TV Nordkysten

Seneste artikler:

Powered by Vejreti.com

Budget-Debat: Et budget på afveje

DEBAT: Med den nye budgetaftale for 2022-2025, indgået mellem Nyt Gribskov, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og Kulturlisten, er Gribskov Kommune sat på en farlig kurs og en fortsat usund udvikling.

Kigger man nærmere på budgettet, viser det sig hurtigt, at de kreative kræfter har været i gang, for at få det til at se ud som, det er i balance;

  1. De dræner kassebeholdning med 70 millioner DKK.
  2. De overskrider servicerammen med 4 millioner, hvilket vi ikke ved om de andre kommuner vil acceptere.
  3. De baserer budgettet på øgede ejendomsskatter, der bidrager med ca. 100 millioner i indtægter. Dette er alene baseret på skøn, da ingen har set de reelle vurderinger endnu.
  4. Flere anlægsudgifter er baseret på 2019 priser uden forbehold for prisstigninger
  5. Der budgetteres med et samlet underskud på ca. 200.000 kroner.
  6. Og sidst man ikke mindst, bygger budgettet på besparelser (handleplaner) for mere end 26 millioner kroner på velfærdsområderne, der endnu ikke er fuldt gennemført, men først vil kunne mærkes rigtigt på den borgernære velfærd fra 2022.

Generelt er der på udgiftssiden råd til det hele. Fra Eventplads, til Turistkoordinator og Borgerrådgiver og penge til at undersøge hjemtagelse af grøn drift. Ingen tvivl om, at der er øset godt ud af gaverne for at få en budgetaftale. Sympatisk, men uansvarligt.

Oven på dette har man helt glemt, at kommunens revisor allerede i regnskabet for 2020, med følgende kommentar i deres rapport, informerede om, at økonomien skal strammes op ”… for 2021 er det budgetterede overskud på den ordinære drift således ikke umiddelbart tilstrækkeligt til at dække anlæg og afdrag på lån” (Revisions Rap. Kapt. 2 Vurdering af Kommunens økonomi – s. 862).

Budgettet er derfor et bevis på en hovedløs tilgang til økonomisk styring og genopretning af kommunens mange udfordringer og det Konservative Folkeparti har derfor ikke villet lægge stemmer til et så urealistisk budget.

Med et nyt flertal efter KV21, bliver det derfor nødvendigt at udarbejde en helhedsplan til en genopretning af Gribskov og derigennem skabe et budget i balance. En helhedsplan skal tage sit udgangspunkt i en problemanalyse, der opstiller de mest markante økonomiske/administrative udfordringer kommunen står i, sammenholdt med klare prioriteringer af indsatsområderne.

Her prioriterer det Konservative Folkeparti, at vores kernevelfærd, som ældrepleje og skole/børneområde skal løftes og være velfungerende, vores administration skal være effektiv og fokusere på den borgernære service, svartider skal reduceres og sagsbehandlingen skal være anstændig og transparent. Infrastrukturudvikling skal baseres på en bosætningsstrategi, hvor borgere og erhverv inddrages til fordel for hele kommunen, inklusive natur og klima. Sidst men ikke mindst, skal kommunen være en god arbejdsplads, der fastholder dygtige medarbejdere.

Det er sunde politiske værdier, hvor en god økonomi udgør den afgørende forudsætning for at skabe en veldrevet kommune og dermed gode vilkår for borgerne. En veldrevet kommune står ikke i så store problemer som Gribskov gør, fra en ældrepleje der sejler, til et budget der hviler på et underskud og reducerer kassen med 70 millioner, og for øvrigt har lån for over 700 millioner kroner.

Gribskov fortjener bedre.

 

 

Trine Egetved                     Samir Maali
Borgmesterkandidat           Byrådskandidat

 

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com
Sponsorerede links