Branddrama bag lukkede døre: Politikere rygende uenige

Tekst og foto: Allan Andersen.

GRIBSKOV: Gribskov Byråd besluttede i juni måned at udtræde af Frederiksborg Brand & Redning fra og med 1. januar 2021. I det budget som netop er blevet vedtaget er der afsat seks millioner henover to år til udtrædelsen – men nu er der kommet slinger i valsen. Flere byrådsmedlemmer vil nu droppe udtrædelsen, forlyder det.


Der er ikke længe til, at Gribskov Kommune skal udtræde af Frederiksborg Brand & Redning, og snart starter de konkrete forhandlinger med de øvrige kommuner med henblik på at droppe det tværkommunale samarbejde.

Men det er langt fra så simpelt, som det måske kan virke. For på det kommende byrådsmøde 12. november er der et lukket punkt omkring den kommende udtrædning, og ifølge pålidelige kilder til netavisen, er der opstået gnidninger. Økonomiudvalget har derfor haft sagen til behandling to gange indenfor blot få dage.

En mur af tavshed
Første gang Økonomiudvalget behandlede sagen om udtræden af Frederiksborg Brand & Redning (FBBR) var ved et møde i udvalget d. 4. november, hvor emnet var lagt som punkt 194 på den lukkede del af dagsordenen. Det betyder, at offentligheden ikke kan få at vide, hvad der præcist er blevet sagt på mødet.

Samme røgslør er lagt omkring det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget, som finder sted d. 12. november – samme dag som der er Byrådsmøde med samme punkt på dagsordenen. Der er intet forkert i, at punkterne på dagsordnen er lukkede, men tydeligvis er der opstået kurrer på tråden i byrådet, da præcist samme punkt ender på dagsordenen tre gange på blot otte dage.

Hvad siger byrådet?
Netavisen Gribskov har derfor sendt samtlige 23 byrådsmedlemmer en mail med følgende ordlyd:

“På Netavisen Gribskov har vi bemærket at der d. 04.11.2019 har været et punkt på dagsordnen i Økonomiudvalget omkring udtræden af FBBR samt at dette igen er på dagsordenen d. 12.11.2019, ligeledes i Økonomiudvalget.

På den baggrund er vi stærkt interesseret i at høre fra dig som medlem af Byrådet omkring din holdning til udtræden af FBBR, og fra de enkelte partiledere/udvalgsformænd om hvorvidt der parti-mæssigt fortsat er en politisk opbakning til udtræden af FBBR”

Ingen er naturligvis blevet bedt om at oplyse noget fra møderne, da disse netop er kørt som lukkede.

Ud af byrådets i alt 23 medlemmer har kun ni besvaret henvendelsen, og ud af disse ni har de seks oplyst, at de ikke ønsker at oplyse noget, før sagen er afgjort ved byrådsmødet d. 12. november, selvom deres holdninger ellers klart fremgår ved mødet d. 18.juni 2019 hvor Gribskov Byråd varslede udtræden af FBBR fra 1. januar 2021.

Anderledes klar i spyttet er dog Pernille Søndergaard fra NytGribskov. Her har man ikke ændret holdning:

– I NytGribskov har vi samme holdning til vores ejerskab i Frederiksborg Brand og Redning som vi havde i 2017 og 2018. Derfor stemte vi også for beslutningen om en varsling af udtræden af Frederiksborg Brand og Redning på Byrådsmødet den 18. Juni 2019. Dog med det forbehold at varslet kan trækkes tilbage hvis vilkårene får en sådan karakter at kommunen beslutter ikke at udtræde alligevel, lyder det i svaret fra Pernille Søndergaard, NytGribskov.

Hos Dansk Folkeparti lyder samme tone:

– Dansk Folkepartis holdning er stadigvæk den samme, som før sommerferien. Nemlig at Gribskov kommune træder ud af samarbejdet med Frederiksborg Brand og Redning med udgangen af 2020, oplyser Gruppeformand for DF, Brian Lyck Jørgensen, i et kort svar til Netavisen Gribskov.

Allan Nielsen fra Socialdemokratiet ryster heller ikke på hænderne:

– Min holdning er, at vi træder ud af FBBR. Og at vi derefter tager en politisk drøftelse i Byrådet om, hvad vi så vil. Der er flere mulige veje at gå. Hvad er rationalet i de forskellige muligheder og ikke mindst økonomien i hver enkelt mulighed. Det er vigtigt for mig at vide, og kommer det til en hjemtagelse til kommunen, skræmmer det mig ikke, lyder svaret fra Allan Nielsen (A).

Slagsmål i gang om ind/ud
Via forskellige kilder har Netavisen fået kendskab til, at der er knas i hjulene om, hvorvidt Gribskov bør forblive i FBBR. Bølgerne skulle ved mødet d. 04.11 været gået så højt, at det kunne høres udenfor mødelokalet.

Ifølge netavisens oplysninger er der tale om et eller flere partier og byrådsmedlemmer, som skulle være vendt på en tallerken og nu går imod egen tidligere beslutning – af hensyn til behandlingen af sagen, som netop foregår som lukkede punkter, undlader vi her i artiklen at nævne hvilke.

Det besynderlige i uenigheden ligger i, at samtlige partier for nyligt vedtog et budget, og i netop dette budget er der indlagt seks millioner kroner over to år til udtræden af FBBR. Om de penge i tilfælde af en aflyst udtræden vil kunne bruges andre steder i kommunebudgettet er uklare på grund af den store uvillighed til at tale om emnet fra politikernes side:

Tallene er i tusinde kroner, hvilket betyder, at der var indlagt en udgift på seks millioner kroner til udgifter for at træde ud af beredskabet. Grafik: Gribskov Kommune.

Egne brandbiler
Såfremt Gribskov Kommune laver sit eget brandvæsen vil det stadig være de samme brandfolk, som kører i de samme brandbiler. Det skyldes, at alle brandfolk er lokale deltidsansatte, og at brandkøretøjerne er leasede af Gribskov Kommune. Det har derfor ingen betydning om det er FBBR, Falck eller Gribskov Kommune, som står med brandslukningskontrakten.

Leave a Reply