DEBAT: Beskæftigelsesindsatsen bør forenkles

Trine Egetved er byrådsmedlem for Konservative. Foto: Presse/Konservative.
DEBAT: På gårsdagens møde i beskæftigelsesudvalget blev det drøftet, hvilke muligheder, der kan være for at forenkle beskæftigelsesindsatsen.

Regeringen ønsker af finde penge til “Arne-pensionen” netop ved at forenkle arbejdet på jobcenteret. Derfor kom Det Konservative Folkeparti i går med input og forslag til en henvendelse til beskæftigelsesudvalget på Christiansborg.

Konservative i Gribskov mener, at indsatsen kan og bør forenkles. Vores fokus er blandt andet den ufleksible fleksjobordning, som bør kunne sættes på pause, hvis man har et helbred, der svinger op og ned.

I gode perioder bør man kunne være fri til at arbejde uden offentlig støtte, men det skal være nemt og enkelt at komme tilbage på ordningen, såfremt ens helbredstilstand forværres. Det vil give tryghed for både borgeren og arbejdsgiveren. Og udgangspunktet skal altid være, når borgeren selv føler sig tryg og klar til at arbejde mere i perioder.

Derudover mener vi, at der skal arbejdes mere med tillid til de praktiserende læger og til borgerne selv. De seneste måneder, har vi set skrækeksempler på borgere, som slæbes rundt i et tungt bureaukratisk system i årevis. 5 år, 10 år. Dette er fuldstændigt urimeligt og til ingens glæde. Det koster penge i administration og det slider mennesker op.

Vi håber, at vi i udvalget kan blive enige om at sende en henvendelse til Christiansborg, så løsningerne kan tages med i det videre arbejde med at forenkle beskæftigelsesindsatsen og sætte den enkelte borger mere i centrum i stedet for systemet.

Trine Egetved
Borgmesterkandidat, Det Konservative Folkeparti

1 KOMMENTAR

  1. Hvorfor og hvordan skal en fleksjobber kunne påtage sig mere arbejde i perioder, end det timeantal vedkommende er visiteret til.? Hvad er det for en ufleksiblitet der hentydes til i fleksjobordningen.? Den eneste part der kan forekomme ufleksibel er arbejdsgiveren, som pålægger fleksjobberne mere arbejde end vedkommende magter og er visiteret til, grundet sine kroniske lidelser og skånebehov mv. Det ville være virkelig rart at høre nærmere om de typer fleksjob, som kunne gå hen og helbrede kronisk syge.
    Det har hele tiden været muligt for kommunens jobcenter at arbejde tættere med huslægen, speciallægen osv. Spærgsmålet er om der er vilje tilstede og at jobcenter Gribskov vil udvise mod til at tage kontakt til de læger der er ønske om at arbejde tættere sammen med.

Leave a Reply