DEBAT: Fire etager højt badehotel vil skæmme uvurderligt landskab

Badehotellet vil dominere et ellers uvurderligt landskab, mener flere borgere i og omkring Dronningmølle.
DEBAT: Gribskov Kommune har sendt en lokalplan til høring, som gør det muligt at bygge et fire etager højt industrielt præget hotel kun 6 meter fra Ruslands-fredningen. Dermed har kommunen gjort sig upopulær hos en lang række borgere, som alle vil protestere mod byggeriet ligesom Danmarks Naturfredningsforening vil gøre det.

Den massive og høje hotelbygning vil komme til at dominere det visuelle indtryk af det uvurderlige landskab i et af Ruslands mest besøgte områder – nemlig hele det område der ligger tæt på Dronningmølle Strand. Hotellet vil være så dominerende, at det vil kunne ses langvejs fra – sandsynligvis fra Ruslands kronjuvel, Rudolph Tegners Statuepark.

Fredningen af området op til det påtænkte badehotel blev gennemført i 2006 trods protester fra Gribskov Kommune. Fredningens formål var – og er – især at bevare området ubebygget og visuelt sammenhængende. Nu demonstrerer kommunen med borgmester Anders Gerner Frost i spidsen, at den også den dag i dag ikke anser den visuelle værdi af Ruslands-området for noget som er værd at bevare.

Gribskov Kommune har sendt lokalplanen til høring uden at få foretaget en miljøvurdering, som det er normalt at få foretaget, når en lokalplan er indgribende for et fredet område. Men kommunen skriver i lokalplanforslaget, at forslaget vurderes ”ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.”

Det fire etager høje hotel planlægges bygget på en lille kvadratisk grund, der ikke er ret meget længere og bredere end længden af hotelbygningen, som påtænkes bygget på skrå af det lille grundstykke. Foruden hotellet bliver der kun plads til parkeringspladser og lidt beplantning. Hotellet får her ud over ingen grønne områder. Hotelgæsterne må gå gennem campingpladsen for at komme ud til de rekreative områder.

Gribskov Kommune undgår at opgive en bebyggelsesprocent for den overbebyggede lille hotelgrund ved at inddrage store områder af campingpladsen i en vurdering af bebyggelsesprocenten, som dermed bringes ned til ikke at syne af noget særligt.

Det er som sagt muligt at gøre indsigelse mod lokalplanen inden den 14. maj, og det ønsker en kreds af grundejere både blandt de fastboende og blandt sommerhusejerne i Dronningmølle ligesom Danmarks Naturfredningsforening at gøre. Desuden er det muligt at klage over den manglende miljøvurdering, hvilket det også er planen at gøre. Efter lokalplanens offentliggørelse har der lydt et ramaskrig fra mange borgere på Facebook, og endnu flere er begyndt at stikke næserne sammen for at undersøge mulighederne for at sænket højden på hotelbyggeriet til noget, der ikke vil påvirke omgivelserne visuelt.

I skrivende stund har 164 borgere skrevet under på en underskriftsindsamling, som skal overgives til borgmester Anders Gerner Frost. Facebook-gruppen ”Nej til højt strandhotel i Dronningmølle” er på vej mod at have 200 medlemmer.

Jeg – og mange af dem, jeg kender – er ikke imod et hotel. Det vil være dejligt med et hotel i Dronningmølle. Men et højt industrielt præget hotelbyggeri, som forurener udsigten i store dele af det værdifulde fredede Rusland, er jeg – og mange andre borgere – imod. Hvis campingpladsen kunne afse en større grund og nøjes med at bygge i to etager, ville det være rigtig godt med et hotel i byen. Det ville være varig og bæredygtig udvikling af det skønne område.

I lokalplanen benævnes hotellet eufemistisk ”strandhotel”. Men de positive betydninger, der ligger i dette ord, svarer ikke til den industrielle og massive virkelighed, lokalplanen er et udtryk for.

Kim Ulrik Schaumann
Pandehavevej 21
3120 Dronningmølle

Redaktionel note: Du kan læse lokalplanen for badehotellet her: Lokalplan 309.07
Campingplads og Badehotel i Dronningmølle.

Det er også muligt at bakke op om modstanden mod projektet ved at skrive under på en digital underskriftsindsamling. Den kan findes her: Skriv under: Nej til 4 etager højt hotel i Dronningmølle.

Leave a Reply