Borgmester: Min lønforhøjelse skal komme kolleger til gode

Borgmester Anders Gerner (tv, foto) sætter allerede fra årets start Bo Jul Nielsen (mf), Socialdemokratiet, og Michael Hemming Nielsen (th), Enhedslisten, på prøve med et politisk ønske, der går imod de to politikeres tidligere holdninger. Hvad svaret bliver finder vi ud af næste onsdag. Tekst: David Abildgaard. Foto: Presse.

Viceborgmester Bo Jul Nielsen (i midten) håber at kunne holde fast i sine lukrative bestyrelsesposter til trods for at være blevet løsgænger. Foto: Presse.

GRIBSKOV: Spørgsmålet om, hvorvidt politikerne fortjener lønforhøjelse er igen blevet en varm politisk kartoffel. Borgmester Anders Gerner Frost (NG) melder nu ud, at han næste onsdag vil stemme for at give udvalgsformændene mere i løn, men forslaget møder modstand fra både Konservative og Dansk Folkeparti, mens Enhedslisten, som sidste år var imod en lønhævning, er i tvivl.

Det skal ikke kun være borgmesteren, der skal nyde godt af en obligatorisk lønforhøjelse på mere end 30 procent. Det mener borgmester Anders Gerner Frost (NG), som på det kommende møde i Økonomiudvalget d.  10. januar og det efterfølgende byrådsmøde samme dag, vil anbefale, at politikerne accepterer at følge en stor del af landets kommuner ved at hæve vederlagene for de forskellige udvalgsposter.

– Jeg mener, det er helt skævt bare at hæve borgmesterens løn. De menige medlemmer af byrådet har en så stor arbejdsbyrde med det politiske arbejde, at det går ud over deres almindelige arbejde – og det skal de selvfølgelig kompenseres for, lyder det fra borgmester Anders Gerner Frost i en kommunal udsendt pressemeddelelse.

Uretfærdigt overfor kolleger
Borgmesterens lønforhøjelse blev effektueret sidste januar efter en lovændring, og derfor virker det uretfærdigt ikke også at anerkende de andre lokalpolitikeres gode arbejde, mener Anders Gerner Frost.

– Det har altid været sådan, at udvalgsformænd bruger meget mere tid i byrådsarbejdet og derfor får et højere vederlag og de er ofte nødsaget til at have aftaler med deres arbejdsgivere om fleksibilitet, som helt klart går udover deres egen mulighed for at oppebære den løn, de ellers kunne opnå. Derfor finder jeg det rimeligt, at vi løfter byrådsmedlemmernes vederlag, som regeringen har givet mulighed for, siger Anders Gerner Frost.

Ikke alle i Byrådet er enig med borgmesteren. Oppositionspartierne Dansk Folkeparti og Konservative stiller sig imod forslaget. Begge peger på den ekstra udgift for kommunen på 1,4 millioner kroner årligt, såfremt vederlagene skal hæves.

– Vi valgte selv at sige nej tak til lønforhøjelsen sidste år, og i stedet undgå endnu flere besparelser på velfærdsområderne. Der er tale om 1.4 millioner kr. om året. Mon ikke de penge bruges bedre på skolerne, i vores dagtilbud eller vores ældrepleje, spørger Trine Egetved og Jesper Behrensdorff (C) for eksempel i et debatindlæg bragt på netavisen tidligere i dag.

Også Venstre har tidligere ytret modstand mod at hæve vederlagene.

Enhedslisten i tænkeboks
Et parti der har svært ved at finde et ståsted lige pt. er Enhedslisten. Partiets enlige kandidat, Michael Hemming Nielsen, stillede sidste år på vegne af partiet et forslag om at fastfryse lønnen til politikerne, et forslag som af politiske omveje endte med at blive vedtaget.

Siden forslaget har der dog været afholdt et kommunalvalg, og Enhedslisten er i samme periode gået fra at sidde i stædig opposition til at være med ved det politiske højbord sammen med Nytgribskov og Socialdemokraterne. Og hvad gør man så, når nu ens politiske sengepartner pludselig vil hæve vederlagene?

– Det ved jeg ikke endnu. Jeg vil lige høre de forskellige parter først, men som udgangspunkt er det altid værd at tage en diskussion om, hvad der er rimeligt og hvor grænsen går. Vi har for eksempel en høj partiskat i Enhedslisten, så personligt får jeg ikke ret meget for det politiske arbejde, forklarer Michael Hemming Nielsen, der pt. er på ferie i udlandet.

Michael Hemming Nielsen understreger, at han dog er kommet frem til en beslutning inden næste onsdag, hvor der skal stemmes om niveauet for vederlag.

– Mit forslag (om at fastfryse de politiske vederlag, red.) var en god idé dengang vi stod over for en masse besparelser. Men for det første har udvalgssammensætningen ændret sig siden hen. Og hvor meget ekstraarbejde ligger der nu i at være formand? Det er et spørgsmål jeg ikke på nuværende tidspunkt kan vurdere. Sidste gang vi stemte om det var der jo ingen ændringer i arbejdsbyrden, og det er der med de nye regler, forklarer han til netavisen.

Netavisen Gribskov har uden held forsøgt at hente en kommentar hos Socialdemokraternes Bo Jul Nielsen, der sidste år støttede Enhedslistens forslag om at fastholde lønnen til de politiske udvalgsformænd.