Billedskolen i bøn til Byrådet: Hjælp os til at overleve

Billedskolen risikerer at skulle lukke næste år, hvis ikke politikerne finder nogle penge i kommunebudgettet inden årets udgang. Foto: Arkiv/presse.

GRIBSKOV: Den lokale kulturskole har sendt et åbent brev til samtlige byrådspolitikere i Gribskov Kommune for at bede om hjælp til at finde pengene til at kunne drive skolen videre.

Følgende er et åbent brev sendt dags dato til Byrådets medlemmer i anledning af, at skolen ikke kan finde en bevilling for Billedskolen i kommunebudgettet for næste år. Og kommer der ingen penge, må skolen lukke, lyder det fra bestyrelsen af Kulturskolen, der både rummer den lokale billedskole og musikskole.

Netavisen følger op på sagen.

Læs også: Udvalgsformand til Billedskole: – Vi har ikke pengene.


ÅBENT BREV: Bestyrelsen for Kulturskolen Gribskov vil i forbindelse med Gribskov Kommunes budget for 2018 gøre opmærksom på, at der p.t. ikke ligger nogen bevilling til at drive Billedskolen Gribskov videre pr. 1. januar 2018.

I efteråret 2016 blev det med et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative vedtaget at lukke Billedskolen Gribskov, for derved at spare de 200.000 kr. det årligt koster kommunen at drive institutionen. Efterfølgende blev der bevilliget penge, så Billedskolen kunne fortsætte til udgangen af 2017.

Vi håber meget at få lov at fortsætte efter udgangen af 2017.

Det er der mange gode grunde til:

Vi ønsker at Gribskov Kommune skal arbejde med en stærk kunstnerisk profil. I det seneste år har Billedskolen arbejdet tæt sammen med Nordkystens Kunst Triennale, Munkeruphus, Museum Nordsjælland og Tegners Museum.

Der er ofte en social skævvridning i forhold til, hvilke børn der oplever kunst. En oplevelse af succes og fællesskab i kunsten giver en værdifuld oplevelse, som kan bryde social og kulturel arv og smitte positivt af på en fælles tilgang til en kulturpolitisk agenda.

Så Billedskolen er en vigtig kulturbærer- og udvikler i kommunen – og er i øvrigt én af landets ældste billedskoler. Eleverne undervises af kompetente billedskolelærere med høj faglighed med fokus på fællesskab og kreativitet gennem billedkunst, tegning og skabelse af udtryksformer som udvikler fornemmelse for form, farve og figur.

Færdigheder der i høj grad bidrager til løsningsorienterede – og kreativt tænkende børn og unge – borgere som på sigt bidrager til udvikling af de lokale fællesskaber.

Billedskolen har sat sit aftryk med permanente værker i gadebilledet i bla. Gilleleje, Græsted og Esrum området og hvert år afsluttes de forskellig forløb med en meget velbesøgt fernisering og udstilling i Kulturhuset i Helsinge.

Billedskolen tilbyder igen i år sommerworkshop ved Skibshallerne i Gilleleje – et helt gratis tilbud til alle kunstinteresserede, som er målrettet til såvel de lokale børn og unge som turisterne – og kan være med til at præsentere kommunen som et attraktiv for børnefamilier der overvejer at flytte fra storbyen.

Flere syriske flygtningebørn er i øvrigt en del af Billedskolen – med økonomisk støtte fra Dansk Flygtningehjælp. Her finder børnene et rum, hvor det danske sprog ikke er den vigtigste kommunikationskanal, og det er tydeligt at se en ro og tilfredsstillelse hos disse elever.

I sæson 2016/17 har der været tilmeldt 102 elever der er opkrævet elevtakst. Disse elever er fordelt på 20 ugers forløb og kortere workshopforløb på 5 uger. Samlet elevtakst udgør 58.000 kr, hvorved Billedskolens budget inklusivt det kommunale tidskud udgør 308.000 kr.

Vi håber inderligt at I vil genoverveje Billedskolens beståen ved at sikre et årligt tilskud på 250.000 kr.

På bestyrelsens vegne

Bjarke Elling
Formand


Skriv din kommentar her: