Borgere går sammen om åbent brev mod mobilmast

Mastegruppen har indsat en mast i dette foto for at vise, hvor meget de mener den vil præge bybilledet. TDC har afvist nøjagtigheden i fotoet. Fotografik: Mastegruppen i Dronningmølle.

DRONNINGMØLLE: Det skorter ikke på modstanden mod planerne om at opføre en mobilmast i Dronningmølle. For eksempel har mere end 180 borgere deltaget i en online underskriftsindsamling, og nu er mere end 40 borgere klar med et åbent brev mod den kommende godt 40 meter høje TDC-mobilmast som er godkendt til at blive placeret nær togstationen.


– I håb om at lokalpolitikerne læser op på de mange fejl og mangler, der ligger til baggrund for beslutningen i byrådet, offentliggøres denne klage nu som åbent brev, lyder det fra en af byens borgere Maud Margrethe, som ved sidste kommunalvalg stillede op for Alternativet uden dog at blive valgt ind.

Hun har bedt avisen publicere det åbne brev, hvilket vi gerne gør. Det kan læses sidst i artiklen.

Modstanden mod masten skyldes blandt andet en frygt for, at den vil skæmme centrum og kaste en skygge over ejendomspriserne. En gruppe borgere fra byen har været særlig ihærdig i sin modstand og har samlet sig i en mastegruppe oprettet til formålet. Borgere fra byen var desuden mødt talstærkt ved seneste byrådsmøde op for at stille spørgsmål til politikerne.

TDC, som opfører masten, har forsikret, at masten er nødvendigt for at kunne bibeholde en acceptabel mobildækning. Det samme har flere lokale politikere, blandt andet under et tidligere borgermøde. De lokale politikere sagde god for den nye lokalplan sent sidste år. Vedtagelsen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 9. december 2019, og klagefristen udløb 6. januar 2020.

Vedtagelsen af lokalplanen har dog ikke dulmet modstanden og seneste skud på stammen er et åbent brev som Maud Margrethe fik mere end 40 borgere til at skrive under på under et nyligt afholdt åbent hus arrangement for hendes nye butik i byen. Vi bringer det åbne brev til politikerne uredigeret herunder:

Åbent brev til borgmester og udvalgsformand for Udvikling, By og Land

Mere end 200 Dronningmølleborgere har på nuværende tidspunkt underskrevet og indsendt mindst 6 klager til vedr. Lokalplan 309.04 for antennemast i Dronningmølle samt tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune.

I håb om at lokalpolitikerne læser op på de mange fejl og mangler, der ligger til baggrund for beslutningen i byrådet, offentliggøres denne klage nu som åbent brev.

  1. Klage vedrørende manglende VVM i forbindelse med ændringer af både Lokalplan og Kommuneplan, hvilket fører til to formodentlig identiske 42 meter høje master placeres med 500 meters mellemrum og heraf følgende afledte klager;
  2. Klage vedrørende manglende rettidig omhu i forbindelse med borgerinddragelse og
  3. Klage over ufaglig analyse af den visuelle påvirkning.

Ad1 – manglende VVM
1. Ved at undlade, forbigå eller negligere en fuld VVM, stiller den kommunale forvaltning og byrådets politikere borgerne i Dronningmølle, uden reelle muligheder for at løfte opgaven med at vurdere samtlige gener og relevante alternative placeringer. Desuden undgår Bygherre her TDC, at deltage aktivt i henholdsvis placering/alternativ placering/vurdering af placering samt at gå i reel dialog med de berørte borgere.

2. Valg af placeringen af antennemast i Dronningmølle er foregået uden forudgående besøg på lokaliteten fra embedsværk eller politiske niveau. Valget er sket ud fra et matrikelkort og Bygherres ønsker. De personer, der har set og oplevet lokaliteten med egne øjne, er ikke i tvivl om den fatale påvirkning en 42 meter høj og fritstående mast vil have for Dronningmølle.

3. Uden en VVM har forvaltning mulighed for den totale forbigåelse af den allerede eksisterende mast også på 42 meter, der står ca. 500 meter fra den nye placering. Dvs. der står/skal stå to identiske 42 meter høje Master med 500 meters mellemrum i Dronningmølle.

4. Det er ligeledes blevet udelukket at vurdere Bygherres anlæg af Masten i Dronningmølle, som en del af et samlet større anlæg. Masten i Dronningmølle er en del af et netværk af Master. Hvis hver kommune og hvert lille bysamfund løsrevede fra den store sammenhæng, skal tage kampen op med telegiganters Masteønsker under dække af en Mastelov fra før mobilernes tid, der i øvrigt slet ikke har mobildækning som hovedanvendelse længere men datastreaming, sættes den demokratiske proces under pres fra økonomiske meget stærke parter.

Ad 2 – Manglende borgerinddragelse
1. Ved at undlade en VVM, vælger forvaltningen at underkende og at underbelyse den voldsomme påvirkning mastens placering i midtbyen vil have for hele byens liv.

2. Borgerinddragelsen har været holdt på et minimum, hvor ikke engang kommunens egne politiske afsæt for høringsniveauet er blevet overholdt. Til sammenligning kan nævnes indkaldelse til borgemøde vedr. nabomatriklens fremtid, foregik via e-boks og dermed blev inviteredes samtlige borgere til dialogmøde. Her mødte over 150 mennesker op, hvilket var så mange, at forvaltningen ikke turde/kunne gennemføre mødet efter planen. Men det viste at borgerene i Dronningmølle er levende interesserede borgere. Sammenfaldet tidsmæssigt med planen om Masteplacering er også påfaldende. Omtalte Borgemødet afholdtes i september 2017, med efterfølgende/opfølgende møder i 2018, altså parallelt med Bygherres og By&Plans vurdering af Masteplaceringen netop ved siden samme Matrikel, der nu er blevet omdannet fra tidligere Brugsen til et levende Kultur, erhvervs og aktivitetshus: Dronningmøllehuset. Derfor havde kommune i By&Plan en udmærket indsigt i Dronningmølleborgernes høje deltagelsesgrad.

3. i stedet blev den gennemførte borgerinddragelse alene forestået at Borgerforeningen, Dronningmøllehuset og den aktive Mastegruppe der egenhændigt involverede, inviterede og informerede borgerne i Dronningmølle.

Forvaltningens ageren har været påfaldende minimal og med mindst mulige tidsfrister, mindst mulig tid til spørgsmål og svar, deraf en utilfredsstillende dialog, hvor borgernes spørgsmål nærmest aldrig er blevet besvaret, hvilket tydeligt læses ud af beslutningen om placeringen, der fra første møde blot er fastholdt.

Alene pga. byens fællesskabs ageren, har vi som borgere i Dronningmølle haft mulighed for at deltage i den proces, som fra Forvaltning og politisk side, har været planlagt helt nedtonet til et minimal antal ”berørte borgere”.

4. Der er i øvrigt kun identificeret 6 matrikler med dækningsproblemer. Igen et smuthul for Bygherre, der ikke skal bevise og retfærdiggøre Mastens reelle formål, uden en VVM. Dvs. at 80-90% af matriklerne i Dronningmølle ikke har dækningsproblemer i forhold til mobiltelefoni. Den undersøgelse er ikke lavet.

Ad 3 – ufaglig analyse af den visuelle påvirkning
1. Den visualiseringsananlyse der er foretaget hviler ikke på nogen fagligheder. Der har ikke været arkitektoniske vurderinger, synlighedsvurderinger, æstetiske eller miljømæssige vurderinger.

2. Der er foreslået en minimalisering af synligheden ved at plante syrener? Igen er det tydeligvis ikke et anlæg, der har været vurderet på lokaliteten/stedet. Forslaget om beplantning befæster den gennemført ufaglige tilgang til hele projektet.

3. Masten vil fremstå som Dronningmølles nye varemærke, da den vil præge udsigterne over hele byen. Hvis man havde lavet en synlighedsanalyse, ville man have bemærket at hele Strandvejen, størstedelen af stranden, hele bymidten, og 80-90% af bebyggelserne i byen, ikke vil kunne undgå at se Masten. Mange borgere vil desuden have udsigt til to master!

Leave a Reply