Borgmester efter kritik: Vi har historisk fokus på borgerinddragelse

Borgmester Anders Gerner Frost, Nytgribskov. Foto og tekst: David Abildgaard.

GRIBSKOV: Borgmester Anders Gerner Frost fra Nytgribskov har udsendt en skrivelse til de lokale medier med fokus på borgerinddragelse. Det sker i kølvandet på et kritisk debatindlæg, hvori en studerende klandrer Nytgribskov for ikke at holde sit valgløfte om mere borgerinddragelse.


Du kan læse det oprindelige debatindlæg her:

DEBAT: Hvor er den borgerinddragelse I taler om henne, Nytgribskov?

Borgmesterens skrivelse kommer herunder:

Historisk fokus på borgerinddragelse

Byrådet skal den kommende tid evaluere Gribskov Kommunes implementering af muligheden for borgerdrevne forslag.

For godt et år siden besluttede et enigt byråd, at det skulle være muligt for borgere at fremsende et forslag til politisk behandling i byrådet. (Borgerdrevne forslag).

Muligheden for borgerdrevne forslag har blot være et af mange tiltag i denne valgperiode for at fremme muligheden og lysten til, at borgere, virksomheder og foreninger deltager aktivt i det lokale demokrati. Helt konkret har der i denne valgperiode været tiltag som: Livestreaming af Byrådsmøderne, direkte åbne dialog-byrådsmøder i lokalsamfundene samt borgerdrevne forslag.

Desuden har borgere, erhvervsliv og foreninger været inviteret ind i flere konkrete dialoger om udviklingsdagsordener – også vedrørende vores fælles kernefortælling.

Endeligt er der nedsat et temaudvalg, som netop er ved at lægge sidste hånd på en overordnet strategi for udvikling og implementering af endnu bedre beslutningsprocesser og samskabelse.

Alt i alt er jeg, og det nuværende byråd, meget optaget af konstant at udvikle og forbedre beslutningsprocesserne, og lokaldemokratiet i Gribskov.

For at vende tilbage til de borgerdrevne forslag, er det et tiltag, som indtil videre ikke er blevet en succes. Fordi, der endnu ikke er et forslag, der er blevet til et beslutningspunkt i byrådssalen. Derfor ser jeg meget frem til en konstruktiv evaluering i samarbejde med mine byrådskollegaer.

Anders Gerner Frost, Nytgribskov
Borgmester, Gribskov Kommune

Skriv din kommentar her: