Anders Gerner Frost har sammen med resten af Økonomiudvalget besluttet at overhøre adskillige advarsler i et forsøg på at gennemtrumfe nye og mere lempelige parkeringsregler. Tekst: David Abildgaard. Foto: Arkiv.

GRIBSKOV: Selv om både fodgængerne, cyklisterne, bilisterne og de handikappede er gået sammen om at sige nej tak til de kommende parkeringsregler, så står borgmesteren fast på at lave regler, der tillader delvis parkering på stort set alle kommunens fortove i byerne.

Anders Gerner Frost (NG) tøver ikke, da han bliver spurgt til hans holdning til at tillade delvis parkering på kommunens fortove. Som formand for Økonomiudvalget var han med til i går at anbefale de nye regler til byrådet. Det var dog ikke en ønskesag, erkender borgmesteren.

– Altså, der er jo ikke nogle af de to muligheder, der er rigtig gode. Enten skal vi gøre som nu med at have ingen regler, så hver gang man parkerer med hjul på fortovet, så risikerer man en bøde. Og der er jo rigtig mange steder, hvor man er nødt til det, blandt andet vil biografen i Tisvilde være truet, hvis man ikke laver de her regler. Eller også skal vi lovliggøre det og dermed undgå en masse frustrationer, forklarer Anders Gerner Frost, der ikke har svært ved at se, at der en en hage ved at tillade parkeringen på fortove.

– Og det er det svage punkt i den her sag. Vi har derfor netop valgt, at der skal være en mindste-afstand, så der er plads til barnevognen, men uanset hvilken løsning vi vælger, vil den skabe problemer for nogen. Men jeg har svært ved at se, hvad vi ellers kan gøre, forklarer borgmesteren og uddyber.

– Vi er i den situation lige nu, at der allerede er flere steder, hvor man ikke kan parkere på vejen, og derfor er nødt til at parkere delvist på fortove. Frygten er, at lovliggører vi det ikke, så går det ud over både det lokale handelsliv og kulturlivet. Så der findes ikke et simpelt svar, som Venstre ellers forsøger at lade som om mod bedre vidende, og beslutningen her ser jeg som den bedste af de muligheder, vi nu end har, siger Anders Gerner Frost, der på mandag får sagen foran sig igen, når byrådet mødes og skal give sit endelig besyv.

Bliver de nye regler vedtaget og efterfølgende godkendt af politiet, så kan det betragtes som tilladt at parkere med to hjul på alle fortove i byzoner, så længe der ikke direkte skiltes mod det, og så længe det ikke strider mod de almindelige færdselsregler såsom at overholde minimumsafstande til og fra udkørsler, fodgængerfelte, kryds og lignende, når du parkerer.

Fakta: Kend dine parkeringsregler
Ifølge færdselsloven er der en række specifikke regler, du altid skal holde dig til, når du parkerer eller standser din bil. Dem kan du læse mere om her: Politiets guide for parkeringsregler.

Giv din mening til kende: