Byrådet dropper forslag om at fjerne beskyttelse af Veststranden

GILLELEJE: Byrådet har besluttet at droppe en ellers kommende ansøgning om at ophæve strandbeskyttelsen på Veststranden i Gilleleje. Til gengæld har politikerne besluttet, at man går videre med planerne om at give havnen mulighed for at bruge deres del af arealet.

Et næsten enigt byråd har besluttet at droppe den ansøgning om en forhåndsgodkendelse, der ellers skulle have ophævet strandbeskyttelseslinjen på Veststranden. Det sker efter en del palaver omkring de fremtidige byggemuligheder det kan åbne op for.

Det første der blev sagt om sagen var da også et ændringsforslag.

– Vi har i udvalget noteret en kritik i forhold til ophævelsen af strandbeskyttelseslinjen. Derfor har jeg og udvalget talt om, hvad vi kan gøre anderledes og er kommet frem til et ændringsforslag, som går på, at vi som kommune sender en ansøgning til Miljø- og Fødevareministeriet om at få ophævet Strandbeskyttelsen på det afgrænseede areal af Gilleleje Havn, forklarede formand for udvalget  Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard (G).

Kun Enhedslisten var imod forslaget, som de ikke mente var vidtgående nok. De andre partier var dog enige med forslaget, der betyder, at man ikke søger om at få fjernet beskyttelsen af veststranden og derfor udelukkende forsøger at søge på havnens vegne. Det sikrer, at stranden fortsat er underlagt en dobbelt beskyttelse, både i form af en beskyttelse og en direkte fredning.

En fjer blev til…
En del af debatten gik også med at skose særligt Frederiksborg Amts Avis for i en overskrift at have fået folk til at tro, at der ville komme et nyt hotel. Det er ingenlunde tilfældet eller ønskværdigt, var alle politikerne enige om.

– Det er klart, at argumenterne i pressen de sidste dage omkring hotelbyggeri er ikke ideer, der er født i vores baghave. Det er nok det, der bliver kaldt for den journalistiske frihed, lød det fra Venstres Jannich Petersen.

Det er muligt at se hele debatten ved at klikke her: Byrådsmøde, pkt. 110.

 

Giv din mening til kende: