Brugte 5,6 mio. kr. på intelligente rottefælder: Nu ryger de fleste på lager

Rotterne har vist sig mere end en værdig modstander for Gribskov Kommune, der indtil videre har postet mere end 5 millioner kroner i fælder, som måske ingen nævneværdig effekt har haft. Tekst: David Abildgaard. Foto: Sipa, Pixabay.

GRIBSKOV: Der blev ikke lagt skjul på ambitionsniveauet, da Gribskov Kommune i 2018 valgte at købe 1000 intelligente rottefælder for 5,6 millioner skatteramte kroner. Effekten har dog vist sig langt mindre end ønsket, viser en evaluering foretaget af Gribvand, som derfor nu har fået besked om at drosle projektet væsentligt ned.

Det gælder om at være både human og miljøbevidst i sin bekæmpelse af rotter. Sådan lød to af begrundelserne, da Gribskov Kommune i 2018 valgte at investere lidt over 5,6 millioner kroner i 1000 rottefælder. To år senere vælger kommunen nu at drosle projektet ned. Det sker i kølvandet på en intern redegørelse, der sætter spørgsmålstegn til effekten.

De 1000 rottefælder blev i løbet af 2018 og 2019 installeret rundt om i kloaker, hvor der var observeret rotter.

Rotterne bliver slået ihjel med spyd, som bliver skudt ned, når en rotte forsøger at passere i kloakken. Fælden er konstrueret, så passagen i kloakken kun kan ske under fælden, som registrerer rotten ved hjælpe af bevægelses- og varmesensorer.

RELATERET LÆSNING: Kommunen på retræte efter rottekrig: Fælder har ringe effekt

Projektet er siden sin opstart blevet fulgt nøje af både kommunen og spildevandsselskabets bestyrelse. Særligt effekten har været i søgelyset, og bekæmpelsen i kloakken er
derfor blevet monitoreret løbende gennem et system som blandt andet registrerer antal rotteanmeldelser, fældernes fysiske placering og antallet af skud som udløses af fælderne.

Misser målet
Men selv om teknikken er i højsædet, så er resultatet ikke været som lovet. Det viser en intern analyse foretaget af spildevandsselskabet og som er blevet udleveret til Netavisen Gribskov. Analysen viser, at det indtil langt fra er lykkedes at hente en 75 procents nedgang i antallet af rotteanmeldelser i indsatsområderne.

Og det er ikke godt nok, lyder det fra bestyrelsesformand i Gribvand Jannich Petersen (V).

– Vi mener ikke at målene fra start er blevet indfriet. Det er i hvert fald svært at dokumentere, og derfor er vi i samarbejde med kommunen blevet enige om at drosle projektet ned, forklarer Jannich Petersen til Netavisen Gribskov og oplyser at man får fra at have 1000 fælder til blot 300 de næste tre måneder.

For ringe målbar effekt

Daværende borgmester Kim Valentin (tv) havde i 2017 store forventninger til det nye rotteprojekt, som ovenikøbet var etableret i samarbejde med en lokal virksomhed, Wisecon. Virksomheden er senere blevet solgt til det svenske selskab Anticimex Group for et trecifret millionbeløb. Foto: Presse.

Det politiske udvalg for udvikling, by og land har på seneste udvalgsmøde valgt at forlænge projektet med yderligere tre måneder. Efter de tre måneder skal projektet igen vurderes. Men dokumentationen skal denne gang være væsentligt bedre end nuværende, lyder det fra formanden for spildevandsselskabet.

– Firmaet siger, at der bliver slået rigtig mange rotter ihjel, og passer det er det i så fald pengene værd. Men vi har også måtte erkende, at vi ikke har kunne få den fyldestgørende dokumentation, som vi havde forventning om at skulle have. Derfor er vi ikke sikre på, at det er noget vi vil køre videre med fremadrettet. Og i hvert fald ikke med 1000 fælder, konkluderer Jannich Petersen.

Han peger blandt andet på et stort løbende udgiftsniveau, blandt andet løbende omkostninger ved at vedligeholde de 1000 batterier, som for ældre modeller skal udskiftes hver kvartal og i de nye hvert halve år.

Rottefirma: Effekten er god
Producenten af fælderne, Anticimex (tidligere Wisecon, red.), har lavet sine egne undersøgelser og her fundet frem til, at ca. 3,5-5 procent af fældernes skud er fejlskud. Det kan blandt andet ske, hvis varmt sæbevand eller lignende passerer fældernes sensorer.

Kommunen har dog efterfølgende forsøgt at få afklaret, om tallet er korrekt og har blandt andet bedt Anticimex om dokumentation for fældernes virkningsgrad og effekt. Kommunen ønsker bevis for, at der reelt sker en betydelig reduktion i antallet af rotteanmeldelser i indsatsområderne. Denne er pt. på 10-15 procent mod de lovede 75 procent i visse områder.

Spildevandsselskabet understreger i sin redegørelse, at netop målbarheden af bekæmpelsens effekt var opstillet som krav i forbindelse med udbuddet af opgaven.

“Krav som Anticimex, i deres tilbud meddelte at de ville kunne opfylde”, skriver Gribvand til Netavisen i sin redegørelse.

FAKTA – Bag om tallene
Ifølge statistikken, så har de 1000 fælder haft begrænset effekt på antallet af rotte-anmeldelser.

I 2018 modtog kommunen 2282 anmeldelser, mens tallet i 2019 var 2011. I 2017 var tallet helt nede på 1647 stk.

Selv om der er tale om en mindre nedgang mellem 2018 og 2019, så flugter nedgangen den udvikling der observeres i de af vores nabokommuner som ikke bruger intelligente fælder.

Buddene på årsagen til den manglende effekt er mange. Selskabet kommer i sin analyse med en række bud:

“Kan det skyldes, at borgerne i kommunen i forbindelse med dette projekt, er blevet mere opmærksomme på, om der færdes rotter på deres grund og er blevet bedre til at anmelde det?”, spørger selskabet sig selv i redegørelsen.

“Eller har der generelt været en stigning i antallet af rotteanmeldelser de sidste to år, også i de omkringliggende kommuner, og er denne stigning måske mindre i Gribskov?”, lyder et af de andre spørgsmål

Der bliver også spekuleret i, om fælderne i virkeligheden er med til at presse rotterne op til overfladen via stikledninger.

Gribvand Spildevand A/S har oplyst, at de forventer, at den årlige udgift til drift af 1.000 rottefælder vil være ca. 1.900.000 kr. eksklusiv medarbejdertimer til planlægning af placering af fælderne.

Leave a Reply