DEBAT: Bæredygtig Nordkyst bør inkludere flere stier til og fra strande

Grafik: Netavisen Gribskov.
DEBAT: Jeg finder, at projektet Nordkystens fremtid, kystsikringen og sandfodringen på Nordkysten er interessant for alle os borgere i de tre kystkommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør og det der understøttes af den landskabsfredede Litorina-skrænt.

Jeg finder, at tiden nu er moden til, at kysten bliver mere og bedre tilgængelig for offentligheden og borgerne og finder, at der er en historisk god chance for at sikre adgangen til kysten i alle tre kystkommuner.

Startende med et forslag om et stiforløb på stranden fra Helsingør til Hornbæk, flere stier ned til kysten gennem de tæt bebyggede områder samt færdiggørelsen af cykelstien på landsiden. Så et forslag om sikring af Nordkystens natur-, dyre- og planteliv og biodiversitetspotentialer.

Fra NIRAS notat af 12. juni 2018, afgrænsningsnotat for miljøvurdering og dets tabel 1, skal jeg fremhæve side 16: Ålegræs, makroalger, bunddyrs betydning for økosystem. Side 17: Potentielt påvirke fisk. Side 18: Vurderes ikke at påvirke fugle. Side 18: Påvirkning af havpattedyr ubetydelig. Side 19 : Påvirke naturforhold. Side 20: Påvirke overdrev og heder og §3 beskyttede vandløb. Side 20: Ikke påvirkninger af pattedyr. Side 23: Ikke forventes at ske påvirkning. Side 24: Ikke kan udelukkes, at der påvirkes. Bilag IV-arter: Side 26: Ikke bliver påvirket.

Miljøvurderingen ender forventelig ud i, at det ikke har relevans, eller ikke er væsentligt.

Min opfordring til projektledelsen for Nordkystens Fremtid, og dem som skal udarbejde miljøvurderingen for projekt Nordkystens Fremtid, er derfor at, udover dem, indhenter de yderligere faglig viden og evidens fra eksterne biologer, bidrag fra plante- og dyreetiske foreninger, fugleværnsforeningen, fiskerimuseer og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger i Halsnæs, Gribskov og Helsingør.

Med ønsket om en bæredygtig Nordkyst for lodsejere, borgere og ikke mindst naturen.

Jørgen Busch
Horsensvej 10, 2 tv, Helsingør,
Jurist og serviceøkonom,
medlem af Stad&Egn Helsingør

1 KOMMENTAR

  1. Og for fiskerne i Kattegat – der er forlydender om skadevirkningen af sandsugning i Øresund og fiskerne i Gilleleje (eller de få der er tilbage) skal ikke have deres erhverv endnu mere ødelagt grundet sandsugning i Kattegat. Samtidig ville jeg også slå et slag for at flere kan benytte trapperne til og fra strandene. Hvis samfundet skal være med til at betale for kystsikring, betaler vi også for at “trapperne ikke ryger i vandet” helt groft sagt – så skal vi også kunne benytte dem….så klart!

Leave a Reply