DEBAT: Dansk Folkeparti imod lokalplan for Helsinge Øst

Grunden ved siden af gymnasiet i Helsinge er tilegnet det kommende administrations- og sundhedsfaglige hus. Grafik: Gribskov Kommune.

DEBAT: Lokalplanen for Helsinge øst, som indeholder sundhedshus og administrationsbygning, ønsker vi ikke i den form som er præsenteret for udvalg, og dermed også den version der sendes i høring.

Det er kritisabelt, at man på borgermødet tidligere i år ikke har fået indarbejdet det meget tydelige ønske, nemlig ikke at bygge i 5 etager (25 meter). Jeg er sikker på der kommer mange indsigelser mod netop dette.

Dette er ikke det eneste punkt jeg er uenig i. I det der er også mulighed for opsætningen af telemast i området. Det er noget underligt, i det der allerede er placeret en mast ganske kort derfra, nemlig på stationsområdet. Så hellere at den nuværende ved stationen evt. forhøjes.

Trafiktællingen har vi tidligere meldt ud var fortaget i en periode med covid19, derfor mener jeg ikke vi kan bruge disse tal til noget – der skal fortages en helt ny, og som bør omfattet hele Østergade. De tal som trafiktælling har givet, har endnu ikke været præsenteret for udvalget.

Helhedsplanen fra 2009 skal indgå i det fremtidige arbejde og udvikling af området Helsinge Øst. Dansk Folkeparti var eneste parti der på udvalgsmødet ikke stemte for, godt nok ikke den endelig vedtagelse, da lokalplanen nu sendes i høring.

Jeg syntes det er underligt at afholde et borgermøde, og så slet ikke tage højde for de protester der netop kom frem hvad angår byggeri i op til 5 etager. Derfor siger jeg fra over for det.

Brian Lyck Jørgensen
Dansk Folkeparti
Medlem, Udvikling By & Land

Skriv din kommentar her: