Besked overrasker forældre: Nu lukker Gæstehuset

Gæstehuset lukker

HELSINGE: Forældre til børn i gæstehuset bliver i disse dage mødt i døren med en seddel med et noget ærgerligt budskab, når de afleverer børn til Gæstehuset. Gæstehuset lukker fra og med marts næste år til trods for at være blevet sat nye lokaler i udsigt.

– Jeg blev mødt med denne seddel i døren, da jeg afleverede min søn i gæstehuset i morges. Det har tidligere været på tale om det skulle lukke men blev besluttet at bevare gæstehuset blot i andre lokaler… Der må sidde nogle på kommunen med en dårlig smag i munden og en skjult dagsorden hvis det er sådan man informerer os forældre. Det er jo skandaløst at man lukker huset og fyrer personalet kort tid efter det blev vedtaget at bevare gæstehuset.

Sådan forklarer en vred forælder, Camilla Michelsen, til netavisen efter at være blevet mødt med nedenstående besked i ruden til Gæstehuset. Gæstehuset er et sted, hvor dagplejerne kan aflevere børn i samlede grupper i tilfælde af sygdom og ferie. På den måde sikrer forældrene, at børnene i dagplejegruppen forbliver samlet, og det har glædet flere forældre. I alt er der cirka 100 børn indskrevet til gæstehuset, der typisk modtager 10-15 børn dagligt.

Beskeden om at huset nedlægges kom de ansatte i hænde mandag sidste uge. Det ærgrer forståeligt de i alt fire medarbejder, men de ønsker helst ikke at udtale sig til citat.

– Jeg vil jo gerne have et job bagefter, som en forklarede netavisen.

De ansatte er ikke blevet lovet genbesættelse og skal derfor ud og finde andet arbejde til næste år.

Netavisen Gribskov har forsøgt at hente en kommentar hos formand for børneudvalget, Sisse Krøll Willemoes (Nytgribskov), dog endnu uden held.

Opdateret kl. 13.20: Det er lykkedes at hente en kommentar fra formanden, der afviser at forældrene er blevet lovet noget.

– Så er der tale om en kommunikationsfejl, for det har vi ikke meldt ud. Vi har fortalt, at vi ville undersøge, om det var muligt at bevare i en anden form, men det er desværre ikke lykkedes, forklarer Sisse Krøll Willemoes som kommentar til ovenstående forælder.

Resultatet af kommunens beregninger til, hvorvidt tilbuddet kunne flyttes andre steder hen i Dagplejen blev forelagt politikerne fredag 5. oktober. Følgende mandag blev de ansatte i Gæstehuset informeret om situationen.

Den kan resten af formandens kommentarer her: Børneformand om Gæstehus-lukning: Kvaliteten forbliver i top.

En upopulær beslutning
Bekymringen over at skulle lukke et populært tilbud har skabt en del vrede høringssvar fra både institutionsbestyrelser, borgere og foreninger. Høringssvarene blev givet i forbindelse med budgetplanlægningen i juni, hvor Gæstehuset blev udset nedlagt for at spare penge.

En borger havde blandt andet skrevet ind med sin uforbeholdne støtte til tilbuddet:

“Da vores 2 ældste børn var i dagpleje, blev vores dagplejers mand alvorligt syg. Han blev indlagt akut op til flere gange. En af gangene var da børnene var i huset. Der kom en fra gæstehuset og hentede alle børnene og tog dem med i Gæstehuset som de kendte og dagen blev ikke så utryg for dem, som den ville have været hvis en “fremmed” konsulent skulle passe dem til vi kom, eller de blev fordelt ud til 5 andre dagplejere akut”

Også fagforeningen FOA mener, at en lukning af huset er et tab for kommunen.

“Konsekvensen af en evt. lukning vil betyde en omfattende kvalitetsforringelse for dagplejen. Forældre ønsker trygge og faste rammer for deres børn – også når den faste dagplejer ikke er til stede. For de 0-2 årige dagplejebørn, som fortjener en hverdag, hvor de ikke skal bruge energi på at skulle forholde sig til nye voksne på daglig basis. Dagplejen sættes under et stort pres, hvis den skal modtage og fordele op til ca. 100 gæstebørn årligt. Det kan næppe være den type kvalitet kommunen ønsker at lægge navn til.”

Du kan læse alle høringssvarene her: Høringssvar.

En nødvendig besparelse
Andre var dog ikke nær så interesserede i at bevare tilbuddet, særligt institutioner der ikke nød godt af Gæstehuset var klar til at ofre det på budget-alteret.

“Vi anbefaler, at gæstehuset lukkes, da det er en luksus, vi ikke har råd til i kommunen”, lød det kontant fra lederudvalget i dagtilbuddet Elverhøjen i Græsted.

“Vi er enige i at man skal lukke gæstehuset. Der er intet i Gilleleje”, lød det fra lederudvalget i Gilbjerg Børnehuse.

En underskriftsindsamling til bevarelse af huset samlede i samme sommerperiode 284 signaturer, men trods efterfølgende vage politiske løfter om at finde andre egnede lokaler, er det nu besluttet at nedlægge tilbuddet helt og aldeles.

Hvad der fremadrettet skal ske er endnu uvist. Tidligere udmeldinger fra børneudvalget går på at se om man kan lægge tilbuddet ind som en del af dagplejens legestue og på den måde bevare funktionen. En anden mulighed er at dele børnene op i mindre grupper og lade dem blive passet af de andre dagplejere i området.

Gæstehuset?
Gæstehuset i Helsinge er et tilbud på Bymosevej til dagplejere og forældre om at få passet børn under dagplejers sygdom og ferie. Gæstehuset rummer fire dagplejere og modtager børn fra dagplejere i hele kommunen.

Giv din mening til kende: