Borgermøde om mobilmast i Dronningmølle gav ingen løsning

Borgermøde om mobilmast i Dronningmølle
Borgermøde om mobilmast i Dronningmølle gav ingen løsning. Tekst: David Abildgaard. Foto: Privatfoto.

DRONNINGMØLLE: Der var godt fyldt op, da der sidste tirsdag var indkaldt til endnu et borgermøde i Dronningmøllehuset med fokus på en snarligt kommende mobilmast, som er tænkt placeret nær byens centrum. Desværre gav mødet ikke de mange deltagere en konkret løsning at arbejde videre med.

90 personer dukkede ifølge en uofficiel optælling op til borgermødet, hvilket betød af flere måtte stå op. Stor var interessen for den kommende mobilmast, der skal booste signalet i byen, men som er tiltænkt en placering midt i byen, som flere frygter vil skæmme centrum og ramme huspriserne negativt. Til stede var blandt andet flere udsendte fra kommunen, repræsentanter fra TDC samt viceborgmester Bo Jul Nielsen (A) og byrådsmedlem Birgit Roswall (V). Ordstyrer var byrådspolitiker Bent Hansen (V).

RELATERET LÆSNING: Politikere efterlyser forslag til antennemast i Dronningmølle

Mødet blev indledt med et oplæg fra kommunen om historikken bag projektet. Det blev fulgt af oplæg, hvor Jan-Helge Larsen fra borgergruppen argumenterede for en placering på Lauritzen grunden.

Kommunen har to forslag til at placere en ny mobilmast i Dronningmølle, markeret med blåt og rødt. Klik for større version.

Forslag bliver afvist
Gribskov kommune havde indkaldt til mødet og havde to forslag med sig under armen: En mast enten ved stationspladsen eller ved Elme Allé. Ingen andre placeringer var realistiske, lød det fra kommunens udsendte.

Borgerne havde dog en række andre forslag, som alle dog blev afvist af kommunen og TDC.

Bedre blev det ikke af, at flertallet af borgerne afviste kommunens to forslag.

“Parterne var altså langt fra enige og langt fra hinanden i forhold til at finde fælles løsninger på problemet”, lyder det i et udsendt referat fra mødet.

Valg af endelig placering bliver besluttet på et Udvikling, By og Land d. 26. november. En alternativ mulighed, dog langt mindre sandsynlig, er at hele projektet bliver skrottet.

Mastegruppe med alternativer
En gruppe borgere er gået sammen i en såkaldt mastegruppe og var også repræsenteret ved borgermødet. Her var man langt fra tilfreds med de to mulige placeringer, hvilket gruppen gav udtryk for under mødet.

“Mastegruppen er kede af, at Elme Alle kom i spil under et møde med Gribskov Kommune, det har aldrig været intentionen at pege på et tæt bebygget område med fastboende borgere”, lyder det i et udsendt referat fra mødet.

Mastegruppen understregede, at medlemmerne gerne så masten placeret et mindre synligt sted, for eksempel på Mølle Vej, ligesom det var vigtigt at sikre, at der ikke kunne opstå lignende sager med kommende master.

Mastegruppen opfordrede derfor kommunen til at bede TDC lave nogle nye beregninger, og at kommunen tog et ‘æstetisk hensyn’, som det står beskrevet i masteloven, at kommunen skal.

TDC: Den første mast af mange
Hele årsagen til balleden er, at der stort set ingen vej er uden om en ny mast. Behovet er simpelthen for stort i særligt sommerhusområdet, lyder det fra både kommunen og TDC. Særligt vigtigt bliver det med flere master, når Danmark som ventet på et tidspunkt skifter til det langt hurtigere, og langt mere krævende, 5G netværk.

G5 kræver et langt stærkere signal, og TDC forklarede på borgermødet, at man derfor i fremtiden skal forvente endnu flere master, som vil stå langt tættere på hinanden. Dog behøver masterne ikke rage så højt op i området, hvilket har stor betydning for landsbyer, der værner om udsigten.

En borger havde i et forsøg på at overbevise både TDC, kommunen og de mange andre deltagere på mødet medbragt en liste med frygtede negative konsekvenser, såfremt masten blev placeret på Elme Alle, som er et af kommunens to forslag.

I mastegruppens referatet fra mødet er listet en række argumenter fra borgeren, som inkluderer:

  • En 42 meter høj mast vil på Elme Allé komme til at stå få meter fra nogle af haverne og dermed skærme udsigten.
  • Borgere på Elme Alle vil ikke få gavn af masten, da de bor for tæt på.
  • Ejendomspriserne frygtes at rasle ned.
  • Masten vil dække for udsynet til jernbaneovergangen, hvilket borgeren frygter kan udgøre en sikkerhedsrisiko, når borgere skal krydse banelegemet. Det kan også give Lokalbanen en god grund til at lukke overgangen – til skade for det omkringliggende sommerhusområde.

Borgeren påpegede, at flere af de oplistede argumenter også gjaldt for stationspladsen.

Kommunen afviser forslag
Der var også et forslag om at placere masten på den såkaldte Lauritzen-grund, et ubebygget område ved Hulerødsvej, nær Hulerød Kro og den tidligere Benneweis-grund. Området er i dag primært beplantet med træer, og borgerne har blandt andet forslået at kommunen opfører masten som et kombineret udkigstårn.

Kommunen var dog hurtig til at afvise forslaget. Udgangspunktet for kommunen, forklarede kommunen, er at det kræver en dispensation at placere en mast på området. Og sådan en dispensation bliver svær at få, da masten skal vurderes som stod der ingen træer på grunden til at skærme masten. For skulle træerne en dag forsvinde, forrådne eller få sygdom, så vil det se æstetisk grimt ud med en mast på den bare grund.

Det fik en borger til at foreslå, at borgerne opretter et træ-laug som for egen lomme sikre, at området er beplantet med høje træer, skulle de pludselig forsvinde.

Mastegruppen har desuden indsendt en række forslag til udvalgspolitikerne i et forsøg på at orientere det politiske udvalg om en række alternativer.

Du kan læse forslagene ved at klikke her: Forslag til udvalget By, Land og Udvikling.

Leave a Reply