Budget-Debat: Budget i balance med plads til velfærd

DEBAT: I NytGribskov er vi glade for det brede samarbejde der i denne byrådsperiode har betydet, at vi nu står med en økonomi i balance og råd til at forbedre velfærden i Gribskov. Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokratiet og NytGribskov valgte i 2018 og hæve skatten med 0,8 % da vi netop alle kunne se, at økonomien ikke hængte sammen og vi alle ønskede en forbedret velfærd på sigt.

Når en kommune hæver skatten får man først den fulde effekt 4 år efter -dvs. i 2023. I 2022 kan vi råde over 75% af de øgede skatte indtægter. Det betyder, at det er i dette års budget vi kan begynde, at se stigningerne i velfærd. Det er vi i NytGribskov og de resterende partier bag budgetaftalen glade for.

Likviditeten forbliver i hele periode på over 100 mio. kr. Vi kan konstatere, at et enkelt parti er ude og beklage sig over at vi anvender flere penge på velfærd, men det var en klar forudsætning da vi forhøjede skatten i 2018, at denne skattestigning endte tilbage hos vores borgere som øget velfærd. Samtidig kan vi også konstatere, at likviditeten er steget fra 148,5 mio. kr. i 2018 til 188 mio. kr. ved udgangen af 2021.  Så i valgperioden er der sket en betydelig opbygning af kommunens likviditet

Årets budget er et kernesundt budget, uden låneoptagelse og alligevel med likviditet til anlægsinvesteringer i cykelstier, trafiksikkerhed både omkring vores skoler men også i Gilleleje midtby samt Østergade i Helsinge mv.

Endelig skal det allervigtigste fremhæves nemlig at vi i dette års budget afsætter mere end 12 mio. kr. kroner årligt yderligere end administrationens oplæg på Børn, Idræt og Familie området, samt mere end 10 mio. kr. kroner årligt til Ældre, Social og Sundhedsområdet. Vi sikrer dermed også de nødvendige rammer til at kunne fastholde en sammenhængende velfærd og ikke mindst gode tilbud til vores borgere med særlige behov

Vi glæder os over at den strategi vi lagde som samlet byråd i 2018 virker og vi ved slutning af denne byrådsperiode nu også ser det ude i den virkelige verden.

Fakta om budgettet:
– Det samlede budgetterede tab i perioden er 221.000 kr.  Når Likviditeten falder med ca. 70 mio. kr. i perioden skyldes det at der på nuværende tidspunkt er uforbrugte anlægsbudgetter, som først forventes anvendt senere i perioden. Der er tale om anlægsbudgetter som et bredt byrådsflertal står bag.  1.1. 2018 var likviditeten 148,5 mio. kr. Ved udgangen af 2021 forventes en likviditet på 188 mio. kr. Så i valgperioden er der sket en betydelig opbygning af kommunens likviditet.

– Der indregnes øgede ejendomsskatter på 100 mio. kr., men disse bliver modregnet i statens bloktilskud, så den samlede merindtægt på dette område årligt udgør ca. 5 mio. kr. i denne budgetaftale

– Anlægsudgifterne i budgetaftalen er fulgt de  normale prissætnings principper, som er baseret på  anbefalinger fra KL og som et bredt flertal af byrådet i denne valgperiode har godkendt. Principper som også har været anvendt i tidligere valgperioder . Dette er de normale principper og i forhold til konkrete kontrakter er det indarbejdet i kontraktforholdet

– Det samlede træk over 4 år på kassebeholdningen i perioden er 221.000 kr.  Det svarer til 0,002% af kommunens samlede budget i budgetperioden.
· De handleplaner der ligger i budgettet er baseret på tidligere budgetaftaler og igangværende opgaver, som enige fagudvalg har godkendt i juni 2021. Der er ikke nye handleplaner i den indgåede budgetaftale

I revisionsberetningen fremgår det at ” Kommunen arbejder fokuseret på at forbedre kassebeholdningen og ses ikke at have problemer med Going Concern

Tonny Nalepa Jensen – Nytgribskov
Morten Klitgaard – Nytgribskov.

 

2 Comments

Per Roswall
21. september 2021 at 21:11

Og i budgetgruppen her i Pia Foght som har bevist hun kan bruge 50 mill. I et politisk stunt!

Per Roswall
21. september 2021 at 21:02

Uanset hvor meget i roser jer selv mangler der samarbejdet over midten som i plejer, at rose jer selv for. Hvor er den henne.

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com