Byggesag kan skabe præcedens: “Det kan åbne Pandoras æske”

Et sommerhus på Nellikevej var nær ved at skabe præcedens for mange andre sommerhusejere med drømme om at kunne bygge tættere på naboskel. Det bliver dog ikke til noget i denne omgang. Tekst: David Abildgaard. Foto: Allan Andersen.

GRIBSKOV: Både politikere og en byggesagskyndig ryster på hovedet over en politisk beslutning omkring en række ulovlige bygninger på en sommerhusgrund i Smidstrup, som de frygter kan danne præcedens for flere tusinde sommerhusejere med lignende ulovligt byggeri.

OBS: Denne artikel er blevet korrigeret d. 11. oktober. Læs her: BERIGTIGELSE: Administration enig i beslutning om Nellikevej 4.

Der var stor uenighed blandt medlemmerne, da udvalget Udvikling, By og Land for nylig behandlede en byggesag om en sommerhusejer på Nellikevej 4, der har byggeri alt for tæt på sit skel.

En stor del af sommerhuset ligger for tæt på skel. Klik for større grafik.

I stedet for at bede grundejeren fjerne bygningerne, skal hele området have ny lokalplan. Og det kan skabe præcedens, advarer både Dansk Folkeparti, Enhedslisten og tidligere socialdemokrat Bo Jul Nielsen.

Ejer har fået en såkaldt bibeholdelsesdispensation, så ejer kan beholde både en opvarmet udestue på 18 m², et skur på 12 m², et brændeskur på 12 m² samt en tilbygning på 27 m², mens sagen bliver behandlet.

Viceborgmester: Det her bliver dyrt
Viceborgmester Bo Jul Nielsen (løsgænger) er langt fra enig i beslutningen om at uddele dispensation og derefter udfærdige en ny lokalplan, som han mener er en unødig dyr proces for kommunen.

RELATERET LÆSTNING: NytGribskov-formand fanget i løgn: Lyt med her
LÆS OGSÅ: Borgmester til forsvar for formand: “Der er ingen der lyver!”

– Sommerhuset ligger kun en meter fra skellet, og flertallet besluttede at lave en lokalplan for hele området. Men jeg mener, at det går den modsatte vej, når nu vi skal ud og finde besparelser, at man nu går i gang med en hel ny lokalplan, bare fordi et enkelt sommerhus er bygget for tæt på skellet, forklarer Bo Jul Nielsen.

Han ser det som spild af penge at lave en lokalplan for et hel område for at lovliggøre et enkelt byggeri. En lokalplan vurderes at koste kommunen cirka 30.000 i teknisk bistand samt et ukendt antal kommunale arbejdstimer.

– Vi har jo vedtaget et budget, og så kører man det tunge skyts op ved at vurdere et helt område, fordi et enkelt husejer har bygget for tæt. Det åbner en hel motorvej for borgere, der har huse for tæt på skel. Så må samme vilkår jo gælde, forklarer Bo Jul Nielsen og uddyber.

– Det koster i hvert fald 30.000 eller mere for sådan en lokalplan. Og det ryger garanteret højere op, for det bliver ret omfattende, hvis vi skal rende rundt og vurdere samtlige huse i området. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor man er så forhippet på at få den igennem. Det virker meget mistænkeligt, forklarer Bo Jul Nielsen.

Han undrer sig over beslutningen.

– Vi nærmer os magtfordrejning og magtmisbrug ved at gå så massivt ind i denne her sag. Andre grundejere må jo få samme vilkår. De påstår, at det ikke skaber præcedens, men jeg må nu rådgive folk, at de skal tage kontakt til kommunen og pege på Nellikevej, hvis de har et ulovligt byggeri, de gerne vil have godkendt, forklarer han.

Sagen er blevet godkendt, og blev ikke begæret i Byrådet for yderligere behandling.

DF: Det er et skråplan
Også Dansk Folkeparti ryster på hovedet. Her stemte man også imod.

Sommerhuset på Nellikevej 4 er nu årsag til, at et større område skal have ny lokalplan. Kort: Google Maps.

– Jeg mener, at man kommer ud på et skråplan. Vi risikerer jo, at vi nu skal sige ja alle andre steder, hvor folk har bygget ulovligt. Vi bliver da nødt til at træde i karakter og sige, at sådan noget tillader vi ikke. Vi åbner Pandoras æske, forklarer Brian Lyck Jørgensen (O).

Nytgribskov-formand: Ingen problemer
Formanden for planudvalget, Nytgribskovs Pernille Søndergaard, ser helt anderledes på sagen. Hun mener ikke, at der for eksempel er tale om at der kan skabes præcedens.

– Det mener jeg ikke, man gør, svarer hun og uddyber:

– Retsstillingen er ikke sådan, at det giver præcedens. Det skaber ikke problemer, at vi et sted vælger at lave lokalplan, og ikke andre steder. Sådan fungerer det ikke. Vi mener, at det her er et område, hvor det er en god ide at kigge på det. Nu starter vi en almindelig lokalplansproces med høring, så folk får mulighed for at give indsigelser, forklarer hun.

Det er administrationen på rådhuset helt enig i. Dog advarer man om alvorlige følger for lignende sager med hensyn til dispensation:

“Det vil betyde, at fremtidige sager om lovliggørelse af beboelse opført tættere på skel end 5 meter i det samme område som udgangspunkt har krav på at blive behandlet på samme måde og derfor vil kommunen være nødsaget til at give en bibeholdelsesdispensation i disse sager. Dette vil føre til en uønsket fortætning af bygningsmassen i sommerhusområdet, hvor det ellers tilstræbes, at skelbræmmerne holdes frie for bebyggelse, idet det ønskes at området bevarer den åbne karakter, som er kendetegnende ved sommerhusområder“, forklarer kommunen.

Og det slutter ikke her:

“Endvidere vil kommunen i fremtidige byggesager være nødt til at give byggetilladelse til opførelse af beboelse tættere på skel end 5 m., idet det ikke må være nemmere at få en bibeholdelsesdispensation, end hvis man havde søgt på forhånd”, slår administrationen fast.

Og værst af alt er, at siden kommunen ikke proaktivt laver opsyn i sommerhusområderne, så risikerer man, at når SKAT engang kommer på besøg, så får kommunen travlt.

Det må forventes, at dette vil generere mange lovliggørelsessager i sommerhusområderne i Gribskov Kommune og at disse sager vil skulle behandles efter samme principper, som forudgående sager som denne er behandlet“, oplyser kommunen til udvalget.

Formand: “Det handler om udvikling”
Formanden peger på, at der er andre interesser på spil end mere arbejde på rådhuset. Kommunen har indtil flere områder med sommerhuse, som har utidssvarende lokalplaner – til skade for kommunens ambition om at være en attraktiv tilflytterkommune.

– Her har man et område med nogle lange smalle grunde, og det kombineret med, at man i dag har ønsker om at bygge større, gør, at det kan være en god ide med en lokalplan, der muliggør det. Ellers er frygten, at vi så har områder uden mulighed for at udbygge i forhold til, hvad der er standard i dag, forklarer Pernille Søndergaard til Netavisen Gribskov.

Hun peger på, at der reelt kun var to muligheder at vælge mellem.

– Der er kun to muligheder i sagen her. Man kunne enten vælge at sige, at der skal fysisk lovliggørelse til, eller at der skulle laves ny lokalplan. Det er en vurdering fra sag til sag. Og det betyder som sagt ikke, at det nu bare er OK at bygge noget uden at have tilladelser, siger formanden.

Administrationen på rådhuset har advaret mod, at en beslutning om at tillade tættere bebyggelse nær skel kan give sommerhusområderne karakter af at være tæt bebyggelse.

Det frygter formanden ikke bliver et problem.

– Det vigtige er, at vi skal følge med tiden, lyder svaret.

Kommunen: Ejer var i ond tro
På rådhuset i Helsinge mener administrationen, at grundejeren var i såkaldt ond tro, da ejeren ikke oplyste kommunen, at en tilbygning blev indrettet til beboelse i forbindelse med en udbygning af huset på den anden side.

“Den 24. august 2017, altså to måneder efter der var givet byggetilladelse til den nye tilbygning, søgte ejer om lovliggørelse af tilbygningen mod nord. I den forbindelse oplyste ejer, at der var tale om en beboelsesbygning – og altså ikke et udhus som tidligere oplyst. Ejer fremsendte den samme situationsplan, hvor tilbygningen er angivet som et udhus, mens ejer i ansøgningen om lovliggørelse søgte om lovliggørelse af en tilbygning til sommerhuset – altså beboelse”, oplyser kommunen.

Og den går ikke.

“Ejer har således også været i såkaldt ond tro i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse til tilbygningen mod øst og i den forbindelse afgivet forkerte oplysninger”, oplyser kommunen og konkluderer:

Det er administrationens vurdering, at ejer ikke kan have haft en berettiget forventning om, at kommunen ville lovliggøre tilbygningen mod nord. Ejer har endvidere selv valgt at udnytte byggetilladelsen, inden lovliggørelsessagen var afgjort”

Ejerne af bygningen har omvendt begrundet byggeriet med, at kommunen har givet dem en berettiget forventning om, at tilbygningen kunne lovliggøres ved at give byggetilladelse til en ny tilbygning på den anden side af huset. Ejer har oplyst, at såfremt de havde vidst, at tilbygningen mod nord ikke kunne lovliggøres, havde de indrettet den nye tilbygning mod øst på en anden måde.

Sagen kort
Sagen drejer sig om flere bygninger på grunden, som er placeret for tæt på naboskel.

Der er blandt andet et skur og brændeskur som ligger henholdsvis 1,5 og 0,5 meter fra naboskel. Sådanne bygninger må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra skel. Bygningerne bidrager endvidere til reglen om, at der inden for en afstand af 5 meter fra skel ikke må opføres mere end 12 meter bygninger målt i facadelængde. Og både skur og brændeskur bidrager til at bryde reglen om mere end 12 meters bygninger i skel. Der er i alt 13,8 meter.

Der er også en tilbygning, som ligger blot 1 meter fra skel. Det oprindelige sommerhus var ellers opført seks meter fra naboskel, men en tidligere ejer valgte i 1999 at tilbygge 27 m² mod nord til blot 1 meter fra skel. Tilbygningen anvendes i dag til gang, toilet/bad og værelse. Beboelsesbygninger i sommerhusområde må ikke opføres nærmere skel end 5 m.

Til trods for at ejer har handlet i ond tro, så anbefaler kommunen alligevel, at politikerne tilkender ejer en dispensation. Beslutninger er truffet ved at vælge følgende forhold:

  • Bebyggelsens omfang er hensigtsmæssig
  • Bebyggelsens omfang svarer til det sædvanlige i området
  • Tilfredsstillende lysforhold og sikring mod indbliksgener på både egen og nabogrund
  • Tilfredsstillende adgangs- tilkørsels- og parkeringsforhold
  • og bebyggelsens omfang i forhold til tilstødende arealer og deres karakter.

Kommunen peger dog på, at “det ikke er sædvanligt for området, at der gives tilladelse til at beboelse placeres tættere på skel end 5 meter, og det er tilstræbt, at der er luft og åbne arealer i skelbræmmen og at der ikke sker en bygningsmæssig fortætning nær skel. Tilbygningen vil derfor ændre områdets karakter, ligesom det ikke er forventeligt, at der i sommerhusområde placeres beboelse tættere på skel.”

Større risiko for brandspredning
Og advarslerne slutter ikke her. For gives der tilladelse til at man må bygge klods op af hinanden, så risikerer det lokale brandvæsen at få ekstra travlt:

Da der – hvis der gives en bibeholdelsesdispensation i denne sag – vil skabes en præcedens i området, vil der fremover ske en bygningsmæssig fortætning i området. Der vil derfor være en øget risiko for brandspredning mellem bygninger og matrikler i området”, advarer administrationen.

Igangsættelse af lokalplanen forventes at kunne ske tidligst i sidste halvdel af 2020.

1 KOMMENTAR

Leave a Reply