Brasseriet får nej til udeservering trods punkteret sæson

Politisk nej til udeservering foran Brasseriet. Tekst: David Abildgaard. Foto: Google Maps.
GILLELEJE: Der skal hentes et større efterslæb hos flere af kommunens restauratører, som alle har måtte vinke farvel til en del af omsætningen på grund af Covid-19 virussen. Håbet var derfor i Brasseriet ved Gilleleje Havn at få et politisk OK til at servere mad foran restauranten sommeren over.

Sagen var oppe at vende på seneste udvalgsmøde i kommunens planudvalg, og her endte pilen på et nej til et forslag om at tillade Brasseriet at tage syv parkeringspladser på den anden side af Nordre Havnevej 3 i brug til udeservering resten af sommeren.

Den røde boks markerer, hvor der ønskes udeservering.

Vi vil for egen regning, opstille og nedtage siddepladserne, uden at ændre på de bestående forhold eller ligge hindringer i vejen for færdslen eller redningsvejen. Forslaget motiveres af regeringens udmelding af retningslinjer, for brug af udendørs areal som kan stilles til rådighed af kommunen”, skrev virksomheden ellers i sin ansøgning til kommunen.

Presset Brasseri
Planen var at give mulighed for servering af op til 16 besøgende, fortrinsvis i frokostperioden fra kl. 12-17 i sommerhalvåret.

Brasseriet skriver i sin ansøgning, at det er vigtigt at få mulighed for at øge indtjeningen, såfremt virksomheden skal komme helskindet gennem corona-krisen:

Med baggrund i den nuværende situation, og de skærpede krav til restaurant branchen, vil det være endog meget svært, at tilvejebringe en økonomisk indtjening, der får os helskindet  igennem sæsonen, ikke mindst i vinterhalvåret”, skriver Berit Bjørnestad fra Brasseriet i ansøgningen.

Politi: For farligt
Trods det store behov for yderligere indtjening har forslaget mødt modstand hos både Nordsjællands Politi og kommunen.

For politiets vedkommende er der bekymring for, om den øgede trafik om sommeren, trods Brasseriets forsikringer, vil kunne give anledning til “trafikfarlige situationer ved gående trafik som krydser kørebanen, som følge af udeservering på den modsatte side af vejen”, som det formuleres i begrundelsen.

Kommune: Kan danne præcedens
For kommunens vedkommende er der bekymring for, om sådan en tilladelse vil kunne danne præcedens.

“Der er i kommunen ikke praksis for at meddele tilladelse til udeservering på den modsatte side af kørebanen, og afgørelsen vil danne præcedens for lignende ansøgninger”, lyder begrundelsen, hvor der blandt andet peges på Café Vaabengaard, Nordre Havnevej 7, som i lighed med Restaurant Brasseriet har facade imod p-arealet på stejlepladsen.

Og det var begrundelse nok til at give et enigt nej i udvalget Udvikling, By og Land.

Det er ikke umiddelbart lykkedes at hente en udtalelse fra Brasseriet vedrørende de mulige konsekvenser ved afslaget.

2 KOMMENTARER

  1. Dejligt, at UBL også er OBS på præcedens-dannende forhold i visse sager. Det er næsten altid skidt at blande gående og kørende trafik. Så skulle man måske have ændret hele kørselsretningen på havnen over sommeren, så alle spisestederne kunne drage fordel af ét stort mekka med udeservering:-) Lidt á la Tisvildejel, når der er MiL. Mvh

  2. Det er meget overraskende. Jeg ville have troet at Gribskov Kommune var mere interesseret i at holde liv i turisterhverv. Sørgeligt.

Leave a Reply