helsingevej mod Blistrup.
I kommuneplanens retningslinjer om sommerhusområder fremgår følgende: “har til hensigt at konkretisere nærmere hvordan sommerhusområdernes særlige identitet og rekreative karakter kan fastholdes således at de ikke får karakter af boligområde.”

Hvis man kigger på kommunens kort over Smidstrup og tilstødende områder mod vest og øst, fremgår det tydeligt, at dette primært er et vidtstrakt sommerhusområde.
Hvorfor tør politikerne, som ønsker at ændre lokalplanen for centerområdet med henblik på kraftig forøgelse af bebyggelsesprocenten, ikke kommentere herfor ?

Mvh Torben Kibsgaard Hansen, sommerhusejer i Smidstrup

Klimapartiet i Gribskov - M - Gert Lassen ✅ KV21 Kandidat
21. oktober 2021 at 10:20

VI SKAL FASTHOLDE OG UDBYGGE NATUREN 🌻

KLIMA & NATUR ELLER KAOS !

Vores levevis står ved en skillevej.
Det liv vi kender og som vi har levet i århundreder er på vej til at blive drastisk forandret. Vi står således foran et paradigmeskift, hvor vi skal ændre fokus og adfærd, for at kunne fastholde en hverdag hvor vi fortsat kan føle os trygge og sikre for at have tag over hovedet, mad på bordet og rent drikkevand i glasset.

Således skal vores mangeårige ensidige fokus på vækst og velstand nu erstattes af en ny og ihærdig indsats på at få reetableret samhørigheden og kontakten til og med vores livsgivende grundlag, Naturen, Floraen og Faunaen.

Vil du således være med til at genrejse og sikre livet og nærheden til naturen og ikke mindst reetablere kærligheden, ærligheden og troværdigheden imellem mennesker og med vores livslange partner og overbærende ledsager… NATUREN ?

Vækst, veje og villaer sættes således på standby, alt imens fokus nu går på genskabelse af levesteder og åndehuller for vores flora og fauna til lands såvel som til vands.

Vi skal omlægge vores golde marker og landskaber til nye naturskove og til grønne blomstrende enge med vandhuller med liv og leben og ikke mindst skal vi genskabe havmiljøet med reetablering af stenrev og levesteder til vores våde familier i vandet.

Alt dette således at vores fødekammer, Naturen, igen, naturligt, kan brødføde de mangfoldige flora og fauna kulturer der så vil genopstå i dagens monokulturelle Danmark.

RENT MEL I POSEN – RENT VAND I HANEN – SÆT KLIMAPARTIET PÅ GRIBSKOV BANEN

Klimapartiet i Gribskov – M 🌻
Gert Lassen ✅ KV21 KANDIDAT

KLIMA ELLER KAOS.

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com