Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Arkæologiske undersøgelser gør ny vej 16 mill dyrere

GRÆSTED/GILLELEJE: Udgifterne til de arkæologiske undersøgelser ved den kommende vej mellem Græsted og Gilleleje bliver markant højere end forventet. Den samlede økonomistatus for projektet viser behov for merfinansiering på 16 millioner kroner.

Museum Nordsjælland har for nylig afsluttet de arkæologiske forundersøgelser langs den kommende vej mellem Græsted og Gilleleje. Her har arkæologerne fundet bopladser fra Ældre Stenalder. De arkæologiske fund er meget specielle og vil derfor kræve et stort arbejde at udgrave. Den omkostningstunge opgave vil ende med at give kommunen behov for at merfinansiere projektet med 16 millioner kroner.

Det er markant mere end forventet,  men dog langt billigere end det første udkast, som Museum Nordsjælland kom med. Det er nemlig lykkes kommunen og museet i fællesskab at finde løsninger. De har blandt andet flyttet placeringen af regnvandsbassiner langs vejen.

Formand for udvalget Pernille Søndergaard fortæller:

”Det er vigtigt at vi kan komme videre med projektet på en god måde, og at lodsejerne, der lægger jord til, kan få afsluttet deres sager. Det er også rigtig fint, at vejens linjeføring er den samme som lodsejerne var med til at fastlægge,” siger formanden på vegne af udvalget.

Ingen større forsinkelser
Næstformand i udvalget Bent Hansen siger:

– Vi kommer ikke uden om de arkæologiske undersøgelser, men det ville være rart, hvis man kendte disse udgifter på et langt tidligere tidspunkt i processen. Vi glæder os dog over, at projektet stadig er godt indpasset i landskabet, og at der sandsynligvis ikke vil komme større forsinkelser, konstaterer Bent Hansen.

– Det er selvfølgelig uheldigt at løbe ind i denne markante udfordring. Jeg glæder mig dog over, at vi i samarbejde med museet trods alt har kunnet reducere udgiften fra et langt højere udgangspunkt for en måned siden. Det er rigtig vigtigt at få projektet gennemført som aftalt, siger Udvalgets anden næstformand, Allan Nielsen.

Udvikling, By og Land skal på udvalgets møde tirsdag tage stilling til, om udvalget vil afsætte pengene til de arkæologiske undersøgelser. Som bygherre er det kommunens pligt at betale for undersøgelserne, der skal gennemføres, før kommunen kan anlægge den nye vej mellem Græsted og Gilleleje.

Seneste nyheder:

Tip os!