DEBAT: Der hersker Russiske tilstande i byrådet

Planerne om at opføre en Rema 1000 ved rundkørslen foran Kulturhavnen har delt de politiske vande. Foto/grafik: Cowi.
DEBAT: Man kan da tale om, der under byrådsmødes 2.3.2021 dagsordens punkt 13 herskede Russiske tilstande. Skal vi som borgere se passivt til? Halvdelen af byrådet, som repræsenter halvdelen af de borgere der har stemt, vil sende sagen om en Remabutik i Gilleleje tilbage til UBL-udvalget, inden sagen bliver fastlåst. Det var ikke nok.

Der er også over 1000 personer der støtter Rema-1000 i at flytte de få 100 meter til Bøgebakken. Og udvalgsformand Pernille Søndergaard tilbageholder væsentlige oplysninger der helt naturligt ville sende forslaget om flytning af Centerområde til Bymidten tilbage.

Centerområdet som foreslået i kommuneplanen. Klik for større version.

Byrådet vedtog, at kommuneplanen skulle sættes i høring uden at have centerområdet på Bøgebakken med. Det har den betydning, at det ikke kan tilføjes igen, uanset hvor mange underskrifter og høringssvar der kommer i den endelige høringsperiode. (Skulle det alligevel ske, på grund af urent trav eller andet, kan det sendes i en ny 8 ugers høring).

RELATERET LÆSNING: Ny kommuneplan på vej i høring: Borgerprotester har gjort indtryk

Ved Byrådets afstemning fjernes grundlaget for en ansøgning sendt 27.12.2020 fra Rema 1000 om flytning få 100 meter til Bøge bakken. Udvalgsformand Pernille Søndergaard har ikke orienteret Byrådet eller udvalget om denne ansøgning før byrådsmødet. Nu er Rema 1000s ansøgningen med bilag blevet vedlagt.

Forslag til ny kommuneplan er i høring efter en ændring af centerområdet på Bøgebakken.

Det er erhvervsfjendsk over for de erhvervsdrivende, Rema 1000 og en hån mod manglende borgerinddragelse, for uanset hvor mange høringssvar der kommer, kan centerområdet ikke ændres tilbage til Bøgebakken.

RELATERET LÆSNING: Bakkeselskabet stemmer ja til REMA-salg

Projektet som foreslået. Grafik: Rema 1000.

Bent Hansen (V) talte for, at flytningen af centerafgrænsningen på Bøgebakken kunne gå tilbage i fagudvalget til fornyet behandling da det kunne være på sin plads med mere borgerinddragelse og inddragelse af HELE byrådet inden planen blev fastlåst. (Borgmesterkandidat for konservativ, Trine Egetved, og løsgænger Betina Sølver har ikke poster i udvalget).

Kan Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger, red.) og Bo Jul (Nielsen, Radikale Venstre, red.) i det hele taget stemme om flytning af centerområdet? Bo Jul var inhabil i sager med Kulturhavnen, fordi hans hustru sidder i bestyrelsen. Morten Ulrik Jørgensen har med sit Hvide Hus samt fællesøkonomi om arrangementer med Kulturhavnen angiveligt økonomisk interesse i en flytning af centerafgrænsningen, så der herefter kan blive ren Tivolisering.

Annie Thomsen
Gilleleje Strandvej 13, Gilleleje.

3 KOMMENTARER

 1. I Ramløse har vi også en mærkelig historie, hvor der skal presses udstykning af særligt beskyttede og bevaringsværdige landbrugsarealer igennem. I Ramløse øst etape 1 og 2 er der allerede jord ialt ca. 85.000m2 alligevel skal der ske overgreb på naturen i området og os borgere med inddragelse af yderligere 66.000m2 jord.
  Kommuneplanen er der høringsfrist på i 8 uger fra den 4/3 og idag fremlægger administrationen så et Lokalplansforslag for området.

  Læs historien her:

  Vi har idag Ramløse Øst 1 og 2 med mere end 85.000m2 byggejord til 150-180 boliger.

  Kommunen har som en del af salget og udviklingen af Lokalplan for området valgt at inddrage yderligere 66.000 m2 landbrugsjord fra Rishøj benævnt som matr. nr. 7c i den nye kommuneplan der nu er kommet til høring.

  Dvs. en udvikling af landsbyen Ramløse med yderligere 25-30% er der er behov for yderligere udstykning? Og vil vi have byens udtryk ændret så markant? Det er byens højeste punkt, der skal ændres fra land og natur til by!

  Jorden og områderne ved Ramløse, Arresø og Ramløse bakker er beskyttet med status af bevaringsværdig historisk værdi, et område beskrevet som særlig beskyttet natur.
  I den sidste kommuneplan skriver man: https://gribskov.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/1345

  Det er allerede beskrevet i regionplaner fra 2000 at vi skal beskytte naturen. Grænsen for den bevaringsværdig zone tja det rykker Gribskov kommune behændigt! Hvorfor har man så disse beskyttelsesområder?

  Ejer/køber har allerede inden kommuneplanens offentliggørelse gennemført arkæologiske gravearbejder i jorden på matr. nr. 7c – og det har måske kostet 300-400 t.kr.. At det sker før kommuneplanen er fremlagt og har været til høring giver en fornemmelse af der er en aftale og kommuneplansforslaget blot er en formsag, borgerindflydelsen er nul. Kommunens salg af Ramløse øst 1 og 2 er sket til en god pris siges det, men er den betinget af udstykningen af matr.nr. 7c?

  Man får klart indtrykket af at køber af Ramløse Øst har betinget handlen af at han kan få landbrugsjorden til Rishøjgård med, og man får fornemmelse af at det presser politikerne og kommunen igennem uagtet borger indsigelser og uagtet at jorden har en særlig beskyttet status.

  Et område med righoldig natur, rådyr, harer, ræve, gæs og andet vildt og fantastisk udsigt over mark, bakker, land og søen. Det vil ødelægge udsigtskilerne fra Frederiksværksvejen, Præstevejen. Og Pilgrimsruten Esrum Tisvilde er en del af området.

  Begrundelse er at der er behov for byggegrunde og jord !!! På trods af at der er masser af usolgte grunde i Ammendrup og i Troldebakkerne (hvor der åbenbart ikke kan sælges jord) i Ammendrup er der min 60 usolgte grunde, de er endnu ikke udbudt og et større antal grunde til tæt/lav bebyggelse til rækkehuse. Troldebakkerne er planlagt til 700 boliger og ingen igangsat.
  Og der ligges op til at udstykke 80.000 m2 i Skærød.

  Og i Ramløse tja der er de første 150-180 grunde fra etape 1 og 2 klar til udstykning. Hertil kommer jord I Gilleleje og Græsted. Jeg har svært ved at se behovet for dette overgreb på natur og borgere, medmindre der er forhold som ikke ser dagens lys og vi ikke får det ærlige svar på!

  Inddragelse og høring af hvad borgerne mener i Ramløse og omegn er ikke sket.

  Sagen må forventes at skulle runde Planklagenævnet da det vil være et overgreb på naturen og de beskyttede områder.

  Idag den 10/3 fremlægges så en Lokalplan for området til behandling i udvalget UBL den 16/3 hvor området er inkluderet uagtet processen og høringen ikke er færdig. Hvorfor denne hast?

  https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=341b98b1-0c89-4381-bd17-e9a4162959e8

Leave a Reply