DEBAT: Forfærdelig behandling af langtidssyge i Gribskov

Jobcenter Gribskov. Foto: Presse.
DEBAT: Undskyld undskyld undskyld… Havde jeg mulighed for at undskylde på kommunalbestyrelsens, beskæftigelseudvalgets og de ansattes vegne til de mange borgere som oplever svigt på svigt af kommunens jobcenter, så var det sket for mere end 10 år siden.

Igennem de sidste tre valgperioder har især langtidssyge været budt på så forfærdelig behandling af ansatte sagsbehandlere, som i bund og grund bevidner om hvor lidt selve mennesket er i fokus, når sygdomsramte beder om hjælp og rækker hånden ud.

Nyt Gribskov (NG) gik som bekendt til valg i 2017 på sloganet, “Borgerinddragelse”.
Et begreb som Gribskovs mange borgere så som noget nyt i en positiv retning.
Men, det må i dag konstateres, at det præcis modsatte er sket og ingen inddrages, til stor undren for mange.

RELATERET LÆSNING: Kommunen vender ryggen til borger – dumper lægers anbefaling

Jobcenterchefen har i den grad egenhændigt sørget for, at det bestemt ikke er blevet lettere at blive sagsbehandlet som kronisk sygdomsramt. Med jobcenterchefens tilstedeværelse er det nu blevet muligt at udtage enkeltpersoner som agerer partsrepræsentant for borgerne, fuldstændig som det behager.

I en verserende sag, hvor jeg hjælper en svært sygdomsramt borger, er det lykkedes jobcenterchefen at udtage borgerens partrepræsentant, uden lovhjemmel/henvisning til specifik paragraf – uden klagevejledning og ankemuligheder.

RELATERET LÆSNING: Ankestyrelsen fanger igen Jobcenter i svigt af syg borger

Oveni er borgeren blevet opfordret til at benytte Helsinge frivilligcenters bisidderkorps, hvilket vil betyde, at borgeren ikke vil kunne lade sig repræsentere af en partsrepræsentant og dennes mulighed for at tale for borgeren og træffe beslutninger, som borgeren ikke selv er i stand til.

Så klag til højre og venstre, ville man sikkert med det samme foreslå. Det betvivler jeg ikke, men der så store kræfter på spil, at selv Ankestyrelsen ikke har mandat til at hjælpe på nogen måde i sagen.

Jobcenterchefen har på ‘genial vis’ truffet en afgørelse med en fagkonsulent, men på papiret er der truffet en ‘beslutning’. Det betyder, at hverken Ankestyrelsen, kammeradvokaten eller ombudsmanden kan behandle spørgsmålet om lovligheden ved afsættelse af en partsrepræsentant uden lovhjemmel.

Der er skrevet til kommunalbestyrelsen og klaget, men aben sendes tilbage til jobcentret som det mest naturlige, så politikere og udvalg ikke kommer i berøring med denne meget betændte sag. En sag som nu har varet i mere end 8 år.

Er det sådan sygdomsramte kronikere bør behandles? Nej, selvfølgelig skal de da ikke det. Men fakta er, at det på ingen måde er blevet bedre under indeværende valgperiode og ansvarsfralæggelse generelt set er så voldsom og ikke tidligere oplevet, at ‘De 9 Principper For God Offentlig Service’ (som Gribskov selv har været med til at udforme), til sammenligning ligner et mellemlægspapir i en rusten madkasse.

Der må i min optik være andre grunde til, at der ikke længere er en borgerrådgiver ansat af kommunalbestyrelsen, end den påstand om at der mangler penge i kommunekassen. Det er en eklatant fejl, og mange borgere har ikke en chance i deres fastlåste sagsforløb.

Ved den manglende borgerrådgivers tilstedeværelse er der givet fri adgang til, at retssikkerheden og forvaltningsskik/regler kan tilsidesættes efter behag.

Ja, hvis jeg kunne sige undskyld på vegne af kommunalbestyrelsen, vores borgmester og kommunaldirektør overfor de borgere som svært svigtes – så var det sket for længe siden!

Peter M. Otzen
Fladager 10, Gilleleje.

3 KOMMENTARER

  1. den chef burde sku fyres… Vi syntes der er al al al for mange meget dårligeberetninger/ sager i GB ja på det jobcenter i Helsinge.. Dette burde NEDLÆGGES og spar penge på alle de ansatte/chefer/bygningen mm.. DIV Fagforeninger kan klare dette meget meget meget Bedre, end jobcenterne… Så gør noget ved dette i stedet for……

  2. Præcis Jørgen Flyr, det er under al kritik at gå direkte efter manden i stedet for bolden. De kloge narre de mindre kloge, og tages de i usaglig sagsbehandling er der frit spil på alle hylder.

  3. Utroligt at en “beslutning” ikke sidestilles på samme niveau som en “afgørelse” i kommunens forvaltning af loven. Det er kommunalbestyrelsens klare ansvar at sikre at forvaltningen behandler borgerne med respekt og troværdighed. Det var vel det egentlige formål med ansættelse af borgerrådgiver for nogle år siden, som siden blev sparet væk.
    Partsrepræsentanter er derfor en særdeles vigtig talsmandsfunktion for at støtte folk, især dem der er kommet i klemme i systemet, hvilket er en gammel tradition der går længere tilbage end vikingetiden.

Leave a Reply