BYRÅDSFORSLAG: Nyt Gribskov ønsker fire dages arbejdsuge på Rådhuset

Foto: Allan Andersen/arkiv.

GRIBSKOV: På det kommende byrådsmøde her til aften skal medlemmerne tage stilling til et forslag fra NytGribskov, som ønsker at skære antallet af ugentlige arbejdsdage ned til fire for ansatte i den administrative del af kommunen. Det giver flere fordele, peger partiet på.

Byrådsmedlem Morten Klitgaard (NytGribskov) har bedt Byrådet forholde sig til et forslag om at nedsætte arbejdstiden på blandt andet rådhuset til fire dage. Sagen skal behandles tirsdag aften.

“I NytGribskov er vi hele tiden optaget af at udvikle vores kommune, og vi ved, at det bedst sker med dygtige og motiverede medarbejdere. Det kræver selvfølgelig et fokus på fastholdelse og tiltrækkelse af medarbejdere, og vi tror på, at en 4-dages arbejdsuge for de administrative medarbejdere, vil være et vigtigt værktøj, til forfølgelse af den strategi”, forklarer Morten Kligaard i sit skriftlige oplæg.

Corona viser vejen
Han peger på, at særligt tiden med Corona har vist, at der findes en anden vej:

“Tiden med Corona har bevist for alle, at vi godt kan retænke vores måde at arbejde på – både i forhold til fleksibilitet, i forhold arbejdsopgaver og den enkelte medarbejder – men også i forhold til miljøet; Der er ingen tvivl om, at miljøbelastningen er mindre, når man transporterer sig mindre”, forklarer han.

Forslag går i første omgang på at undersøge muligheden for at starte en proces i forhold til at klarlægge muligheden for 4-dages arbejdsuge for samtligere medarbejdere i administrationen. Det betyder dog ikke, at medarbejderne skal arbejde mindre.

“Arbejdsugen bliver timemæssigt ikke nedsat, blot kan arbejdstiden for nogle grupper tilrettelægges således, at fremmøde på arbejdspladsen sættes ned til 4 dage om ugen”, forklarer han.

Giver mindre trafik
Færre arbejdsdage vil også gavne miljøet og mindske trafikbelastningen, mener han:

“Vi har i høj grad i den seneste tid bevist, at arbejde kan tilrettelægges anderledes, end vi gjorde før Corona, og derfor foreslår vi, at vi i Gribskov Kommune ser på denne mulighed nu. Det er ligeledes vores vurdering, at mere fleksibilitet giver en endnu mere attraktiv arbejdsplads, hvor tiden bruges på at løse opgaver for vores borgere i stedet for at sidde i bilen og transporterer sig til/fra arbejdet.”

Skulle forslaget gå igennem er den videre proces at det efterfølgende bliver bearbejdet i et såkaldt hovedsamarbejdsudvalg og med de faglige organisationer.

Administrationen: Lad os arbejde videre med forslaget
På rådhuset lyder anbefalingen fra administrationen, at Byrådet har brug for et tilstrækkeligt oplyst beslutningsgrundlag for at kunne træffe en realitetsbeslutning i sagen. Det kræver derfor nærmere undersøgelser:

“Administrationen anbefaler derfor, såfremt Byrådet beslutter at arbejde videre med forslaget, at sagen sendes til administrationen, nærmere betegnet Center for Strategi og HR, og arbejdet forankres i Økonomiudvalget, som har ansvaret for kommunens personale”, oplyser de i det skriftlige oplæg til byrådsmedlemmerne.

Sagen bliver behandlet i aften, tirsdag d. 16. juni, kl. 19.

Leave a Reply