Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Bekymret forælder: Har politikerne overhovet læst denne rapport?

GILLELEJE: En forælder er bekymret for en rapport om skolen på Parkvej, som kun få har set. Rapporten viser, at der er så store problemer med både PCB, asbest og skimmel, at det kan vise sig at blive langt dyrere at renovere skolen på Parkvej end forventet. Vi har spurgt daværende formand for skoleudvalget til rapportens indhold.

En rapport fra 2016 viser, at den kommende restaurering af Gilbjergskolens afdeling på Parkvej kan blive en langt mere omfattende affære end først forventet. Rapporten konkluderer blandt andet, at taget højest sandsynligt helt skal skiftes, samt større problemer i konstruktionen, der blandt andet indeholder PCB, skimmel og asbest. Rapporten er udfærdiget af firmaet Bascon og er bestilt af det tidligere Vækst- og Skoleudvalg, som ønskede en yderligere afklaring af tre daværende modeller for en restaurering af skolen på Parkvej.

Rapporten er ikke at finde på de politiske udvalgs dagsordener, og det undrer en forælder, der via en omfattende aktindsigt har fået adgang til rapporten og delt den med netavisen.

– Resten af byrådet har tilsyneladende ikke set rapporten; blandt andet at planen er, at PCB’en skal indkapsles og ikke fjernes, forklarer Simon Milvang, der ønsker rapporten offentliggjort i sin fulde længde, så borgerne kan læse den og vurdere skolens tilstand og sikkerhed. Det gør vi nederst i artiklen.

PCB og udsivning
Et af problemerne med skolen på Parkvej er forekomster af PCB i fuger omkring facademouler, betonsøjler og vægge. I rapporten står der om PCB:

“PCB fra fuger omkring facademoduler er indtrængt i betonsøjler og vægelementer, jf. rapport fra Teknologisk institut. Der blev foretaget målinger, som viser, at der på nuværende tidspunkt ikke frigives PCB til indeluften på skolen i kritiske niveauer.

Den sætning undrer Simon Milvang.

– Her savner jeg en rapport om, hvad et ‘ikke kritisk PCB niveau’ er, især for et skolebarn som går i samme skole fra 0. til 9. klasse, siger han og viser et andet afsnit, som bekymrer ham.

Afsnittet omhandler den såkaldte klimaskærm, altså skolens udvendige beklædning. Her har der længe været konstateret PCB i fugerne.

“Gennem fugernes kontakt med tilstødende bygningsdele i årtier er der trængt PCB ind, som kan afdunste – også efter fugen er fjernet. Disse bygningsdele skal ligeledes fjernes. På bærende betonsøjler og vægelementer skal områderne forsegles.”

Et tag uden fremtid
Rapporten bruger også en del ord på at beskrive skolens tag. Her er der store problemer, og der er både fundet asbest og fugt. Der er huller i taget og skolen har indvendige nedløbsrør, som komplicerer det hele.

I rapporten står der om taget på skolen:

“Tagets stand, skadeshistorik og isoleringsgrad gør, at det ikke er rentabelt at genbruge dele af den eksisterende tagkonstruktion ved en modernisering af skolen.”

Rapporten peger blandt andet på fugtproblemer i indvendige nedløbsrør, der betyder, at evt. utætheder har fået lov at forblive uopdaget i årevis og derfor kan udgøre en større skade end forventet. Det kræver derfor også en omfattende undersøgelse, for der kan sige OK til videre ombygning:

“Fuldstændig fjernelse af tagpap og isolering er nødvendig for at kortlægge omfang af fugtindtrængen og følgeskader som skimmel el. lign.”

Og når tagpappen først er taget af, så er forventningen at finde en del skimmel:

“Der er konstateret utætheder i tagkonstruktionen, hvorfor risikoen for svamp er særdeles høj. Skimmelsanering skal foretages i forbindelse med udskiftning af tagfladen.”

Også hallerne på skolens idrætsfaciliteter er i fare:

“Hallernes tagflader er ikke besigtiget, men må forventes i en stand svarende til skolens øvrige udskiftningsmodne tagflader.”

Asbest i årevis
Rapporten taler også flere steder om forventelige fund af asbest, blandt andet i installationsrørene.

