BERIGTIGELSE: Fejl i artikel om skelgrænser på Nellikevej

Et sommerhus på Nellikevej 4 er nu årsag til, at hele området skal have ny lokalplan. Tekst: David Abildgaard. Foto: Presse.

BERIGTIGELSE: Vi er af Gribskov Kommune blevet bedt om at korrigere en mindre fejl i vores artikel om et sommerhus på Nellikevej 4, der har bygninger for tæt på skel. Det gør vi gerne.

Kommunen oplyser til Netavisen Gribskov, at vi på uheldig vis et sted i en artikel sammenblander to forskellige former for præcedens. Det sker i vores artikel om et sommerhus på Nellikevej, der har fået dispensation til at have byggeri tættere end fem meter på skel, mens der bliver set på en ny lokalplan for området.

Her skriver vi, at administrationen oplyser det kan skabe præcedens. Det er korrekt, men kommunen ønsker, og med rette, at vi pointerer, at det altså kun gælder for bibeholdelsesdispensationer, og ikke for lokalplansudøvelse.

Fejlen i artiklen sker, da vi desværre blander de to ting sammen i forbindelse med et citat fra udvalgsformanden, som udtaler, at beslutningen ikke vil skabe præcedens for fremtidige lokalplaner.

Til det skriver vi, at administrationen ikke er helt enig i. Det er forkert. Administrationen er enig med formanden, men påpeger, at det kan skabe en anden form for præcedens:

“Citatet […] handler om præcedens i tilknytning til bibeholdelses-dispensationen. Dette er af Netavisen indsat i artiklen umiddelbart i forlængelse af citat fra udvalgsformand Pernille Søndergaard vedr. præcedens vedr. lokalplanprocesser“, skriver kommunen til Netavisen Gribskov.

Dermed slår administrationen fast, at andre sommerhusejere i kommunen ikke kan forvente, at de kan starte en ny lokalplanproces i et forsøg på at få lovliggjort sit byggeri, såfremt det er placeret for tæt på skel.

Så skulle den misforståelse vist være ryddet af vejen.

Kommunens vurdering af præcedens-effekten i den tidligere artikel følger her og er stadig gældende:

“Det vil betyde, at fremtidige sager om lovliggørelse af beboelse opført tættere på skel end 5 meter i det samme område som udgangspunkt har krav på at blive behandlet på samme måde og derfor vil kommunen være nødsaget til at give en bibeholdelsesdispensation i disse sager. Dette vil føre til en uønsket fortætning af bygningsmassen i sommerhusområdet, hvor det ellers tilstræbes, at skelbræmmerne holdes frie for bebyggelse, idet det ønskes at området bevarer den åbne karakter, som er kendetegnende ved sommerhusområder“.

Læs hele artiklen her:

Byggesag kan skabe præcedens: “Det kan åbne Pandoras æske”

Skriv din kommentar her: