DEBAT: Det unødvendige sandfodringsprojekt

Foto: Læserfoto.

DEBAT: Kystsikringslaget Gilbjerghoved kan fuldt ud tilslutte sig de synspunkter, der er kommet frem i debatindlæg fra Gilleleje Kystsikringslag og fra Rågeleje kystsikringslag Øst.

Kystsikringslaget Gilbjerghoved har i lighed med Gillelejelaget og Rågeleje Øst og i øvrigt også i lighed med resten af kystsikringslagene i kommunen på nær et enkelt de kystsikringsanlæg, som vi har behov for og som virker, og sådan har det været i mere end hundrede år, idet de første høfder på Gilbjerghoved er fra 1912.

Vi har også en udmærket strand, som ligger i læ bag en række af bølgebrydere og som er stort set upåvirket af stormenes rasen.

RELATERET LÆSNING: DEBAT: Der bliver spillet hasard med Nordsjællands havmiljø

Det har vi for 3 år siden skrevet til den tidligere borgmester og vi fik da et svar fra en udvalgsformand og en embedsperson, som fortalte os, at de tre nordkystkommuner har bestilt en række rådgivere til at udarbejde et teknisk projekt for den optimale kystbeskyttelsesløsning på Nordkysten.

Nu har kommunen og dens konsulenter så holdt borgermøde i Helsinge. Men det var for at indhente ideer til, hvilke ulykker, man skal søge at minimere, når det store sandfodringsprojekt sættes i værk. Det var ikke for at diskutere konsulenternes og de tre byråds projekt, og det var ikke for at fortælle borgerne, hvem der skal betale det trecifrede millionbeløb, som projektet kommer til at koste. Det fremgik dog, at sandfodringsprojektet nu blot skal være et supplement til private faste anlæg af sten. Det fremgik også, at staten, som ubetinget er den største kystgrundejer med store naturområder, ikke skal betale, og det står hen i det uvisse, om ikke også kommunerne går fri, når deres naturområder sættes i bidrag.

Der er vel lighed for loven. Formentlig går også de kommunale veje og stier langs kysten fri, idet en af konsulenterne har oplyst, at veje og stier ikke udgør ejendomme, som kan sættes i bidrag.

RELATERET LÆSNING: DEBAT: Kystsikring, eller herligheder for skattekroner?

Tilbage er i hovedsagen de private grundejere i kystsikringslagene, og det på trods af, at de ikke har behov for sandfodring. Forholdet er særlig grotesk for grundejerne mellem Gilbjerghoved og Gilleleje Havn, hvor stranden er upåklagelig, og hvor den store sandmotor på Gilbjerg sender tusindvis af kubikmeter sand forbi de eksisterende kystsikringslags anlæg og videre til Gilleleje Havns sejlrende, hvorfra Havnen suger det op og ekspederer det videre østpå. Og tro det eller lad være: Netop Gilbjerhoved har konsulenterne udpeget som sandfodringsstrækning.

Man står tilbage med et indtryk af, at ”Nordkystens Fremtid” slet ikke har til formål at sikre kysten. Det skal snarere tjene til at promovere kommunen som et turistparadis. Til glæde for turistindustrien og kommunen – og betalt af en udvalgt skare af private grundejere.

Jens Thuesen, Stockflethsvej 11, st.tv, 2000 Frederiksberg
Jan Ferdinandsen Hulsøvej 20, 3250 Gilleleje
Formand og næstformand i Kystsikringslaget Gilbjerghoved

Leave a Reply