“Der kan forventes asbest i rørisolering fra tidsperioden. Ved renovering af tandlægeområdet kan der forekomme tungmetaller, hvor særlige tiltag er påkrævet. Nærmere undersøgelser skal foretages.”

Der er også problemer med en række udhængsplader:

“Udhængspladerne må formodes at indeholde asbest og skal nedtages hele og med de fornødne miljøtiltag”.

De mange problemer får Simon Milvang til at frygte for udgifterne.

– Jeg vil blandt andet gerne have klart svar på, hvor meget, man gør for at sikre, at PCB ikke siver ud. Og hvad med tagkonstruktionen? Skal det hele laves om, for det er ikke med i udgifterne til renoveringen af skolen, forklarer familiefaderen, der har involveret sig i sagen i kraft af sine børn.

– Jeg har bedt om aktindsigt om alt i sagen. Man må jo gøre et eller andet, og jeg vil bare have nogle svar. Jeg kender for eksempel til flere, der har gået på Parkvej i årevis, og som fortæller, at de ofte har lidt af hovedpiner på skolen, slutter han.

Hvor blev fejlene af?
Samme virksomhed er af kommunen blevet bedt om at komme med en såkaldt funktionelt byggeprogram, målrettet entreprenører som ønsker at byde på opgaven. Dette byggeprogram, 67 sider langt, blev udfærdiget 15. november 2016, cirka syv måneder efter den førstnævnte rapport fra samme virksomhed, og her bliver hverken PCB, asbest eller skimmel nævnt med et eneste ord.

Renoveringen af skolen blev i første omgang sat til at skulle koste 150 millioner kroner. Senere blev beløbet skåret til 99,5 millioner kroner. Beløbet er senere igen blevet hævet, denne gang til 140 millioner kroner. Håbet var ifølge tidligere formand for Vækst-og Skoleudvalget, Venstres Nick Madsen, at byggeriet af skolen skulle påbegyndes medio 2017. Dette er siden blevet udskudt.

Tidligere formand: Vi har læst og delt den
Venstres tidligere formand for Vækst- og Skoleudvalget, Nick Madsen, vil gerne svare på en del af de spørgsmål, som han mener at have nok kendskab til.

Hvad er denne rapport blevet brugt til i skoleudvalget?

– Rapporten er blevet brugt til at kvalificere, om det kunne betale sig at renovere skolen eller ej. Det var vigtigt at vide fra begyndelsen, at det var en sund bygning, der kan svare sig at renovere. Havde de en rapport, som viste en bygning, der var umulig at reparere på, gav det ikke mening at gå i gang med at renovere.

Rapporten viser blandt andet store problemer med taget. Er der regnet på, hvad det vil koste at udskifte?

– Der findes et sidebilag til rapporten, som siger, at taget skal renoveres inden for ti år, men ikke fuldstændig udskiftes.

Kan vi se bilaget?

Astrid (Astrid Damgaard Ravnsbæk, direktør i Gribskov kommune, red.) fra administrationen har sidebilaget. Spørg hende.

Hvor meget har i snakket om PCB, råd og fugt i skoleudvalget?

– Det har vi talt meget om, men den samlede renovation kan svare sig. Når man renoverer en skole fra 70’erne, så vil man finde sådan nogle her ting. Spørgsmålet er, hvor meget det fylder i forhold til den samlede renovering, og den samlede konklusion er, at det overordnet set kan svare sig at renovere den.

Hvilke værdier af PCB er der tale om?

– Det er noget, vi har talt om for et par år siden, og det er ikke noget, jeg lige kan huske i dag. Der skal du spørge Astrid. Men var jeg nået frem til den konklusion, at skolen var livsfarlig, så var vi ikke gået i gang med at lave en renovering af skolen. Det siger sig selv.

Men ifølge rapporten har skolen et hav af problemer. Bekymrer det ikke jer?

– Det var netop derfor, vi bestilte rapporten, netop for at komme rygterne om, at den var ved at falde sammen til livs. Rapporten viser, at der er nogle problemstillinger, men det vil der altid være i bygninger fra 70’erne. Men den er sund nok til at blive renoveret.

Er der en god forklaring til, at skolen er gået fra at skulle koste 150, så 99,5 millioner og til sidst 140 millioner kroner at bygge?

