DEBAT: De ældre, syge og handicappede bliver svigtet

VALGDEBAT: Ankestyrelsen laver årligt en opgørelse over antallet og udfaldet af klager på det sociale område, som Ankestyrelsen behandler. Opgørelsen lægges ind i et danmarkskort. Kortet er opdelt i socialområdet, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet. 

 

Det følger af lov om retssikkerhed og administration dels, at Social- og Indenrigsministeriet hvert år skal offentliggøre et danmarkskort over de klagesager efter Serviceloven (SEL), der behandles i Ankestyrelsen i det foregående år. Og dels, at kommunalbestyrelsen skal orienteres om danmarkskortet og behandle det i et møde.

Hvilke sager indgår i danmarkskortet?

Ankestyrelsen behandler alle klager fra borgere over afgørelser på det sociale område. Det kan f.eks.være sager om personlig hjælp og pleje, hjælpemidler, biler og det specialiserede socialområde for både børn og voksne.

Administrationen i Gribskov anbefaler i en dagsorden for mødet den 11. Oktober 2021 det politiske udvalg at godkende en fejlbehandlingsprocent på 39,4% alene fordi, det er tæt på landsgennemsnittet.

En fejlprocent administrationen selv er årsag til.

Her taler vi vel at mærke om de borgere, der reelt har klaget, hvad med alle de borgere, der ikke har kræfterne eller hjælpen til at gå ind i en klagesag?

Det er ikke godt nok! Gribskovs allersvageste borgere skal ikke nøjes med – det er der ingen af borgerne i Gribskov, der skal!

Hvor er vores lokalpolitikere i dette? De har siddet dette overhørigt i 4 år eller længere. Det er på høje tid, at der stilles krav til de direktører og ledere, som jo i øvrigt bliver betalt for det, at komme i gang og få løst dette problem, som de er ansat til.

Det nytter ikke, at lokalpolitikere har berøringsangst, når det gælder administrationen, fordi de tror, at hvis de stiller krav eller er kritiske over for administrationen, så kan de fremover ikke få den hjælp af administrationen, som de beder om. Så kommer vi aldrig nogen vegne med noget som helst i Gribskov.

Det er vores borgere, der betaler prisen for den sjusk, der foregår i administrationen, og det ganske enkelt uacceptabelt.

Ikke flere lappeløsninger tak!

Det er på tide, at lokalpolitikerne træder i karakter og får styr på administrationen. Det er administrationen, der er til for borgerne – ikke omvendt

Mindre kommune – mere menneske

Helle Lund
Byrådskandidat nr 3
Nye Borgerlige

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com