Byråd siger OK til 10 lejligheder i omstridt sommerhusområde

Det tidligere Geoart skal omdannes til 10 lejligheder. Tekst: David Abildgaard. Foto: Google.
RAMLØSE: Der blev både talt for og imod, men i sidste ende besluttede 18 medlemmer fra Byrådet at sige god for en lokalplan, som tillader i alt 10 lejeboliger i den eksisterende bygning på Frederiksværkvej 160. Det skete til trods for mere end 50 naboindsigelser imod forslaget.

(RETTELSE: Vi skrev oprindeligt i artiklen, at lokalplanen giver mulighed for 12 lejeboliger, hvilket var den oprindelige tanke fra bygherre. Lokalplanen er dog via et politisk ændringsforslag blevet ændret til at give tilladelse til maksimalt at huse 10 lejligheder. Vi beklager misforståelsen.)

Planerne for området blev behandlet i dag, tirsdag, i Byrådet, og efter en rum diskussion endte det med, at 18 stemte for, deriblandt NytGribskov, Venstre, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte Radikale Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, i alt tre mandater.

Dermed er der givet grønt lys til at opføre de nævnte boliger i det tidligere Geo Art, som inden sit stop fungerede som et udstillingssted, butik og atelier.

Frygt for urbanisering
Et af kritikpunkterne mod at anvende det tidligere atelier til boliger er en bekymring for en urbanisering af området. Dette sker særligt med tanke på naturen og nabolagets karakter af landbrugs- og sommerhusområde.

Trods den flotte beliggenhed har det været en kamp at få solgt boligen. Det er dog lykkedes at finde en køber, som ønsker at ombygge det 870 kvadratmeter store hus, så det kan rumme 10 små lejligheder, oplagt til unge studerende eller enlige uden det store boligbehov.

Ejendommen er dog beliggende i en landzone og i nærhed af vigtige naturbeskyttelsesområder. Det kræver en lokalplan, som formår at indpasse projektet med respekt for det omkringliggende miljø.

Kun Bo Jul Nielsen bakkede op om forslaget fra Bo Jul Nielsen om at begrænse projektet til 6 lejligheder. Foto: Screenshot/Kommune TV.

Bo Jul Nielsen fra Radikale Venstre stillede under byrådets behandling et forslag om at begrænse antallet af lejligheder til seks, men da det var tid til at rejse sig for forslaget, var han den eneste.

Vrede naboer
Konservative og Dansk Folkeparti ønskede slet ingen boliger i bygningen og brugte begge taletid på at understrege, at det ønskede naboerne heller ikke.

Klik for større version.

Begge henviste til de mere end 50 høringssvar, langt flere end forventet, som alle var imod planerne. En nærmere optælling viste dog, at en del af høringssvarene kom fra folk, som lå en del væk fra området. Kommunen udfærdigede sågar et flot kort med alle høringssvarende indplottet.

Kommunen har også lavet en såkaldt hvidbog, hvor alle høringssvarene er blevet besvaret. Overordnet er der tale om følgende kritikpunkter fra naboerne:

 • Bekymring for urbanisering i sommerhusområde og/eller landzone
 • Bekymring for at små lejligheder giver for ringe boligkvalitet
 • Der foretages en markant ændring i det bestående miljø (fra 1-12 boliger)Stærkt forøget brugstryk
 • Markant ændring af bygningens ydre fremtræden
 • Markant ændring af ejendommens arealanvendelse
 • Projektet vil medføre mange nabogener
 • Bekymring for at ejendommen vil udvikle sig til et ”partykompleks” med mange uge- og weekendudlejninger
 • Projektet er ikke indpasset på naturgrunden med respekt for de omkringliggende beskyttede naturområderLokalplanen bør ligestilles med vilkårene i nabolokalplanen; 532.02 for sommerhusområdet Sandet
 • Den omkringliggende natur vil tage skade af det ændrede brugstryk og arealanvendelse
 • Bekymring for om lokalplanen overholdes
 • Uanstændig sagsbehandling
 • Bekymring for at projektet skaber præcedens for lignende projekter generelt i kommunen

Ingen har høringssvarene gav dog kommunen anledning til ændringer i lokalplansforslaget. Kommunen vurderer blandt andet, at det ikke vil påvirke de nærtliggende Natura2000-områder, da der er tale om en ændret anvendelse i et eksisterende byggeri. Kommunen vurderer ej heller, at lejlighederne vil skabe øget trafik og påpeger, at den nye lokalplan ikke påvirker området som værende landzone – en vigtig skildring, som gerne skulle afholde andre bygherrer fra ønsker om at bygge lignende boliger i området.

Du kan læse kommunens svar på høringssvarene ved at hente følgende dokument: PDF: Hvidbog – Vurdering af høringssvar til boliger på Frederiksværkvej 160.

Du kan læse lokalplanen ved at klikke her:Lokalplan for Frederiksværkvej 160.

2 KOMMENTARER

 1. RETTELSE! Op til 10 boliger, som nok skal forståes som lig med 10, blandt andet med det argument at ejendommen slet ikke “egner” sig til færre (som argumenteret fra JP) Hvilket synes ulogisk for en lægmand som mig🤥🥺

Leave a Reply