– Ja. I 2015 var der budgetforhandlinger mellem Nytgribskov, Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkepart, og her forhandler man projektet ned fra 150 til 100 mio. kr. Da man gør det, bliver jeg sat ind som formand for udvalget og får at vide, at jeg skal bygge en skole for 100 millioner. De tidligere rapporter fra Jan Ferdinansens formandstid sagde, at vi skulle bruge mellem 200-250 mio for en ny skole. De penge var overhoved ikke sat ind i budgettet. Undervejs i arbejdet kommer vi så i tanke om, at i det øjeblik vi laver energirenovering kan kommunen lave en særlig statslig låneoptagelse uden det belaster kommunens samlede økonomi. Det betød, at vi pludselig kunne udvide rammen fra 100 til 140 millioner uden, at det belastede økonomien. Og det synes jeg er ret flot.

Hvad skete der med de tre scenarier i rapporten?

– Ingen af de tre scenarier blev valgt. Det blev i stedet en kompromisløsning, stillet af Nytgribskov, som ønskede en ny skole, men også kunne se, at når man reducerer med 100 mio, så skulle der findes en anden løsning.

Hvilken løsning ender man så med at vælge?

– Der er en periode på to måneder, hvor vi forsøger at finde en løsning, og Nytgribskov kommer med et forslag om at bevare det meste af Parkvej og rive en af sidebygningerne ned og så bygge en ny udskoling til at indeholde eleverne på Rostgårdsvej. Den løsning kunne vi alle godt se var fornuftig, og det er faktisk det projekt, som blev godkendt i mandags. Derfor kan jeg ikke lade være med at føle, at det er en smule paradoksalt, at at Nytgribskov nu er ude og tale imod projektet og ikke kan se sig selv i det. Især når man har så store aktier i det. De løber fra deres ansvar.

Er rapporten læst af andre udvalg?

– Rapporten er fulgt med som en del af sagen, men den har hele tiden været lukket, da der har været oplysninger der er følsomme i forhold til økonomien. Det gælder om at holde kortene tæt til kroppen, når man laver et udbud, så de ikke kan manipulere økonomien. Det er den virkelighed, som vi har arbejdet med.

Afventer kommentar fra kommunen
Vi har forsøgt at indhente svar vedrørende de målte værdier af PCB og hvad præcis, der definerer om det er farligt eller ej hos direktør i Gribskov Kommune, Astrid Damgaard Ravnsbæk. Det er endnu ikke lykkedes.

Vi vil også spørge til, hvad det indebærer for indeklimaet, hvis man vælger at indkapsle PCB frem for at fjerne den.

Vi ville også gerne have kendskab til, hvilken løsning Byrådet valgte i mandags, men da der er en såkaldt ‘stand-still’ periode på ca. 14 dage, må vi væbne os med tålmodighed lidt endnu.

OPDATERET KL. 14.15: Vi har talt med Astrid Damgaard Ravnsbæk, der ikke umiddelbart kan redegøre for grænseværdierne for mængden af PCB. Hun vil dog sætte administrationen på sagen mandag.

Hun oplyser endvidere, at hun ikke kan svare på, hvad der specifik bliver gjort på grund af den tidligere nævnte stand still periode. Der vil dog snart vil blive arrangeret en officiel præsentation af skoleprojektet. Det vil ske på Parkvej i midten af denne måned og er for alle interesserede. Vi bringer en artikel med en officiel invitation, når den foreligger.

Læs hele rapporten
Vil du også gerne læse rapporten om kvaliteten af Parkvej? Vi har ikke kunne finde den udlagt andre steder på nettet, da den tidligere har været hemmeligstemplet grundet regler om offentliggørelse af rapporter, der indeholder økonomisk følsomme oplysninger om igangværende sager. De regler er ikke i spil længere, da Byrådet har besluttet sig, så derfor bringer vi rapporten i sin fulde længde (21 sider). Klik på foto for at få adgang til rapporten:

Klik for at læse rapporten

Driller billedet, kan du også klikke her: Teknisk Due Diligence – Gilbjergskolen, Parkvej

Facebook
Twitter
LinkedIn

Seneste nyheder:

Tip os!