Byråd giver grønt lys for kunststofbane i Vejby

Vejby-Tisvilde Fodbold træner blandt andet i Græsted i vinterhalvåret. Snart kan de glæde sig over en lokal bane med frisk 'græs' året rundt. Tekst: David Abildgaard. Foto: Vejby-Tisvilde Fodbold.
VEJBY: Borgerne i Vejby kan snart glæde sig over øgede muligheder for at holde liv i bolden året rundt. Byrådet har på seneste møde valgt at frigive lidt over 5,1 millioner kroner fra anlægsbudgettet til en kommende kommunal kunststofbane.

Der er i første omgang behov for rådgivning i forhold til at finde den bedste placering. Der er fundet tre egnede steder.

Den første mulige placering er nær en beskyttelseslinje omkring en gravhøj, ‘halbanen’ foran Vejbyhallen, som derfor kræver dispensation. Den anden er ejet af Vejby-Tisvilde Fodbold og vil derfor kræve et mageskifte samt dæmpning af mulige lys og støjgener for boliger tæt på banen.

Den placering mener klubbens formand vil være ideel, og klubben forventer ikke de store problemer ved et mageskifte.

– Den har den fordel, at den ligger tæt på både klubben og skolen, forklarer Vejby Tisvildes formand Niels Jørgen Larsen. (Vi har korrigeret et tidligere forkert fornavn på formanden, og beklager fejlen, red.)

Den sidste mulighed er et stykke kommunal jord, hvor administrationen oplyser, at det er let at placere en bane. Den har fodboldklubben dog indvendt imod, da den i så fald vil ligge langt væk fra skolen og på et område, som i dag bruges som normalt træningsareal.

I et forsøg på at finde konsensus til en placering er der nedsat en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra Vejby-Tisvilde Fodbold, Vejby Idrætsforening samt en række fagfolk fra kommunen.

Forventningen er, at valget falder på placeringen ved klubhuset. Banen vil i så fald anlægges, så den løber parallelt med Sportsvej og tanken er, at alle klubber og foreninger kan booke tid via det kommunale bookingsystem.

Leave a Reply