DEBAT: Bevar Bavnebakken i Helsinge

DEBAT: Bavnebakken blev i gamle dage brugt til at tænde bål på toppen hvis fjenden angreb. I nyere tid blev bakken brugt af luftmeldekorpset. Bakken ligger ved Kildevej overfor Frederiksborgvej eller ved indkørslen til Helsinge, når man kommer sydfra. Nu vil entreprenør havde lov til at bortgrave bakken.

Det vil være et kulturtab og et støvhelvede, hvis det sker og genere både Høbjerg og det sydlige Helsinge. Selvom entreprenøren langt fra har fået tilladelsen har han gravet så tæt på toppen, at et fredet dige er delvist nedstyrtet.

Entreprenøren har overtrådt den gravetilladelse han har fået af Region Hovedstaden, der udtrykkelig sagde, at det fredede dige ikke måtte udsættes for fare. Diget er samtidig levested for en rødlistet dyreart, som Danmark har forpligtiget sig til at passe særligt på.

Jeg bliver vred, når en entreprenør ser stort på kulturarv og truede dyrearter. Samme entreprenør har fjernet digesvalereder gang på gang, selvom det er ulovligt. Det vil være et stort tab for Helsinge, hvis bakken forsvinder.

Hver gang entreprenøren har foretaget sig noget ulovligt, så får han en dispensation? For nu er skaden sket. Det støder helt klart min retsbevidsthed. Hvis entreprenøren ikke kan overholde sin gravetilladelse bør den fratages ham/grundejeren. Ligeledes savner jeg lidt mere engagement fra kommunens side.

John Winkler Neumann
Høbjergvej 14,3200 Helsinge

Skriv din kommentar her: