ÅBENT BREV: Unødvendig 48 meter mast vil dominere i bevaringsværdigt landskab

Foto taget ved Hellebjergvej ved Havreholm ses her Keldsøfredningen. Foto Privat.
DEBAT: Udvalget Udvikling, By og Land har kompetencen til at sige nej eller ja til nye master i Gribskov Kommune.  Den 15. juni kl. 17 tager udvalget stilling til den 48 meter høje mast på Villingerødvej 75, som ligger i det uforstyrrende bevaringsværdige landskab i Esrum Ådal for enden af Klostermarken på kanten af Keldsøfredningen.

(Redaktionen har modtaget følgende åbne brev, som er tilsendt udvalgsmedlemmerne i udvalget Udvikling, By og Land. Vi bringer brevet i sin fulde ordlyd, inkl. grafik og visualisering, red.)

I dagsordenen står der:

”Masten vil givetvis fremstå som et nyt synligt element, men vil i landskabsopfattelsen være distanceret fra både klosterområdet i Esrum og Keldsøfredningen.”

Men ifølge visualisering fra Hellebjergvej, som administrationen ikke vedlagde som bilag i sagen, vil hele Keldsøfredningen domineres af masten.

Ved Hellebjergvej ved Havreholm ses her Keldsøfredningen uden mast.
Og her har underskriverne visualiseret en mast. Fotografik: Privat.

Man kan få det indtryk, når man læser administrationens oplæg i dagsordenen, at udvalget enten skal vælge at lægge vægt på den samfundsmæssige gevinst, at afhjælpe dækningsproblemerne ved Esrum kloster og by, eller at lægge vægt på at bevare det værdifulde landskab og kulturmiljø.

Fakta er imidlertid, at det ikke er et valg mellem de to vigtige parametre, udvalget kan tilgodese begge parametre ved at vælge at sige nej til den 48 meter høje mast i bevaringsværdigt landskab, og ja til i stedet at sætte ekstra teknik op i Esrum.

Omdrejningspunktet er 5 adresser i Klostermarken og på Nørrerisvej.

Dette blev tydeligt på borgermødet med TDC og Energistyrelsen den 27 april, hvor TDC flere gange gentog, at den 48 meter høje mast på Villingerødvej 75 kun er nødvendig og er kommet i spil, under forudsætning af, at der er brug for at hjælpe de 5 adresser i Klostermarken og på Nørrerisvej.

Først lidt om de tekniske detaljer:

Energistyrelsen (ENS) kan benytte auktioner til at udbyde frekvenstilladelser til teleselskaberne, til gengæld får det selskab, som vinder auktionen en forpligtigelse til at dække udvalgte adresser med en minimums dækning. De 5 adresser blev udvalgt i forbindelse med 1800Mhz auktionen tilbage i 2016.

De 5 adresser i Klostermarken og på Nørrerisvej er udvalgt på baggrund af de objektive kriterier, som kan læses i Faktaboksen.

Fakta er imidlertid, at ingen af de 5 udvalgte adresser har under de påkrævede 30Mbit/sekund, og har på intet tidspunkt i løbet af de 20 år vi har haft mobiltelefon haft problemer med dækning. Datadækningen er tværtimod fremragende og er blevet bedre og bedre med årene, trods det, at datatrafikken er steget generelt.

RELATERET LÆSNING: 48 meter høj mast ved Esrum skaber bekymring

Fakta er, at vi med alle netværksselskaber kan måle mellem 30 og op til 125 Mbits download udenfor. Telia/Telenor klare sig bedst. TDC har en hastighed på mellem 30 og 50 Mbits.

Denne dokumentation er forelagt ENS, som fortsat påstår, at de ved hjælp af hjemmesiden Tjekditnet.dk, som ENS bruger til at udvælge adresserne, kan se, at vi i området generelt kun har mellem 10 og 30 Mbits. Tjekditnet.dk er baseret på, at teleselskaberne informerer om opdateringer.

