Byrådspartier kræver retningslinjer mod krænkere i byrådet

Et flertal i byrådet ønsker en handleplan som hindrer, at ansatte og kolleger efterlades uden hjælp. Foto: Harut Movsisyan/Pixabay.
GRIBSKOV: Et stort flertal af byrådets medlemmer vil på næstkommende byrådsmøde stille krav om at få udarbejdet en handleplan, som giver retningslinjer for, hvad der skal gøres i krænkelsessager både i det offentlige regi, men særligt blandt byrådsmedlemmerne.

Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger), Nyt Gribskov og Venstre stiller på næstkommende byrådsmøde et forslag om at etablere en arbejdsgruppe, som skal se på, hvad der gøres i tilfælde af krænkelser eller anden uacceptabel opførsel.

“Konstitueringspartierne […] stiller forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe der skal udarbejde en handleplan for, hvordan vi som byråd handler overfor kollegaer og kommunalt ansatte, der er udsat for krænkelser eller uacceptabel opførsel”, lyder forslaget i sin ordlyd.

Efterlyser konsekvenser
I forslaget, som qua den store politiske tilslutning forventes at blive godkendt, understreges det, at planen også skal indbefatte, hvilke konsekvenser der måtte være for byrådets medlemmer, skulle der komme relevante tilfælde.

– Forslaget stilles jo på baggrund af det der har kørt i pressen fra sidste år med Natasha (stenbro Enetoft (V), red.), forklarer Birgit Roswall og henviser til en episode sidste efterår, hvor konservatives Trine Egetved blev beskyldt for under en lidt for festlig byrådstur at have trukket kjolen ned på byrådskollega Natasha Stenbo Enetoft. Det blev foreviget på en mobiltelefon tilhørende Jesper Behrensdorff (G), som efterfølgende viste billedet til mindst to andre byrådskolleger ved samme fest.

Op til den krænkede at handle
Birgit Roswall efterlyser retningslinjer for, hvad man gør som byrådsmedlem i tilfælde af at noget lignende, eller endnu værre krænkelser, skulle finde sted.

– Byrådet har den ulempe, at vi ikke har et ansættelsesforhold, så der er ikke noget regelsæt for, hvordan man skal agere. Det er mere op til den enkelte krænkede, så vi efterlyser et udvalg, som kan se på, hvad man kan lave af gode initiativer til at handle på den type hændelser, siger Birgit Roswall.

Hun peger på, at der kun er meget få handlemåder for et byrådsmedlem, som oplever at være blevet krænket.

– Vi skal se på, hvad der kan være af konsekvenser. For vi kan ikke vedtage noget, som strider mod lovgivningen. Så vi skal se på, hvordan man kan agere. Som det er nu kan man selvfølgelig vælge at sige det i byrådet, men det er lige præcis udfordringen: At den forulempede selv skal have overskuddet til at tage aktion på det. Og det kan være svært at have. Vi er jo folkevalgte, ikke ansatte, så vi har ikke en chef eller en tillidsmand at gå til, svarer hun og uddyber.

– En tanke kunne måske være at kontakte Vores landsforening (Kommunernes Landsforening, red.) med tanke på, at de måske kan agere kontaktperson i sådanne sager. Vi skal i hvert fald se på, hvad vi gør, når vi ikke har en arbejdsgiver. Vi har ikke en tillidsmand at gå til, som det er nu.

Kræver friske øjne
Det kommende udvalgs første opgave bliver at se på sagen med friske øjne.

– Tanken er at vi skal se på det som en slags brainstorming; se på, hvad der kan lade sig gøre. Som det er nu, er det den krænkede som skal agere. Vi mener, der skal være andre der tager teten, men hvem kan det være? Det er noget af det vi skal se på, forklarer Birgit Roswall.

Det er ikke kort før deadline lykkedes at hente en kommentar fra forslagsstiller Natasha Stenbo Enetoft (V).

Etablerer en arbejdsgruppe
Ifølge forslaget fra konstitueringspartierne bør alle byrådspartier finde hvert et medlem som kan samles i en arbejdsgruppe. Forslaget skal sikre en bred politisk opbakning til den følgende handleplan, som forventes endeligt vedtaget på et kommende byrådsmøde og senest inden udgangen af maj.

Handleplanen skal efter udarbejdelse gennemgås ved det første ordinære byrådsmøde. Planen skal også justeres mindst en gang i hvert af de kommende byrådsperioder.

2 KOMMENTARER

  1. Byrådet skal benytte den samme whistleblower-ordning som alle andre, være sig borgere, ansatte i og på kommunen og samarbejdspartnere…Naturligvis. Der er vel ingen grund til at opfinde endnu en dyb tallerken. Sker der lignende sager indenfor Byrådet, skal det eskaleres til en uvildig – ikke en borgerrådgiver eller kommunal-direktøren. Og måske har man ikke lyst til at dele et hændelse, som man selv vurderer som et overgreb med borgmesteren? (det fik Natasha vist ikke så meget ud af, som jeg husker artiklerne). Og som på alle andre arbejdspladser, skal der være et udtalt værdisæt. Mon ikke Rådhuset allerede har en løsning? Ellers kan I jo kontakte HK Kommunal, eller DJØF. Sager kunne også behandles vi arbejdsmiljørepræsentanten på Rådhuset….Bare et par idéer – det er vel næppe rocket science:-)

Leave a Reply