Borgmester: Administrative job skal ikke rede økonomien i hjemmesygeplejen

Foto: David Abildgaard

DEBAT: Der har igennem den seneste uge været skrevet og sagt meget om økonomien i hjemmesygeplejen og udfordringerne i den forbindelse.

Helt grundlæggende tror jeg, vi alle husker de sager, der kørte i pressen i slutningen af sidste valgperiode om uheldige situationer i vores hjemmesygepleje. Vi så desværre også, at vi i opgørelser over indsatsen på ældreområdet, lå i den helt lave ende i forhold til andre kommuner.

Vi, i det nye byråd, var efter valget derfor alle meget optaget af at sikre en bedre kvalitet. Et enigt byråd besluttede at hjemtage hjemmesygeplejen og arbejde benhårdt for at øge kvaliteten. Det er også gået godt, og 1000 tak til alle de dygtige medarbejdere der bidrager til dette. Situationen er den , at vi er meget udfordret på opgavens kompleksitet. Det nære sundhedsområde ændrer sig dag for dag i takt med, at vi har en demografi, der presser vores økonomi til det yderste. Det skal vi kunne løse og alle arbejder ben hårdt på, at få styr på de økonomiske udfordringer i den forbindelse.

Der har i flere medier været indslag, hvor der er foregået en sammensmeltning af de økonomiske udfordringer på hjemmesygeplejen på kr. 16.000.000 og direkte besparelser i administrationen på Rådhuset. Det er selvfølgelig en misforståelse, som jeg gerne vil mane til jorden. Der er i det budget, vi i byrådet arbejder ud fra, ganske rigtigt indlagt en besparelse, så der er færre ressourcer til de administrative opgaver. Det er en politisk beslutning som skal skabe et råderum i vores økonomi, og vi er derfor nødt til at tænke kommune på nye måder. Men situationen i hjemmesygeplejen har intet med besparelserne i administrationen at gøre. Vi skal derfor ikke ud og finde nye administrative besparelser for 16 mio. kroner.

Anders Gerner Frost (Nytgribskov)
Borgmester

Giv din mening til kende: