Ældrerådet med opråb til Byrådet: Vi er bekymrede

Genrefoto: Allan Andersen.

ÅBENT BREV: Gribskov Ældreråd ser med stor alvor på de udfordringer, som ældreområdet bliver udsat for, når besparelser på 27 mio. kr. i 2020 stigende til 35 mio. kr. de følgende år skal realiseres. Besparelserne rammer de svageste ældre borgere og vil betyde, at der ikke opretholdes en værdig og forsvarlig pleje i Gribskov kommune.

Beslutningen om at lukke Toftebo virker urealistisk, da der ikke er etableret de nødvendige og tilstrækkelige brugbare alternative løsninger.
Ældrerådet mener, at løsningen med 12 pladser på Helsingegården ikke er tilstrækkeligt som akut og midlertidige pladser og opfordrer til, at der findes en anden og mere holdbar løsning.

Samtidig finder Ældrerådet, at det er uetisk, at de nuværende beboere på Helsingegården skal flytte ud af deres boliger for at skabe plads til etablering af nye akut og midlertidige pladser.

Det er borgernes egen lejlighed med dertil hørende rettigheder.

Da det må forudses, at Toftebo under alle omstændigheder skal fungere i en forholdsvis lang periode, anbefaler Ældrerådet, at denne periode udnyttes til at afdække det reelle behov for sengepladser, akutpladser og aflastningspladser og – ikke mindst – til at finde en bedre løsning.

Anlægsbudgettet er ikke så massivt udfordret som servicebudgettet, så hvorfor ikke lade det komme de ældre (og alle kommunens borgere) til gode og opføre et sundhedshus med de fornødne pladser plus andre relevante sundhedsaktiviteter?

Under alle omstændigheder kan kommunen jo ikke nedlægge Toftebo, hvis man ikke har etableret et alternativ til Toftebo.

Det planlægges, at der fremover skal lægges flere opgaver over på sygeplejen og hjemmeplejen, der er under opbygning og udfordret af, at det er svært at skaffe de nødvendige og kvalificerede medarbejdere. Det er samtidig forudsat, at der skal spares på området ved effektiviseringer og opgaveglidning fra sygepleje til hjemmepleje og endda videre til ufaglært arbejdskraft. Ældrerådet vurderer, at de stillede forslag ikke kan gennemføres på så kort sigt som foreslået.

Ældrerådet stiller sig stærkt tvivlende overfor, om forslagene fører til ordentlige og kvalificerede rammer for pleje og rehabilitering. Ældrerådet er oprigtig bekymret for de ældre plejekrævendes borgeres ve og vel. PlejeGribskov har udtrykt de samme bekymringer i deres høringssvar til budgettet.

Ældrerådet opfordrer derfor Byrådet til at arbejde med andre løsninger og undlade disse besparelser.

Vi mener fortsat, at rengøring – og ikke mindst – tøjvask hver tredje uge er uacceptabelt og uhygiejnisk.

Mvh

Gribskov Ældreråd (Torben Møgelhøj, Karenmargrete Dencker, Annelise Torne Zinck, Kirsten Ambus, Nanna Westergård-Nielsen, Claus Sætter-Lassen, Leif Dræbye).

Skriv din kommentar her: