DEBAT: Det bliver dyrt at være børnefamilie i Gribskov Kommune

Foto: Steve Buissinne/Pixabay.
DEBAT: I dag blev næste års budget vedtaget af NytGribskov, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre, og Enhedslisten. Kun Det Konservative Folkeparti, DF og Betina Sølver stemte imod og stillede ændringsforslag.

(OBS: Vi er blevet kontaktet af afsender, der oplyser, at der i stedet for ‘vuggestue’ i sidste afsnit burde have stået ‘dagpleje’. Vi har korrigeret artiklen, red.)

Budgettet indeholder en massiv takststigning for dagtilbud. Et barn i dagplejen er pludseligt blevet 734 kr. dyrere om måneden og et barn i børnehave og vuggestue kommer til at koste et par hundrede kr. mere om måneden. Og dette er på trods af, at der faktisk skal spares 1,2 mio. kr. på området.

Hvorfor stiger prisen så? Ja, det er ikke fordi, der kommer flere voksne til børnene.

For dagplejen handler det om, at man for et par år siden lukkede gæstehuset og indførte en model med 3 børn hos dagplejerne i forbindelse med en sparerunde. Ved at gå et barn ned i dagligdagen, så skulle den primære pasning ved sygdom og ferie hos dagplejeren kunne klares uden ekstra vederlag. En ordning, hvor vi politisk blev lovet af administrationen, at den kunne holdes indenfor det budget, der allerede var. Og dermed den samme pris for forældrene.

Nu mener man så, at man har regnet forkert og dagplejen koster omkring 1,9 mio. kr. mere pr. år. Det Konservative Folkeparti har i alle forhandlinger gjort opmærksom på, at vi mener, man regner forkert, når det påstås af dagplejen er blevet dyrere. For de tal man regner på er fra et år, hvor den nye 3-børnsmodel ikke var ordentligt implementeret. Det synes vi ikke forældrene skal betale for, før der er helt sikkerhed om den reelle pris for dagplejen.

Vi er glade for, at man har bevaret 3-børns modellen, men vi tror taksten er forkert. Og derfor foreslog vi, at prisen for dagplejen blev fastholdt på 2020 niveau indtil vi havde en lidt længere driftsperiode at kigge på.

Kun Dansk Folkeparti, Betina Sølver og naturligvis Det Konservative Folkeparti stemte for vores ændringsforslag.

Så kære børnefamilie. Det budget der netop er vedtaget betyder, at I skal bruge omkring 10.000 mere om året på dagpasning, hvis I har to børn som går i henholdsvis dagpleje og børnehave. Det kan vi i Det Konservative Folkeparti naturligvis ikke gå med til, når vi samtidig ønsker at gøre det attraktivt for børnefamilier at flytte til kommunen.

Trine Egetved
Det Konservative Folkeparti i Gribskov.

Leave a Reply