Ankestyrelsen beder kommunen revurdere nej til aktindsigt i chefudgifter

Kommunen er ikke meget for at se nærmere på udgifterne til nye ledende medarbejdere. Tekst: David Abildgaard. Foto: Gerd Altmann, Pixabay.

GRIBSKOV: Gribskov Kommune har fået besked af Ankestyrelsen om igen at overveje en anmodning om aktindsigt i oplysninger, som viser hvor mange udgifter kommunen har haft på udskiftning af ledende medarbejdere siden borgmester Anders Gerner Frost fra Nytgribskov tiltrådte. Det har kommunen ellers nægtet.

Netavisen Gribskov har gennem længere tid forsøgt at hente aktindsigt i, hvor mange millioner kroner det har kostet skatteyderne at udskifte ledende medarbejdere i kommunen siden der kom ny borgmester til i 2018.

Spørgsmålet har især rejst sig efter at borgmesteren sammen med resten af byrådet gentagende gange de seneste år har måtte skære på kerneområder som ældrepleje, skolegang og sågar kampagneskilte mod fartsyndere.

Spareiveren har dog tilsyneladende ikke strakt sig til de bonede gulve i rådhuset, hvor den ene ledende medarbejder efter den anden er blev vist svingdøren – og hver gang til en millionstor udgift for kommunens skatteydere.

Men hvor mange millioner kroner der er tale om, er stadig uvist. Men måske ikke meget længere.

RELATERET LÆSNING: Redaktørens hjørne: Rådhuset er blevet en fæstning

Ankestyrelsen: Offentligheden har visse rettigheder
Ankestyrelsen er blevet bedt om at behandle en klage fra Netavisen Gribskov over afslaget på aktindsigt, og i sin afgørelse konkluderer Ankestyrelsen, at selv om kommunen ikke handlede i strid med offentlighedslovens regler om dataudtræk, så har avisen dog stadig ret til at få visse oplysninger udleveret, såfremt dokumenterne eksisterer. Og det mener Ankestyrelsen, at i hvert fald nogle af dem gør:

Vi går […] ud fra, at i hvert fald en del af de ønskede oplysninger findes på dokumenter i
konkrete sager i kommunen”, konkluderer Ankestyrelsen, som derfor har bedt kommunen genbehandle avisens anmodning om aktindsigt:

“Vi har derfor bedt Gribskov Kommune om at tage stilling til din anmodning om aktindsigt i økonomiske udgifter forbundet med udskiftning af ledende medarbejdere, herunder eventuelle oplysninger om fratrædelsesgodtgørelser og bonusser”, oplyser Ankestyrelsen til Netavisen Gribskov i sin afgørelse, og giver dermed kommunen endnu en chance for at give borgerne og pressen indsigt i kommunens, og dermed skatteydernes, økonomi.

Sagens baggrund
Sagen startede med, at Netavisen Gribskov den 9. januar i år bad Gribskov Kommune om aktindsigt i samtlige økonomiske udgifter forbundet med udskiftning af ledende medarbejdere i Gribskov Kommune i 2018, 2019 og frem til dags dato.

Vi bad om, at det skulle omfatte, men er ikke være begrænset til, aftrædelsesordninger, evt. bonusser, udgifter til annoncering af en ny ledende medarbejder, udgifter til rekrutteringsbureau samt hvad end der kan påregnes som en bogført udgift for kommunen i forbindelse med udskiftningen af den ledende medarbejder.

I aktindsigten blev der præciseret, at ledende medarbejdere bør omfatte alle centerchefer, kommunikationschefer, institutionsledere, skoleledere, direktører og/eller andre medarbejdere med tilsvarende ledelsesansvar som de allerede nævnte.

“Vi ønsker, hvis muligt, inkluderet i aktindsigten en liste, som oplyser specifikt hvem der er blevet udskiftet, hvilket år, deres titel ved afskedigelse, totale udgifter for hver medarbejder, samt en evt. afskedigelsesårsag”, stod der blandt andet i aktindsigten.

Det valgte Gribskov Kommune af give afslag på den 20. januar 2020. Begrundelsen lød, at kommunen ikke ved “få og enkle kommandoer” kunne sammenstille de oplysninger, som avisen havde bedt om.

Kommunen: Vi har intet overblik
Kommunen begrundede blandt andet beslutningen med, at administrationen stort set intet samlet overblik har over sine udgifter til udskiftning af ledende medarbejdere de seneste par år. Derfor ville det kræve for stort et arbejde at lave en opgørelse, konkluderede kommunen, som pegede på, at en eller flere medarbejdere skulle bruge tid på at grave oplysningerne frem ved at finde relevante lønklasser, hvilket igen ville kræve mere end blot et par “få og enkle” kommandoer.

Gribskov Kommune oplyser desuden, at administrationen heller ikke har en opgørelse over hvor mange penge, den har brugt på fratrædelsesordninger og evt. bonusser til ledende medarbejdere gennem årene.

“Også her vil Gribskov Kommune derfor skullet gennemgå hver enkelt personalesag manuelt for at finde de personer, der er omfattet af anmodningen”, oplyser kommunen til avisen.

Kommunen har heller ikke opgørelser over hvor meget det har kostet at annoncere efter nye ledende medarbejdere, lyder det fra administrationen på rådhuset:

“Også her vil Gribskov Kommune derfor skulle gennemgå hver enkelt personalesag manuelt for at finde de personer, der er omfattet af anmodningen”, begrunder kommunen i sit svar til avisen.

Gribskov Kommune har heller ikke en opgørelse over sine udgifter til rekrutteringsbureauer, som har skulle finde nye, egnede kandidater:

“Sammenstillingen vil kræve, at der laves udtræk på alle udgifter til konsulenter, og derefter forudsætte en manuel gennemgang af, hvilke der er anvendt i forbindelse med
rekruttering”, oplyser kommunen til avisen.

Gribskov Kommune har heller ikke lister, som oplyser specifikt, hvem der er blevet udskiftet, hvilket år det skete, deres titel ved afskedigelse, de totale udgifter for hver medarbejder, samt en eventuel afskedigelsesårsag.

Avisen klager igen
Det svar valgte vi her på avisen ikke at acceptere, og klagede derfor 1. maj til kommunen over sin egen beslutning.

Gribskov Kommune fastholdt den 27. maj 2020 sin afgørelse og sendte derefter i tråd med proceduren sagen videre til Ankestyrelsen, som nu har truffet sin afgørelse, og som pålægger kommunen igen at tage anmodningen om aktindsigt i betragtning.

Om avisen og læserne så vil modtage brugbare oplysninger fra kommunen er langt fra sikkert. Ankestyrelsen tager blandt andet ikke i sin afgørelse stilling til, om avisen reelt har ret til at få aktindsigt i oplysningerne, blot at kommunen skal tage fornyet stilling til anmodningen.

Leave a Reply