Fakta er dog, at hvis man søger på vores adresser på tjekditnet.dk, stemmer tallene overens med teleselskabernes dækningskort, og med hvad vi, som bor her oplever og kan måle af hastigheder med speedtest appen (se figur 1).

Fakta er dog også, at ingen i området oplever problemer med dækning, hverken pilgrimsfarende eller cyklister, når de skal finde vej via digitale kort.

Argumentet for at sætte mast op er, at TDC skal kunne levere 30Mbits, men ifølge tjekditnet.dk leveres der i forvejen her 30-50Mbits fra TDC og op til 100Mbits fra andre udbydere. Tjekditnet.dk bruges af Energistyrelsen til at udvælge adresserne.

ENS bruger argumentet, at dækningen bliver dårligere med mere datatrafik i fremtiden, men det har vi som sagt ikke oplevet i området de sidste 20 år, tværtimod, og dette er heller ikke et af de nedskrevne objektive kriterier, som udvælgelsen af adresserne skal baseres på.

Samtidig har det vist sig, at de fem adresser er udvalgt ved auktionen i 2016 på baggrund af forældede kort, hvilket ENS også har indrømmet. ENS har været mere selvkritiske i deres valg af adresser ved andre auktioner, idet de ved en nøjere opdatering af tallene inden auktionen har udtaget de adresser, som viste sig at have god nok dækning. Tallene blev ikke opdateret inden 1800Mhz auktionen, hvor de 5 adresser blev udvalgt.

Der er således ikke hold i ENS argumenter for at holde fast i dækningskravet på de fem adresser. Udvalget skal derfor vælge at sige NEJ TAK til en 48 meter høj og unødvendig mast i bevaringsværdigt landskab.

RELATERET LÆSNING: Esrum-borgere går sammen: Monster-mast vil skamfere unikt landskab

Tilbage står, at der ikke er brug for den påtvungne dækning, som er blevet til på ikke-opdaterede tal og kort.

Hvis TDC skal opfylde deres forpligtigelse til trods, har de mulighed for at søge om dispensation for dækningskravet på de fem adresser, men dette kan de først, efter kommunen har sagt nej tak til masten.

TDC har mulighed for at skabe dækning med anden teknologi end mobil teknologi. ENS udtaler om dispensationsmuligheden:

”Teknisk set kan TDC Net opfylde dækningskravet med andre teknologier end mobilt bredbånd, hvis de selv er indstillet på det, og hvis mulighederne for at etablere master, der giver den fornødne dækning, er udtømt.

En løsning der opfylder dette krav kunne være, at der graves en fiber ind, hvorpå der opsættes et Wifi-access point, som alle, der er kunde hos en mobiludbyder, dvs. i dette tilfælde TDC Net eller en udbyder, der anvender TDC Nets net, frit har adgang til ……”

TDC Net kan altså for at opfylde deres licensaftale benytte sig af muligheden for at dække de 5 adresser vha. fibernet i stedet, hvilket ville give mening, idet den faste bredbåndsforbindelse igennem telefonstikket er umådelig dårlig, 10/1Mbit/s via kobbernet (se fig. 1). TDC Net har allerede et projekt i gang med fibernet i Esrum, og der ligger allerede fibernet i Villingerødvej.

I modsætning til Klostermarken/Nørrerisvej har Esrum by og Kloster mobildækningsproblemer. Disse kan afhjælpes med forstærkning i form af supplerende teknik i byen.

Kør en tur langs Hellebjergvej fra Havreholm til Villingerød og se hvorfor staten, amtet, kommuneplan, fredningsnævn har fundet landskabet unikt.

Med venlig hilsen

Ole Bjørn Larsen, Kirsten Andkær Larsen, Klostermarskvej 9, 3230 Græsted
Emilie Kann Elten, Rasmus Qvistgaard Lund, Nørrerisvej 8, 3230 Græsted
Jakob Dige Pedersen, Gitte Schwerdfeger, Klostermarksvej 5, 3230 Græsted
Mikael Tobiasen, Klostermarksvej 3, 3230 Græsted
Charlotte Bramsnæs, Jan Pedersen, Klostermarksvej, 3230 Græsted

Leave a Reply