DEBAT: Bureaukratiet i Gribskov koster

Foto: Allan Andersen/arkiv.
DEBAT: Der er for tiden en debat om fremtidens Gribskov. Det er en debat, der i stor udstrækning handler om alt, det der ikke fungerer i kommunen og hvilke konsekvenser det har for borgerne.

I debatten kommer der også mange bud på hvorfor det ikke fungerer. Så er det politikerne, så er det administrationen og så er det de rammebetingelser kommunen har fået af regeringen osv. Spørgsmålet er, hvorfor er vi kommet i den situation og hvor ligger sandheden?

Hvis vi ser tilbage før kommunesammenlægningen i 2007, så var der især hos politikerne på Christiansborg en opfattelse af, at der ved sammenlægning af de 2 forholdsvis veldrevene kommuner, Helsinge og Græsted-Gilleje, kunne opnås en stor rationaliseringsgevinst.

Det er bare ikke sket, det er simpelt hen gået i en hel anden retning og gevinsterne er udeblevet og blevet erstattet af et større bureaukrati. Afstanden fra den øverste ledelse i kommunen og ud til den enkelte medarbejder er væsentligt forøget og man kan også fornemme at afstanden ud til den enkelte borger også er blevet større. Fra starten i 2007 forsøgte den daværende ledelse at høste gevinsten.

Der blev forsøgt med mange forskellige metoder bl.a. gennem større privatiseringer inden for plejeområdet. Der blev samtidig igangsat et utal af analyser og der blev iværksat flere forskellige projekter der skulle medvirke til at opnå større effektivitet og derved give rationaliseringsgevinster. Men gevinsterne er udeblevet hvorfor?

Der har igennem de snart 14 år, hvor kommunen har været sammenlagt været skiftet godt ud, både når vi taler kommunaldirektører, chefer og mellemledere. Det har kostet kommunen en bondegård med alle de udskiftninger, nye ledelsesformer og uvirkelige projekter. Det har haft væsentlig indflydelse på kommunens økonomi og derved kostet bl.a. på den nære velfærd. Et andet resultat heraf kan man se på arbejdsmiljøet hos flere medarbejdergrupper i kommunen hvor det halter med stort sygefravær til følge.

Der er slør i styringen på mange områder og det er desværre ikke rettet op endnu. Der skal i den kommende tid mere fokus på den administrative ledelse af kommunen. Det er et større projekt, men det er en betingelse for at vi kan få en økonomisk genopretning En stærk og stabil ledelse med den nødvendige værktøjskasse kan også medvirke til at politikerne får den reelle og faktuelle viden om konsekvenser stillet til rådighed før de skal træffe beslutninger.

Der skal ryddes op i bureaukratiet, og skabes et bedre arbejdsmiljø som kan man medvirke til den økonomiske genopretning. Skal det gennemføres kræver det en bred politisk opbakning.

Ole Hammer Mortensen
Formand for Socialdemokratiet i Gribskov

Leave a Reply