DEBAT: Den nære velfærd skal løftes i budget 2022

Mikkel Andersen (A), fmd. i udvalget Beskæftigelse og Unge. Foto: Presse.
DEBAT: Særligt ældreområdet og det specialiseret børneområde skal tilføres flere ressourcer. Når man ser på regnskab 2020 og budget 2021, så er der på ældreområdet, rent økonomisk, lagt op til et mindre forbrug i 2021.

Både forebyggelse og hjælp til pasning af døende i eget hjem er minimeret kraftigt. Det er helt urimeligt og det må der rettes op på mener vi i Socialdemokratiet.

Grundlæggende mener vi, at den nære velfærd og herunder især ældreområdet skal løftes, og det skal kunne ses allerede i det kommende budget for 2022.

Det er for os helt uforståeligt, at når vi ser på stigningen af ældre i kommunen, som det fremgår af den seneste befolkningsprognose, at det så ikke kan ses i budgettet. Derfor ønsker vi at forebyggelse og kvalitet i pleje og omsorg skal tilføres flere ressourcer.

Vi har store udfordringer især på demensområdet som kræver et særligt fokus.

Det siger sig selv, at hvis de ældre borgere skal kunne klare sig bedre i eget hjem, så skal vi have en bedre kvalitet i forebyggelsen. Vi skal også have strammet op i forhold til det samarbejde vi har med regionen om udskrevne patienter og deres genoptræning.

Vi skal også se på det specialiserede børneområde som efter vores opfattelse er underbudgetteret.

Vi skal i den kommende periode have et stort fokus på arbejdsmiljøet i plejesektoren. Vi ved at det er svært at rekrutterer arbejdskraft. Så indsatsen på området må være at opkvalificerer den nuværende arbejdskraft samtidig med en rekruttering og meget gerne med flere uddannelsespladser i sektoren, gerne med voksenlærlingeløn.

Ældreområdet og det specialiserede børneområde har vi med som særlig prioritet ved de kommende forhandlinger om budgettet for 2022.

Mikkel Andersen
Borgmesterkandidat
Socialdemokratiet i Gribskov.

Leave a Reply