Rigtig mange bliver berørt såfremt den varslede lockout bliver realiseret. Tekst: David Abildgaard. Fotografik: Netavisen Gribskov.

GRIBSKOV: Den varslede lockout fra Kommunernes Landsforening kommer til at ramme rigtig mange rundt om i landet. I Gribskov får det også store konsekvenser, og vi bringer her en oversigt over, hvad der i så fald går i stå under lockouten.

Store dele af velfærdsområdet i Gribskov Kommune kan forvente at lukke ned, hvis den varslede strejke og lockout bliver virkelighed. Kommunen har derfor lavet en oversigt over, hvilke områder der kan forvente at blive berørt.

De varslede strejker og lockouten er blevet udskudt med to uger, og derfor kan der først strejkes fra den 22. april, mens en lockout kan træde i kraft den 28. april. Det kan også ske tidligere. Såfremt en såkaldt forligsmand beslutter at erklære forhandlingerne for afsluttet uden resultat, kan der strejkes og lockoutes allerede efter fem dage.

Der var ellers varslet strejke d. 4. april, mens Kommunernes Landsforening (KL) har varslet, at lockouten gik i gang d. 10. april.

Vi bringer her kort redigeret kommunens officielle oversigt over de mulige konsekvenser for borgerne.

Hvem bliver ramt af strejken?
Hvis strejken bliver en realitet vil det ifølge kommunens kommunikationsafdeling betyde, at dagplejen vil lukke, og store dele af jobcenteret vil blive ramt – ikke Ydelsescenteret, som fortsat sørger for, at borgerne får deres ydelser.

Følgende medarbejdergrupper i Gribskov Kommune er omfattet af strejke:

3F, FOA, HK, Dansk Socialrådgiverforening, de tekniske servicemedarbejdere, borgerrådgiverne, dagplejerne, administration og IT i jobcenteret, socialformidlerne i jobcenteret, tandteknikerne samt serviceforbundet.

Hvem bliver ramt af lockouten?
Hvis KL gør alvor af sine trusler og meddeler en lockout, så rammer det omkring halvdelen af alle ansatte i Gribskov Kommune.

Indtil nu kender vi kun omfanget af lockouten på et meget overordnet niveau. Ifølge KL vil størstedelen af skoler og daginstitutioner være omfattet, men specialtilbud vil stort set være undtaget, oplyser kommunen på deres hjemmeside og peger på, at ældreområdet kun bliver ramt i begrænset omfang.

Ældreområdet og en række områder på sundheds-, handicap- og socialområdet er undtaget samt vitale områder som affaldshåndtering, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.

KL har lavet følgende oversigt over omfanget af lockoutede medarbejdere:

  • 86 procent af medarbejderne på dagtilbud
  • 86 procent af medarbejderne på undervisningsområdet
  • 73 procent af medarbejderne på administration
  • 65 procent af medarbejderne på Teknik og Service
  • 3  procent af medarbejderne på området for ældre, sundhed, social og handicap

Hvis du er i virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob, så finder du reglerne her.

Kommunen klar med nødberedskab
Kommunerne skal ifølge reglerne oprette nødberedskaber for flere centrale arbejdsområder. Det er områder, som er livsvigtige, eller som er påkrævet for at undgå mén på helbred eller førlighed. Kommunerne skal også forhindre økonomisk skade, der ikke står mål med konflikten.

Gribskov Kommune kan dog ikke selv bestemme, hvilke nødberedskaber kommunen skal oprette, hvilket sker via forhandlinger mellem de faglige organisationer og KL.

Almindelige gener
Ud over de af kommunen nævnte områder, vil man også som borger blive ramt flere andre steder i sin dagligdag såfremt en lockout eller strejke bliver en realitet.

Al togtrafik i landet risikerer for eksempel at blive ramt og stopper muligvis, meddeler Banedanmark, der har modtaget varsler om strejke fra 22. april fra flere tilknyttede fagforeninger.

Der vil også være begrænset betjening på politiets beredskab til 114 opkald. 112 opkaldt betragtes som kritiske og vil blive besvaret i normalt omfang.

Også bibliotekerne forventer at holde lukket under strejken, ligesom alle folkeskolerne er berørte og vil lukke ned under en eventuel strejke.

Selv vejrudsigten er i fare, da DMI har varslet strejke.

Fakta
En konflikt skal varsles 30 dage før, den kan træde i kraft og kunne tidligst varsles med start fra 1. april. Det er dagen, efter de nuværende overenskomster udløber.

De offentlige ansatte har varslet strejke fra 4. april.

Strejkevarslet er blevet mødt af et varsel om lockout fra arbejdsgiverne i både staten, regionerne og kommunerne fra 10. april .

Ved en strejke har fagforeningerne udvalgt arbejdspladser, som skal strejke.

Ved en lockout er det arbejdsgiverne, der sender de ansatte hjem – uden løn.

Forligsmanden har mulighed for at udskyde både en lockout og en strejke i to gange 14 dage.

Lønnen under en konflikt afhænger af ens fagforening, og om der er tale om lockout eller strejke.

Nogle vil blive fuldt kompenseret, andre får tilbudt lån og nogle får konfliktstøtte, der er et fastsat kollektivt beløb.

Enkelte medlemmer af fagforeningerne vil være helt undtaget fra at blive ramt af både strejke og lockout. Det gælder blandt andet tjenestemænd, visse ledere og ansatte på områder, som kræver nødberedskab.

Fakta-kilde: Ritzau/DR Nyheder

Giv din mening til kende: