Der bliver fejet lidt for meget rundt med tallene, når politikerne snakker økonomi, mener en læser. Foto: Genrefoto.

DEBAT: … Eller er det talgymnastik?

Den nye borgmester Anders Gerner Frost har gentagne gange underholdt med at kommunekassen bugnede, da Kim Valentin overtog borgmesterposten. Det er også delvis rigtigt, men han glemmer behændigt at fortælle, at de fleste penge var øremærket til den ny skole, der først skulle betales i 2014. Derfor glemmer han også at fortælle, at kommunens gæld i 2009-13 blev forøget med min. 300 mio. kr.

Erkendt, kommunens økonomi er presset, det har den altid været, for der indkræves jo helst ikke flere penge end nødvendigt. Nu er det så katastrofalt, at der skønnes at “mangle” 160 mio. over de næste fire år. Jo jo, det er mange penge, men set i lyset af, at kommunen ca. bruger +2000 mio. om året, er usikkerheden under 2%, hvilket vel ikke er katastrofalt for et budget. Et budget er jo næsten at sammenligne med vejrudsigten, man gætter på det man tror på.

Er al den “talgymnastik” blot for at retfærdiggøre omprioriteringer, og skattestigning. Det er kilde til undren, at f.eks hjemmesygeplejen nu skal tilføres ca. 10 mio. når den hidtil har kostet ca. 12 mio. Ikke at der ikke er plads til forbedring på området, men en næsten fordobling af prisen virker voldsom.

Steen Pedersen
Thorsgårdsvej, 3230 Græsted