Borgermøde ved Gribvand Spildevand: Mød kandidaterne til Forbrugervalg 21

På Borgermødet i dag, 13. september kl. 18:30-22.00, kan du møde kandidaterne til Forbrugervalg 2021, samt blive klogere på Gribvand Spildevands strategi, og hvordan den store restrukturering af spildevandsrensningen i Gribskov Kommune giver bedre klima og miljø og øger forsynings-sikkerheden.

Gribvand Spildevand A/S er et selskab under rivende udvikling og med klima og miljø som to helt centrale parametre, når der skal træffes nye beslutninger. I disse år har selskabet fokus på en restrukturering af kommunens spildevandsrensning. Ombygningen af Gilleleje Renseanlæg og de kommende års nedlukning af kommunens små og utidssvarende renseanlæg er helt afgørende i selskabets strategi.

På Borgermødet, som afholdes i Gribskovhallen, vil direktør Mette Therkildsen fortælle om selskabets centraliseringsstrategi, og hvilken betydning den får for spildevandsrensningen fremadrettet.

To af selskabets centrale medarbejdere vil endvidere fortælle om, hvordan miljø og klima tænkes ind i den daglige drift og i selskabets anlægsprojekter – både de store projekter såsom Gilleleje Renseanlæg, men også i forbindelse med andre af selskabets højt prioriterede områder, bl.a. med hensyn til at minimere mængden af uvedkommende
vand i spildevandsledningerne.

Din mulighed for indflydelse på Gribvand Spildevands strategi
På Borgermødet kan du også møde kandidaterne til dette års Forbrugervalg 2021, der finder sted i perioden 3.-30. september. I den periode kan du stemme på, hvem du synes skal sidde i Gribvand Spildevands bestyrelse.

Der skal vælges to forbrugerkandidater og to suppleanter til bestyrelsen for de kommende fire år fra 2022-26. Du kan også afgive din stemme i forbindelse med Borgermødet – i så fald skal du medbringe legitimation med adresse.

Forbrugervalg i Gribvand Spildevand finder sted hvert fjerde år og er din mulighed for som borger at få indflydelse på den helt centrale del af samfundets infrastruktur, Gribvand Spildevand står for med sine 867 km. kloakledning, 324 pumpestationer og 972 huspumper – og med store anlægsprojekter i støbeskeen.

– Vi har mange store projekter i Gribvand Spildevand i disse år, og vores forbrugerrepræsentanter er med til at præge både de enkelte projekter og selskabets overordnede strategi. De sidder i bestyrelsen på lige fod med politikere og medarbejdervalgte medlemmer, og som forbrugerrepræsentant bliver du en form for ambassadør for, at vi udvikler os i den rigtige retning både i forhold til drift, klima og miljø.

– Jeg kan derfor kun opfordre alle borgere, der har interesse for spildevand og klima, til at deltage i Borgermødet og afgive stemme til Forbrugervalget,« siger formand for Gribvand Spildevands bestyrelse, Jannich Petersen.

Du kan læse mere om forbrugerkandidaterne på: www.gribvand.dk/kandidater-2021

Borgermødet finder sted mandag den 13. september kl. 18:30 – 22 i Gribskovhallen, Larsensvej 15B, Græsted

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TV Nordkysten

Tip os!

Powered by Vejreti.com